Tirsdag 24. mars 2020 Kultur og medier

Storytel utbetaler ikke avtalt minstevederlag for lydbokstrømming. Nå har en av forfatterne fått nok:

Rømmer fra strømmer

FORLATER STORYTEL: Kristin Flood kan endelig forlate leiligheten etter to uker i korona-karantene. Nå forlater hun også strømmetjenesten Storytel. – Det er et tapsprosjekt å ha lydbøkene mine der, sier hun.

Kristin Flood trekker lydbøkene sine fra strømmetjenesten Storytel. Hun beskriver forfatterhonoraret som skandaløst lavt.

Bøker

– Da jeg fikk to lydbøker ut på Storytel i 2016, ble jeg først veldig glad. Men så oppdaget jeg hvor lite jeg fikk betalt og skjønte at dette ikke var noe å være begeistret for, sier sakprosaforfatter Kristin Flood.

Hun har utgitt flere bøker om personlig utvikling på Cappelen Damm og har hatt to av disse tilgjengelig som lydbøker i forlagets strømmetjeneste Storytel.

Flood har gitt Klassekampen innsyn i forlagets avregninger fra 2018. Der kommer det fram at hun i snitt fikk 6,40 kroner hver gang en Storytel-bruker lyttet til minst 20 prosent av en av bøkene hennes. For boka «Nærvær», som ble avspilt 238 ganger på strømmetjenesten i 2018, sitter Flood igjen med 1544 kroner.

– Det er et skandaløst lavt honorar i forhold til de 35–40 kronene jeg for eksempel får per trykte bok, kommenterer Flood.

Hun mener det er et tapsprosjekt å tilgjengeliggjøre lydbøker for strømmetjenester med dagens royaltysatser.

– Mange av mine lesere har fortalt meg at de har lyttet til bøkene på Storytel. Jeg ville tjent mye mer om de kjøpte papirboka. Nå sitter jeg igjen med smuler.

Slik er strømmekontraktene:

• Når forfatternes honorar skal beregnes, deles strømmetjenestens samlede inntekter på samlet antall lyttinger.

• Av denne summen får forfatterne en andel på 18 prosent.

• Hvis royaltybeløpet per lytting er under ti kroner, slår minstevederlaget inn, og forfatteren får uansett ti kroner hver gang noen lytter til boka.

Uenige om minstevederlag

Forfatteres inntjening på lydbokstrømming har vært oppe til debatt i flere år. I 2017 ble Den norske Forfatterforening enig med Lydbokforlaget og Cappelen Damm om at forfatterne skulle få et minstevederlag på ti kroner per avspilling hos henholdsvis Fabel og Storytel.

Både Forfatterforeningen og Lydbokforlaget mener at avtalen gjelder for alle forfattere, men dette er Storytel-sjef Håkon Havik uenig i.

Da Klassekampen i fjor avdekket at Cappelen Damm i flere tilfeller har gitt forfattere royalty som tilsvarer mindre enn ti kroner per avspilling hos Storytel, svarte Havik at hans oppfatning er at minstevederlaget bare gjelder for Forfatterforeningens medlemmer.

Klassekampen har imidlertid gjort nye undersøkelser som viser at flere forfattere som står utenfor Forfatterforeningen, faktisk får minstevederlaget.

Blant disse er sakprosa­forfatterne Erika Fatland og Ivo de Figueiredo.

Mener 6,40 er greit

«Avtalen gjelder de organiserte forfatterne. Meg bekjent er ikke Kristin Flood organisert.»

Det svarer Storytel-sjef Håkon Havik på e-post da Klasse­kampen spør om hvorfor Cappelen Damm forskjellsbehandler forfattere som har lydbøker på Storytel.

Kristin Flood avviser derimot at hun ikke er organisert. Hun er medlem i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Havik skriver også at han mener 6,40 kroner per avspilling er godt nok betalt.

Når forfatternes strømmeroyalty skal beregnes, deles tjenestens samlede inntekter på samlet antall lyttinger. Fordi antallet lyttinger stiger fortere enn antallet abonnenter, fikk forfatterne lavere honorar per avspilling i 2018 enn i 2017.

– Antakelig vil forfatterne få enda mindre royalty for 2019. Viser ikke dette at alle forfatterne i tjenesten bør får det samme minstevederlaget?

«Ja, så absolutt! Men da må minstevederlaget ligge under ti kroner», svarer Havik.

– Kristin Flood er organisert i NFFO, og Klassekampen har tidligere vist til andre organiserte forfattere som ikke får minstevederlaget. Har Cappelen Damm vært flinke nok til å følge opp avtalen med Forfatterforeningen?

– I så fall beklager vi at medlemskapet ikke er fanget opp. Vi synes likevel at Cappelen Damm i det store og hele har vært flinke til å følge opp avtalen.

Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO, mener at en gjennomsnittlig royalty på 6,40 kroner per avspilling hos Storytel høres skrekkelig lavt ut.

– Det viser hvor viktig det er å få på plass en avtale som sikrer forfatterne et minstevederlag, sier han.

– Hvorfor har ikke dere fått på plass en avtale om minstevederlag på ti kroner, slik Forfatterforeningen har klart?

– Vi har hatt dette på agendaen i pågående forhandlinger med Forleggerforeningen, og har derfor ikke prioritert å gå direkte på hver enkelt distributør.

Vestbø understreker at det beste for alle er en normalkontrakt som blir bransjestandard. Inntil videre anbefaler han alle sakprosaforfattere å kreve minst ti kroner per avspilling.

– Når vi ikke har en egen avtale, tar vi utgangspunkt i royaltynivået i de kontraktene som er kjent, sier Vestbø.

thomase@klassekampen.no