Tirsdag 17. mars 2020 Innenriks

Brukerorganisasjon advarer mot store konsekvenser for rusmisbrukerne:

Sårbare settes på gata

UTRYGGE DAGER: Magne «Bunny» Martinsen Bremnes (39) bor i en kommunal leilighet ved Kolsås, men er i Oslo for å skaffe penger til stoff. Han mister viktige tilbud under koronakrisa. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

SKRIVES UT: Sårbare ruspasienter skrives ut eller nektes behandling. Brukerorganisasjon frykter overdoser, selvmord og smittefare.

VELFERD

Koronaepidemien har satt helsevesenet under press. Det merkes blant annet i rusomsorgen. Pasienter som får døgnbehandling i det som kalles TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) skrives nå ut over hele landet, fordi de ansatte i helseforetakene omdisponeres til koronapasienter.

Brev til ministeren:

• Rio, FO, Medvandrerne og Akt kompetanse har sendt brev til helseminister Bent Høie der de ber om stans i utskrivelsene av ruspasienter fra døgnbehandling.

• En rekke andre bruker- og pårørendeorganisasjoner kommer med samme bønn.

• «Vi ser nå at livreddende lavterskeltiltak og akuttavdelinger stenger», skriver Foreningen for en Human narkotikapolitikk og sju andre organisasjoner.

Har fått flere varsler

Det bekymrer brukerorganisasjonene og FO, fagforbundet for sosionomer. Søndag kveld sendte flere organisasjoner brev til helseminister Bent Høie der de ber om stans i utskrivelsene.

– Vi har fått varsler fra flere steder i landet, fra fagpersoner, brukere og pårørende ved flere helseforetak, som sier at sårbare grupper skrives ut eller nektes behandling, sier Kenneth Arctander Johansen, leder for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio) til Klassekampen.

– Hva skjer med dem? Har noen blitt satt rett på gata?

– Ja, et eksempel er en i Bergen, som ble skrevet ut og som er uten fast bopel, sier Johansen. Han kan ikke si noe konkret om hvor mange som er i samme situasjon, men i brevet til Høie advarer Rio, fagforbundet FO og to andre organisasjoner mot økt selvmordsfare, fare for tilbakefall og overdose ved utskriving.

I brevet til Høie foreslår de å lempe på kravet om kompetansetetthet på de døgnbemannede behandlingstilbudene, og at helsepersonell kan erstattes med personell med sosialfaglig kompetanse.

– Her må tilbydere som Blå Kors og Tyrilistiftelsen benyttes, og tiltaksapparat gis de nødvendige midlene til å lage kreative løsninger. Jeg er ikke smittevernsekspert, men at folk blir satt på gata må også innebære en smitterisiko, sier Johansen.

Svekka lavterskeltilbud

Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene. De advarer mot store konsekvenser hvis ikke lavterskeltilbudene opprettholdes.

Likevel er flere kommunale og frivillige tilbud for folk som lever på gata enten stengt eller redusert. Velferdsetaten i Oslo kommune hadde mandag møte med ideelle og frivillige organisasjoner for å gjennomgå status for tilbudet til personer med rusproblemer og tilreisende EØS-borgere, samt se på løsninger.

«Mange dagtilbud er stengt, men flere deler ut mat på forsvarlig måte. De har telefonkontakt med brukere og flere steder har sosialarbeidere til stede. Alle rusinstitusjonene er i drift og alle boliger har opprettholdt sin kapasitet», skriver avdelingsdirektør Merete Hanch-Hansen i avdeling forebygging og sentrumsarbeid i en e-post til Klassekampen.

I Bergen er Strax-huset stengt, og Mottaks- og oppfølgingssenterne har redusert kapasitet, men de deler ut mat og reint brukerutstyr.

Mens både Bergen og Oslo har stengt ned matservering for rusmisbrukere og fattige, har kirka i Trondheim flytta den utendørs.

– Nå blir vi alle bedt om å holde oss hjemme, men noen blant oss har ikke noe hjem å gå til, sier Odd Halvor Moen, gateprest i Kirkens Bymisjon Trondheim.

Lørdag var han med på å flytte ut to svære bålpanner, og serverte varm suppe utendørs til over 80 brukere. Nå jobber de med å gjøre utendørs matservering til et daglig tilbud.

Moen forteller at Bymisjonen nå blir ringt ned av folk som vil bidra på ulike måter for dem som sliter mest under krisa. Det er oppløftende i en vanskelig situasjon, mener Moen.

– «Selv om jeg visste verden gikk under i morgen, ville jeg likevel plantet et tre i dag», sa Martin Luther. Når det er krise er hjelpa og tilbudene vi og andre kan gi, viktigere enn noen gang, sier presten.

Også kommunen jobber på spreng for å tilpasse tilbudet til smittefaren. De har opprettet en egen koordinator for lavterskeltilbud, og helse- og overdoseteamet løper beina av seg.

– Vi har erstattet matservering med matpakker som deles ut av kommunens helse- og overdoseteam, forteller enhetsleder Wenche Landbakk.

innenriks@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 18. mars 2020 kl. 09.59

Får ikke penger

På Karl Johan i Oslo treffer vi Magne «Bunny» Martinsen Bremnes (39).

Han er heldig og har et sted å sove om natta, et lavterskelsovernattingstilbud for rusavhengige på Kolsås i Bærum. Der får han ett måltid mat om dagen. Men tilbud han pleier å benytte seg av i byen, som møtestedet til Kirkens Bymisjon, er stengt.

– Det er ikke en situasjon som man nyter godt av. Det er helt klart

Han forsøker å tjene penger til dagens dose ved å spille gitar og tigge. Men det går trått.

– Det er litt håpløst å sitte her og prøve å synge. Det er vanskelig å få inn penger, fordi det er så mange færre folk.