Tirsdag 17. mars 2020 Lederen

Strategier

• Hva er riktig strategi i møte med koronaviruset? Den debatten vil komme for fullt i dagene og ukene vi har foran oss. Norge har iverksatt svært vidtgående tiltak for å stanse smitte, med stengte grenser, skoler og omfattende bruk av hjemmekontor for dem som kan det. Målet er å bremse spredningen slik at sykehusene ikke blir overbelastet av for mange innleggelser på kort tid. Samtidig holder Sverige skolene og grensene åpne, begrunnet i sine faglige råd. Storbritannia lot lenge fotballkamper gå for fulle tribuner og snakket om å la en kritisk masse av befolkningen bli smittet mens man beskyttet sårbare grupper og eldre, for slik å oppnå «flokkimmunitet». Nå har også Storbritannia lagt begrensninger på forsamlinger og vurderer å stenge skoler og offentlig transport.

• «Tenk hvis svenskene har rett?» spør redaksjonssjef i Agenda Magasin Ivar A. Iversen i en kommentar. Han har gjort som de fleste av oss den siste tida: lest seg opp om influensa, epidemier, særegenheter ved covid-19 og hvordan land møter smitteutbrudd med svært ulike framgangsmåter. Vi leser om italienske leger som forteller om sammenbrudd i helsevesenet og tenker at ja, dette må stoppes nå, med drastiske tiltak! Så leser vi om de enorme økonomiske konsekvensene, om andre land med andre strategier – og ikke minst, vi prøver å få gjort en dags arbeid med unger på selvstyr i samme rom, og spør oss om tiltakene er for inngripende.

• Det er en tid for alt. Vi skal ha en debatt om hvilke tiltak som er egnet, og hva som fungerer. Det er likevel mye vi ikke vet om det nye koronaviruset ennå. Helsemyndigheter og smitteverneksperter lærer underveis i utbruddet, og de ulike nasjonalstatenes strategier i møte med pandemien kommer til å bli analysert i hjel når den tid kommer. I skrivende stund er 52 personer innlagt på norske sykehus med koronasmitte. Det som trengs nå er ikke at vi alle blir private pandemieksperter, men at informasjonen fra myndighetene er åpen og at de kan justere kursen underveis. Inntil videre må vi gjøre det vi får beskjed om. Bare slik kan vi bli klokere til neste sykdomsutbrudd.