Tirsdag 17. mars 2020 Politikk

Samtlige partier stiller seg bak Stortingets krisepakke, men de har ikke regnet ut kostnadene:

Kjøper seg tid til ukjent pris

KOSTBART: Finanspolitiske talspersoner fra alle partiene på Stortinget la i går fram en omfattende krisepakke som skal dekke for næringsliv og arbeidere. Det blir dyrt, slår de fast. FOTO: TERJE BENDIKSBY, NTB SCANPIX

DYR: Ingen vet hvor mye Stortingets koronapakke koster. Likevel tror partiene at de vil måtte åpne pengesekken igjen snart.

ØKONOMI

– Dette er veldig dyrt. Det er sjelden Stortinget flytter på så mye penger. Men det er fordi alternativene er enda dyrere, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Sammen med finanspolitikere fra alle partier i Stortinget presenterte Sp-lederen i går en omfattende pakke krisetiltak for å hanskes med følgene av koronapandemien.

Fredag la regjeringen fram sin koronapakke. Alle opposisjonspartier og fagbevegelsen kritiserte den for å mangle sosial profil. Etter intensiv jobbing gjennom helga kom Stortinget fram til en rekke tiltak som skulle bøte på det:

Permitterte får full lønn i 20 dager, ikke bare 2, slik regjeringen foreslo.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får tilpasset hjelp.

• Lavtlønte skal få mer i dagpenger hvis de blir gående arbeidsledige.

Den nye krisepakka:

• Permitteringsperioden med full lønn utvides fra to til 20 dager.

• Deretter går man over på dagpenger. De med under 300.000 i inntekt får 80 prosent dekning i dagpengene. Resten får dagens 62,4 prosent. Inntektsgrensa for å motta dagpenger senkes til 75.000.

• De med løs tilknytning til arbeidslivet får dagpenger tilsvarende 80 prosent av inntekten de siste tre årene.

• Antall omsorgsdager dobles til 20 dager.

Pris: uvisst

Partiene var ennå ikke ferdig med å regne på kostnadene for tiltakene da krisepakka ble lagt fram. Mange av tiltakene sorterer under Arbeids- og sosialdepartementet, som jobber med utregninger. Tallene var ikke klare før Klassekampen gikk i trykken.

– Det er ikke tvil om at dette kommer til å koste mer enn kanskje noen annen krise har kostet oss før. Hva den endelige regningen blir, vet ingen. Dette skifter fra time til time, sier Mudassar Kapur, finanspolitisk talsmann i Høyre.

Aps nestleder Hadia Tajik sier at pengebruken er riktig i situasjonen.

– Arbeiderpartiet mener at det er uakseptabelt å gi milliardbeløp til bedrifter, og ikke til arbeidsfolk, sier hun.

Enige på tvers

Representantene la i går vekt på godt samarbeid, brei enighet og sterkt engasjement i partiene. Likevel mener Sp-leder Vedum mener at partipolitikken lever i beste velgående.

– Vi har jobbet døgnet rundt fordi det har vært en interessekamp. Det er en fordel, så lenge vi ikke spenner beina på hverandre. Så ser alle i sum at balansen er god for hele samfunnet, sier Vedum.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier krisepakka viser at politikken ikke er avlyst selv om partiene samarbeider.

– Fredag kom regjeringen med et forslag som ville veltet regningen til arbeidstakerne. Det tok både vi, andre partier og fagbevegelsen til motmæle mot. Og vi har slåss på bakrommet. Det ga gjennomslag.

Framover vil han prioritere at det må stilles krav til bedrifter og bransjer som får krisehjelp om begrensninger i utbytte og bonuser.

– Vil dere fortsatt jobbe for tverrpolitisk enighet?

– Ja, vi ønsker breiest mulig enighet, sier Moxnes.

– Da må dere også gi noe?

– Ja, vi gikk inn for dette selv om det ikke gikk så langt som vi ville. Men vi kommer til å fortsette med å kjempe, sier han.

Sylvi Listhaug (Frp) la vekt på samarbeidet framfor dragkampene i Stortinget.

«I krisetider har vi gode tradisjoner for å legge uenigheter til side og jobbe sammen,» skriver Listhaug i en sms.

Jubel fra LO og NHO

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var i lørdagens Klassekampen ramsalt i kritikken av manglene ved regjeringens krisepakke. Nå er tonen en annen:

– Det lå an til at regningen skulle tas av vanlige arbeidere. Nå har Stortinget gjort profilen mye bedre. Det blir mer til permitterte, rausere dagpenger og mer til foreldre som må være hjemme med barn. Det er viktige første skritt, sier han.

Han trekker også fram at lærlinger skal sikres inntekt, og at selvstendig næringsdrivende og frilansere får hjelp.

– Fellesskapet må stille opp, sier han.

NHO-direktør Ole Erik Almlid er svært fornøyd med at NHO og LO blir lyttet til.

– Dette er det beste av den norske modellen, tverrpolitisk enighet om viktige tiltak. Det løser ikke krisa, det vil trengs flere pakker. Men det viser at trepartssamarbeidet fungerer, sier han.

– Er du bekymret for prislappen?

– Det ville vært dyrere å ikke gjøre det. Det ene er pengekostnaden, men det blir også en kostnad om vi ikke står sammen. Det ville rammet tilliten til den norske modellen.

Han forventer mer handling fra myndighetene, og dét raskt.

– Det gjelder konkrete bransjer, som transport. Men også at en del skatter og avgifter som nå utsettes må det bli fritak for, sier Almlid.

Mange uløste saker

Både partiene og partene i arbeidslivet har en lang liste med spørsmål som ikke er løst med tiltakspakka som ble lagt fram i går. Blant spørsmålene det fortsatt ikke er enighet om, er:

Hva skjer med de mange tusen permitterte etter at den utvida lønnsperioden på 20 dager går ut?

I dag kreves det at man selger verdier for å kunne få sosialhjelp. Vil disse reglene fjernes, nå som flere risikerer å måtte søke sosialhjelp?

Hvilke bransjer skal motta spesielle støttetiltak?

Skal det stilles krav til bedrifter som mottar krisehjelp, om å avstå fra å utbetale utbytte til aksjonærene?

Skal tiltakene finansieres med økt oljepengebruk eller skal staten øke inntektene eller kutte i andre utgifter?

innenriks@klassekampen.no