Onsdag 18. mars 2020 Kultur og medier

Mange selvstendig næringsdrivende i kulturlivet burde heller vært lønnsmottakere, hevder Creo og LO:

Sårbare i små foretak

RAMMET: Lysdesigner Magnus Boyd og fiolinist Madeleine Ossum skal etter planen gifte seg 1. august. Nå lurer de på om de må avlyse. – All inntekt vi har i overskuelig framtid, er tatt bort, sier Boyd.

Antall enkeltmannsforetak i kultursektoren er nær tredoblet det siste tiåret. Koronakrisa viser at flere burde være fast ansatt, mener lysdesigner Magnus Boyd.

KULTUR

– Man står helt uten sikkerhetsnett fra dag én, med tanke på dagpenger og sykepenger. Hvis enkeltmannsforetak som selskapsform skal bestå, bør det kraftige regelendringer til, sier Magnus Boyd.

Han er selvstendig næringsdrivende lysdesigner og tror at mange i kulturfeltet nå tenker at man bør vekk fra enkeltmannsforetak som selskapsform, slik det fungerer i dag.

Det er flere som jobber mye på ett arbeidssted, og som heller burde være arbeids­takere, mener lysdesigneren.

– Grunnen til at vi er attraktive for kunder, er at vi er mer fleksible enn aksjeselskap, men det kommer med en nedside som vi bærer ganske kraftig nå, sier Boyd.

Ifølge ham er mange i bransjen nå lettet over krisepakka fra regjeringen, som innebærer inntektskompensasjon etter 17 dager, sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.

– Men det bør komme lovendringer for å beskytte enkeltmannsforetak for framtidig drift. Bransjen burde gå i seg selv når dette er over.

Krise i kulturlivet:

• Fagforeningene i kulturbransjen har i forbindelse med koronakrisa bedt om spesifikke tiltak for kulturarbeidere.

• Mandag ble det klart at selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få 80 prosent av inntekta si fra Nav – etter 17 dager uten inntekt.

• De får også rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.

Offentlige er verstinger

Forbundsleder Hans Rian i Creo (Forbundet for kunst og kultur) ser med bekymring på de mange enkeltpersonforetakene i kunst- og underholdningsbransjen.

Tall fra SSB viser at antall enkeltmannsforetak i kultursektoren økte fra 6233 i 2008 til 17.881 i 2018 – nesten en tredobling på elleve år.

– Som tallene viser, har flere og flere av våre medlemmer de siste årene fått beskjed om at de må etablere enkeltpersonforetak for å få oppdrag. Det gjelder også oppdrag for offentlige selskaper, som nærmest har nektet arbeidstakere fra kulturbransjen å gjøre prosjekter som vanlige lønnsmottakere, forteller Rian, som er svært kritisk til utviklingen.

Rian nevner NRK og Den kulturelle skolesekken som eksempler på arbeidsgivere som i stor grad har endret måten de utbetaler honorar på.

– For mange har omleggingen til økt bruk av enkeltpersonforetak gjort hverdagen vanskeligere, sier Rian.

Vil rydde i gråsonene

Ifølge Fafo-rapporten «Kunst og kultur – organisasjoner i endring?» (2019) er bare 17 prosent av arbeidstakerne i kunst- og underholdningsbransjen fast ansatt. Det er den eneste norske bransjen der fast ansatte tjener mer enn selvstendig næringsdrivende.

I «Kunstnerundersøkelsen 2013» ble timeprisen for kunstnerisk arbeid for selvstendig næringsdrivende beregnet til 136 kroner, mens tilsvarende sum for fast ansatte var 326 kroner.

Rian mener at krisa vi nå er inne i, vil føre til en oppvask i bransjen.

– Når krisa er over, er ordningen med så utstrakt bruk av enkeltpersonforetak i kulturbransjen en av de tingene vi må se nærmere på. Vi må se på arbeidsmiljøloven og rydde opp i gråsonene, sier Rian.

Jobber langs to akser

Også førstesekretær Julie Lødrup i LO mener koronakrisa har gjort det tydelig at man i enkeltmannsforetak mangler sikkerhet for uforutsette hendelser.

– Jeg tror ikke man får faste stillinger for visesangere, men det er klart at langt flere kunne vært fast eller midlertidig ansatt. Om man for eksempel setter opp en musikal, mener vi at man skal ansettes i perioden. Men vi har sett at man ofte teller musikere som selvstendig næringsdrivende. Det mener vi er feil tilknytningsform, sier Lødrup.

– For noen yrkesgrupper vil det likevel være både nødvendig og ønskelig å bevare den fleksibiliteten som et enkeltpersonforetak kan gi?

– Ja, og man må derfor jobbe langs to akser. Mange flere må bli ansatt, og i tillegg må det være så trygt som mulig å være selvstendig næringsdrivende, sier Lødrup.

Bryllup i fare

Lysdesigner Magnus Boyd er forlovet med fiolinisten Madeleine Ossum, som også har mistet alle sine oppdrag med unntak av et par begravelser. Selv er Boyd akkurat ferdig med en USA-turné og sitter derfor i karantene nå.

– All inntekt vi har i overskuelig framtid, er tatt bort. Det ser ut som det blir ganske mørkt framover, sier han.

I sin avtalebok hadde lys­designeren skrevet opp 12 jobber på Rockefeller i Oslo, en turné i Sør-Amerika og et tjuetall festivaler i sommer. Han forteller at han nå mister flere hundre tusen kroner i inntekter. Boyd og Ossum skal etter planen gifte seg 1. august, et bryllup de allerede har lagt mye penger i. Nå lurer de på om de må avlyse.

– Vi kommer til å gå ganske kraftig ned i inntekt. Men vi er litt bedre rusta enn de som står aleine. Vi har opparbeidet oss en bryllupskonto og eier en leilighet, så vi kommer til å klare oss, sier han.

kultur@klassekampen.no