Lørdag 21. mars 2020 Lederen

Norwegian

• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med covid-19-smitte, mens stortingsflertallet er enige om å etablere en statlig lånegaranti på seks milliarder kroner til flyselskap med norsk driftstillatelse. 3 milliarder går til Norwegian, 1,5 til SAS og 1,5 til Widerøe og øvrige selskaper. I tillegg får Widerøe 40 millioner kroner i måneden for distrikts­flyginger. Det viser seg at luftfarten er så vesentlig for norsk infrastruktur at den ikke kan gå dukken.

• Da SAS i 2012 sto midt i en alvorlig økonomisk krise, fikk selskapet beskjed om at staten ikke ville stille opp: Om SAS gikk konkurs, var svaret fra norske politikere at Norwegian kunne håndtere infrastrukturen, skriver tidligere konserndirektør i SAS Eivind Roald i Dagens Næringsliv. Nå er beskjeden fra Stortinget at vi trenger tre flyselskap i Norge. Det er vanskelig å se hvorfor to var nok i 2012, men ikke nå. Særlig er det vanskelig å se hvorfor dagens Norwegian er viktigere enn SAS den gang. Norwegian er i alle praktiske henseende å regne som et internasjonalt lavprisselskap, som har brukt de siste årene på risikabel, lånefinansiert vekst. Det er vanskelig å akseptere at norske pensjonskroner skal redde slike risikobedrifter. Det er også problematisk at penger som gis nå, kan forplikte politikerne til å følge opp med mer, så ikke de første milliardene blir nytteløse.

• Den tidligere SAS-toppen ønsker betydelig omstrukturering av flybransjen, helst under et delvis statseid, nordisk flykonsern hvor også Icelandair og Finnair inngår. Vi mener samfunnskritisk infrastruktur er et statlig ansvar, og at koronakrisa viser hvor forfeilet det er å tro at luftfart bare er forretning. Det er uansett ikke et statlig ansvar å redde forgjeldede gamblere som Norwegian. Selskapet har spilt høyt og bør ta tapene. Dagens krise viser hvor viktig det er at staten har godt grep om nasjonal luftfart. Vi trenger solide selskaper, ikke subsidiering av globale lavprisspekulanter.