Torsdag 19. mars 2020 Politikk

Stortinget skyter hundrevis av milliarder inn i næringslivet. Opposisjonen er delt om strategi: :

Ser grønne krise-utfall

SER MULIGHETER: SV og Torgeir Knag Fylkesnes vil bruke krisa til å tenke nytt rundt norsk industri.FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

OMSTILLING: SV vil bruke koronakrisa og oljepris­fallet til å omstille norsk industri. – Det er en tid for alt, svarer Arbeiderpartiet.

INDUSTRI

Regjeringen ruller ut kanonene. I dag vedtar Stortinget krisetiltakene for næringslivet. Først da vil regningen for koronautbruddet komme opp i et tresifret milliardbeløp.

Oslo Børs fortsetter å rase. Denne uka hadde industridelen av New York-børsen den største nedgangen på 30 år. På mandag var nedgangen større enn finanskrisedagen i 1929.

Skal vi legge bort klima­krisa til pandemien er over?

Torgeir Knag Fylkesnes fra Sosialistisk Venstreparti (SV) mener tvert imot at krisepakkene er en unik mulighet til å akselerere omstillingen av norsk industri.

– Svikt i etterspørsel, likviditetsfall og oljeprisfall gjør at staten må rulle ut det som løser problemene nå. Samtidig må vi peke framover, slik at de som jobber i industrien, har en trygg framtid, sier han.

Oljeprisen er nå under 30 dollar fatet for første gang siden forrige oljekrise. Permitteringsvarsler er sendt ut til tusenvis av ansatte i olje- og verftsindustrien. Forestillinger om hva som er trygge kort for samfunnet, forandrer seg i krisetider.

– Oljeprisfallet kan vare i lang, lang tid. Den næringen som har vært den tryggeste og mest lønnsomme, er plutselig ikke det lenger. Vi må gi andre muligheter til de selskapene og arbeidsfolkene som jobber med det verden trenger mer av, sier Fylkesnes.

Ny krisepakke:

• I dag vedtar Stortinget en krisepakke for næringslivet.

• SV mener krisepakkene må bidra til omstilling til grønn industri med øyeblikkelig virkning.

• Norske selskaper kan bygge flere havvindmøller, nullutslippsskip og starte fullskala karbonrenseanlegg allerede nå, mener SV.

• Først ut er tiltakene som skal hindre konkurser.

• Flere tiltakspakker til næringslivet er ventet i tida framover.

Statlig støtte

Han trekker fram tre næringer som staten burde investere massivt i:

Havvind. I dag finnes det ingen støtteordninger for flytende havvindmøller. SV ønsker et statlig stimulert innenlands marked og produksjon av flere hundre vindmøller.

• Maritime næringer. SV vil at staten skal ta over eierskapet i verftsindustrien for å utvikle produksjon av hybridbåter og nullutslippsbåter til alt fra ferjer til godsfrakt. De vil etablere egne finansieringsordninger for dem som investerer i grønne skip.

• Karbonfangst- og lagring. SV vil framskynde de begrensede pilotprosjektene i Klemetsrud og Brevik og starte to fullskala-anlegg.

– Ingeniørene har ventet fra budsjett til budsjett, og har alt på plass. De har hele verdikjeder på plass. De har selskaper på plass. De venter på investeringen. Vi må bare kjøre på, sier Fylkesnes.

Ap vil vente

Arbeiderpartiet har varslet klima som en av hovedsakene for partiet framover. Partiets nestleder Bjørnar Skjæran mener krisehåndtering er det viktigste nå.

– Bedrifter over hele landet kjemper for å unngå konkurs. Det vi gjør nå må være målrettet og midlertidig. Vi skal ikke subsidiere nye næringer nå, svarer Skjæran.

– Er det ikke nettopp olje­industrien som blir rammet nå, når oljeprisen stuper?

– Vi må jobbe med tiltakspakker for å unngå konkurser for flere bransjer og bedrifter. Det er det korte svaret, sier Ap-nestlederen.

Skjæran er likevel positiv til SVs industrioffensiv.

– Vi avviser ikke SVs tanker om grønn industrialisering, men det er en tid for alt. Vi må jobbe hardt for et regjeringsskifte. For industripartiet Arbeiderpartiet er det lovende at både SV og Sp er ute og snakker om industri, sier han.

– Bør man ikke planlegge slike megaprosjekter mens man har mer arbeidsro, Fylkesnes?

– Det blir ikke arbeidsro med det første. Tyskland har satt i gang et enormt investeringsprogram. De fjerner alle tak på pengebruken og investerer tungt i batteri og hydrogen. Det er et svar til Kina, som også benytter krisa til å etablere nye posisjoner, sier Fylkesnes.

– Hva vil du si til dem som mener at klimakrisa ikke er det viktigste nå?

– Vi må satse på de framvoksende markedene. Vi vet at etterspørselen blir enorm. Vår tanke er at viktige industrimiljøer ikke legges ned eller forsvinner ut av norske hender, sier han.

Tiltakene som blir stemt over i Stortinget i dag, er en akutt redningspakke som skal bøte på de røde tallene i næringslivet og hindre konkurser.

Fylkesnes forteller at SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vært i tette samtaler om en felles posisjon til de økonomiske tiltakene.

Krisepakker som skal stimulere norsk økonomi på lengre sikt, er neste på programmet. Arbeiderpartiets nestleder minner om at de mangler flertall på Stortinget for å få gjort den omstillingen opposisjonen ønsker.

– Klokka tikker. Vi har jobbet mye på Stortinget og fremmet forslag, men vi blir nedstemt. Vi klarer ikke den industrioffensiven landet trenger med dagens regjering, sier Skjæran.

SV har god grunn til å være stresset, mener Arbeiderpartiet.

– Det er vi og. Den viktigste jobben vi kan gjøre nå, er å utvikle ny politikk. Så kan vi gå i gang med det så raskt som mulig når vi har et nytt flertall, sier Skjæran.

pettert@klassekampen.no