Torsdag 19. mars 2020 Lederen

Sindighet

• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet kunne en få inntrykk av at dødeligheten kunne bli opptil 6–7 prosent, noe som tilsvarer 150.000 døde. Som Klassekampen viser i en gjennomgang i dag, er dette fullstendig urimelige tall. FHI regner med en dødelighet på under 1 prosent, sannsynligvis lavere. Dette bekreftes av tall fra andre land. Det vil i første rekke være eldre og syke som rammes.

• I går viste tallene fra Folke­helseinstituttet at seks personer med koronasmitte har dødd, alle eldre og med andre sykdommer. 68 pasienter er på sykehus med påvist covid-19, mens 18 personer er innlagt på intensivavdeling med bekreftet koronavirus. Totalt er 1423 personer rapportert smittet. Til nå er nesten 30.000 testet, det store flertallet av dem er ikke smittet. Norge bør likevel utvide kapasiteten og følge WHO-sjefens oppfordring til alle land: «Test, test, test». Sør-Korea har også hatt suksess med strategien «target, test and treat», som innebærer utstrakt testing for å finne fram til smittebærere, som så blir isolert.

• I dag er smitten konsentrert til lokale klynger, men vi må regne med at det vil komme en breiere bølge. Toppen kommer en gang i sommer, før den legger seg til høsten eller vinteren. Noen av tiltakene, som stenging av skoler og barnehager, har kommet tidligere enn det FHI anbefalte, men regjeringen valgte likevel å følge Danmark og lytte til en opinion som krevde sterkere lut. Det gjør at myndighetene har brei tillit, godt understøttet av alle partiene på Stortinget. I en krise som denne handler alt om tillit. Likevel blir det humpete framover. I menneskesamfunnet finnes det ingen endelige løsninger. Ufullkommenhet er vår følgesvenn; det vil alltid være kompromisser og avveininger. Vi har ikke noe annet valg enn å møte epidemien med den rette blandingen av sindighet og besluttsomhet. Dette kommer vi oss gjennom.