Lørdag 21. mars 2020 Politikk

Det er ikke behov for kriseloven, sier eks-justisminister Per-Willy Amundsen (Frp):

Sier nei til koronaloven

NEI: Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen var justisminister i Erna Solbergs regjering fram til 2018. Han mener at det nettopp er i krisesituasjoner at vi må holde på prinsippene i norsk statsskikk.

SKEPTISK: I dag får justisminister Monica Mæland trolig fullmakt til å overstyre Stortinget. Det skremmer mannen som hadde jobben hennes inntil 2018.

BEREDSKAP

I hemmelighet har regjeringen og opposisjonens lederne blitt enige om at det er behov for en ny kriselov under koronakrisa. Den vil gi regjeringen makt til å bryte Norges lover. Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen er uroet over koronaloven, som nå er i ferd med å hastes gjennom.

– Det gir assosiasjoner jeg ikke er bekvem med, sier han.

Amundsen var justisminister i Erna Solbergs regjering fram til 2018. Han sier at han ikke vet hvilket standpunkt Frp kommer til å ha i Stortinget, men at han mener loven er høyst problematisk.

– Å haste gjennom en lov som gir regjeringen veldig korte beslutningslinjer, er skummelt.

– Vi er i akutt krise. Er det ikke behov for at regjeringen kan ta raske grep?

Vi som sitter på Stortinget, er i beredskap til å behandle saker når det skulle være. Det er i situasjoner som disse at vi må verne om prinsippene i konstitusjonen vår.

Ny kriselov:

• Torsdag fremmet regjeringen forslag om en ny lov som setter til side den vanlige lovgivningsprosessen i Norge.

• Regjeringen vil ifølge forslaget få rett til å innføre forskrifter som bryter loven, men ikke Grunnloven eller menneskerettighetene.

• Loven skal ifølge forslaget bare vare i seks måneder, men den kan utvides.

• Ble i går diskutert i Stortingets koronakomité.

Skepsis i alle partier

Torsdag la Monica Mæland (H) fram forslaget til den nye koronaloven. Regjeringen og de parlamentariske lederne på Stortinget har blitt enige om at det er behov for å gi regjeringen fullmakt til å omgå den ordinære prosessen, der Stortinget vedtar lovene.

Da partiene i Stortinget forhandlet om saken i går, kom det fram at det er skepsis i alle partier til deler av regjeringens lovforslag. Motstanden dreier seg spesielt om fire punkter:

• Virkeområde: Lovforslaget legger opp til at regjeringen kan innføre lovstridige forskrifter på alle områder. SV er et av partiene som vil begrense lovens virkeområde.

Varighet: Regjeringen vil at loven skal vare i seks måneder. Flere partier vil at den skal vare kortere, for eksempel tre måneder.

Mindretallsrettigheter: Regjeringen legger opp til at Stortinget kan oppheve forskrifter med en tredels flertall. Flere ønsker å redusere kravet, eksempelvis til en firedels flertall.

Kontroll: Flere ønsker å utvide Stortingets mulighet til å kontrollere at regjeringen ikke går utover de fullmakter loven gir.

Jussprofessor Eivind Smith argumenterte i Klassekampen i går for at kriseloven er i strid med Grunnloven.

Smith og sju andre jurister avga i går hver sin høringsuttalelse til regjeringens lovforslag.

Det ligger an til at loven som til slutt vedtas, ikke blir like vidtrekkende som regjeringen opprinnelig ønsket.

Men selv om forslaget blir beskåret, stiller Per-Willy Amundsen seg kritisk til selve ideen om en koronalov.

– Min mening er at det ikke er behov for en slik lov. Stortinget stiller velvillig opp og gjør raske vedtak når det trengs. Helselovene i Norge gir regjeringen vide fullmakter, som vi har ferske eksempler på, sier han.

– Regjeringen argumenterer for at det kan bli nødvendig å omdisponere arbeidskraft, sette til side lokaldemokratiet eller å omdisponere eiendommer. Er dette viktige hensyn?

– Jeg synes ikke eksemplene er gode. Jeg vet at det ikke er populært at jeg sier dette, og at vi nå må stå sammen. Men vi må faktisk verne om Grunnloven.

Også skepsis i SV

SV-leder Audun Lysbakken er åpen for å innføre en kriselov. Men også SV er avvisende til forslaget til regjeringen.

– SV kommer ikke til å stemme for loven som ligger på bordet nå, sier han.

Lysbakken satt i går i forhandlinger i Stortinget om loven.

– Jeg opplever at regjeringspartiene er lyttende. Det er viktig. For at samfunnet skal ha tillit til regjeringens beslutninger i denne saken, er det avgjørende at Stortinget har god kontroll med regjeringen, sier han.

Leder for LO i Trondheim, John Peder Denstad, mener det er illevarslende at loven kan bli gjennomført mye raskere enn det som er vanlig praksis.

– Dette er en lov som kan rive ned rettigheter arbeidsfolk har brukt et århundre på å bygge opp. En så dramatisk lov forutsetter at vi har tid til en skikkelig offentlig debatt, sier han.

larsv@klassekampen.no