Mandag 16. mars 2020 Lederen

Dugnaden

• Regjeringen har kalt inn til dugnad mot pandemien. Det er med denne som dugnader flest: Arbeidsbyrden er skeivt fordelt. Helse- og omsorgsarbeidere, sjåfører, lærere, bønder, butikkansatte, soldater, barnevernsansatte, apotekere og mange andre må ut og jobbe, selv om de utsetter seg for smitte. En del kan arbeide fra kjøkkenbordet, men ikke alle er like heldige: Ifølge Virke kommer 100.000 arbeidsplasser til å være stengt i løpet av få dager.

• Dessverre er ikke regjeringens økonomiske krisemedisin noen kur mot skeivhetene. Krisepakka Erna Solberg la fram fredag, legger opp til å kutte den såkalte arbeidsgiverperioden ved permittering. Normalt må bedrifter betale permitterte full lønn i 15 dager, før staten begynner å betale den ansatte dagpenger. Nå skal staten overta regningen etter bare to dager. Det er isolert sett positivt at staten letter byrden for bedrifter i nød. Problemet er at regjeringens omsorg ikke omfatter arbeidsfolk. Der permitterte tidligere ville fått full lønn i 15 dager, får de nå et inntektstap på 40 prosent allerede fra dag tre. Enda mer fraværende er omsorgen for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Landets servitører, frisører og kulturarbeidere har i praksis yrkesforbud på ubestemt tid. Likevel gir ikke regjeringen denne gruppa rett på dagpenger, og retten til omsorgspenger slår først inn etter ti dager.

• Dette klasseskillet slår ikke bare inn på lommeboka. I dagens avis har vi intervjuet samfunnsgeograf Svenn-Erik Mamelund, som de siste tiårene har forsket på de sosiale og demografiske effektene av pandemier som spanskesyken. Personer med lav lønn og utdanning er mer utsatt, forteller Mamelund, fordi de allerede har dårligere helse og immunforsvar, bor trangere og har jobber som involverer i tett kontakt med andre mennesker. Enkelt sagt: Dette er mennesker som ikke har noen hytte å flytte hjemmekontoret til. Venstresida må sørge for at myndighetenes kriserespons prioriterer dem som har minst fra før. Erna Solberg kommer ikke til å gjøre det på egen hånd.

Artikkelen er oppdatert: 17. mars 2020 kl. 10.24