Onsdag 18. mars 2020 Innenriks

Sylvi Listhaug (Frp) støtter venstresidas motstand mot bonus og utbytte til eiere i krisetid:

Vil stanse utbyttefesten

EDRUELIG: Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug vil hindre at selskaper som tar ut utbytte, får krisehjelp fra staten. Det vil også venstresidepartiene på Stortinget, inkludert Arbeiderpartiet. FOTO: ODIN JÆGER

NEI: Opposisjonen vil stanse årets utbytte i kriserammede selskaper, og får støtte fra Frp. Sylvi Listhaug vil ikke gi statlig krisehjelp til selskaper som tar ut utbytte i år.

Økonomi

Regjeringen har besluttet å gi krisestøtte til store deler av norsk næringsliv. Krisepakkene er støttet av hele Stortinget, og består i første omgang av 100 milliarder norske kroner. De enorme pengesummene er økonomisk intensivbehandling av norske bedrifter, slik at de ikke går konkurs på grunn av de smittebegrensende tiltakene.

Krisemilliardene skal garantere at norske bedrifter har nok kontanter til å komme seg gjennom uværet, og er bare den første av flere varslede redningsoperasjoner. Det er uklart hvor dyrt det blir for den norske staten.

Samtidig har styrene i en rekke store norske bedrifter lagt opp til store utbytteutbetalinger i år. 2019 var et godt år i norsk økonomi, og mange bedriftsstyrer har sett for seg profitt og gode tider.

Det vil ikke Frp ha noe av. Finanspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug skriver i en e-post til Klassekampen at partiet mener at bedriftseiere som får hjelp, ikke skal ta ut utbytte i år.

«Vi tar for gitt at bedriftseiere i selskaper som nå får behov for statlige garantier/kriselån, ikke tar utbytte og bonus til seg selv i en situasjon der bedriften deres kan gå over ende og ansatte står i fare for å miste jobben», skriver Listhaug.

Norsk økonomi:

• Norsk økonomi stuper etter at regjeringen midlertidig stengte mange av landets bedrifter på torsdag.

• Regjeringen har lagt fram en krisepakke til bedriftene på 100 milliarder kroner.

• Samtidig har mange store norske selskap planlagt store utbytter i år. Det vil opposisjonen på Stortinget stanse.

• Finanstilsynet vil også stanse utbytte i banker og forsikringsselskaper. De seks største bankene hadde planlagt 18 milliarder i utbytte i år.

Samler opposisjonen

Frp slutter seg dermed til venstresida på Stortinget, som allerede har forsøkt å stoppe utbytte og lederbonuser i selskaper som får krisehjelp.

Arbeiderpartiet, Rødt og SV har de siste dagene rykket ut og advart mot at eiere og ledere tar ut utbytter og bonuser samtidig som bedriftene mottar krisestøtte fra staten.

I et intervju med VG sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at alle som mottar krisehjelp, må garantere at de ikke tar ut penger fra bedriftene før gjelda til staten er betalt.

– Bør ikke få hjelp

Listhaug tror ikke på et generelt forbud mot utbytte, fordi det kan føre til problemer innad i store konserner.

«De store konsernene består gjerne av et selskap på toppen og mange tilknyttede datterselskap», skriver hun.

«De ulike selskapene i et konsern kan ha ulike utfordringer. Utbytte fra et selskap i konsernet kan være avgjørende for å sikre likviditeten i andre selskaper i konsernet».

Listhaug mener derfor at et generelt forbud mot utbytte kan «medføre at bedrifter går over ende».

Hun mener likevel at utbytte som går ut av konsernet, og ikke bare overføres mellom ulike deler av selskapet, må få konsekvenser. Hun ser derfor for seg at eiere som tar utbytte ut av hele konsernet, ikke bør få støtte.

«Utbytte fra konsernet og/eller datterselskap i konsernet som går ut av selve konsernet, vil imidlertid være en indikator på at selskapets likviditet ikke er så presset at de trenger statlig støtte, og derfor bør den heller ikke innvilges», skriver Listhaug.

Overskudd som buffer

Finanstilsynet sendte mandag ut et brev til norske banker og forsikringsselskaper, med beskjed om å bruke overskudd som buffer mot årets krise.

I brevet heter det at «overskudd er førstelinjeforsvaret for å dekke økte tap. Ved vesentlig resultatsvikt, eller ved utsikter til vesentlig resultatsvikt, er det viktig at overskudd holdes tilbake for å styrke soliditeten».

Styrene i mange finansselskaper har planlagt «betydelige utbyttebetalinger og annen utdeling av foretakets midler», skriver tilsynet. Forslagene er basert på gode utsikter for norsk økonomi, utsikter som nå er radikalt endret.

«Spredningen av koronaviruset og tiltakene for å begrense smitten har i løpet av kort tid utløst omfattende finansuro og kraftig forverret de økonomiske utsiktene. Det må tas høyde for et alvorlig økonomisk tilbakeslag internasjonalt og i Norge», skriver Finanstilsynet i brevet.

Forsikringsselskapene må på sin side forberede seg på «ekstraordinære erstatningsutbetalinger som følge av hendelsene».

Fornuftig å droppe utbytte

Sjeføkonomen i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen, tror ikke det blir vanskelig å få kriserammede selskaper til å avstå fra utbytte og bonuser, spesielt i banker og forsikringsselskaper.

– Det framstår som fornuftig å ikke ta ut utbytte nå. Jeg vil tro at mange bedriftsstyrer nå revurderer beslutninger de har gjort tidligere i år, sier han.

– Blir det nødvendig for staten å bruke tvang?

– Jeg tror ikke det kommer til å bli nødvendig med en egen lov her, sier han.

Sjeføkonomen mener konklusjonen er gitt, og at mange bedriftseiere og styrer nå trenger arbeidsro til å «trekke pusten og fatte nye beslutninger».

– Mange kommer til å trenge statlig bistand. Da er det rett og rimelig at de ikke tar ut utbytte nå, sier Andreassen.

Styreleder i storbanken DNB Olaug Svarva uttalte i går til Dagens Næringsliv at styret «skal behandle dette på en skikkelig måte». Equinor er også i tenkeboksen, mens Telenors styreleder Gunn Wærsted holder fast ved planene om å utbetale 12,4 milliarder kroner i utbytte.

innenriks@klassekampen.no