Tirsdag 24. mars 2020 Innenriks

• Arbeidsledigheten har passert 10 prosent • Epidemien skaper dyp økonomisk krise

– Like ille som på 30-tallet

BEKYMRET: Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum tror de økonomiske skadene blir større jo lenger krisa varer. FOTO: MARTHE AMANDA VANNEBO

DEPRESJON: Norge har like høy arbeidsledighet som under depresjonen på 1930-tallet. Økonomene tror de midlertidige smitteverntiltakene får langvarige konsekvenser.

Økonomi

Korona-epidemien og smitteverntiltakene har skapt en økonomisk krise uten sidestykke i norsk moderne historie.

De siste to ukene har Nav fått 225.409 søknader om dagpenger, de aller fleste fra permitterte arbeidstakere. Til sammen står minst 10 prosent av alle arbeidsdyktige nordmenn uten jobb.

– Det er like mange som under depresjonen på 1930-tallet, sier sjeføkonom i NHO Øystein Dørum.

– Men det er tre viktige forskjeller: Velferdsordningene er mye bedre, permitterte har inntil videre et arbeidsforhold i ryggen, og krisa på 1930-tallet varte i mange år, mens denne vil vare kortere, legger han til.

Dørum er alvorlig bekymret for hva epidemien betyr for norsk økonomi. På to uker har krisa rammet hardt. Spørsmålet nå er hvor lenge unntakstilstanden varer, mener han.

– Hvis vi kan si at vi er ferdige om to måneder, da blir jeg positivt overrasket, og selv da kommer vi til å ha en lang vei tilbake, sier han.

Krisetiltakene:

• Regjeringen har innført to låne- og garantiordninger for koronarammede bedrifter på om lag 50 milliarder kroner hver. I tillegg er det opprettet en egen lånegaranti for flybransjen på seks milliarder kroner.

• Permitterte får full lønn i 20 dager. Dagpengegrunnlaget oppjusteres til 80 prosent for lavtlønte. Arbeidsgiveravgifta senkes, og en rekke skatter for bedriftene utsettes.

• Regjeringen har varslet nye tiltak 27. mars. Kilde: NTB

– Vanskelige avveininger

Regjeringen skal denne uka avgjøre om de strenge smitteverntiltakene skal forlenges. Helseminister Bent Høie sa i går til NRK at svaret kan komme allerede i dag.

Flere økonomer har den siste tida tatt til orde for at de strenge tiltakene koster mer enn det smaker. Tidligere statssekretær i finansdepartementet Svein Harald Øygard sier til Dagens Næringsliv at han frykter at smitteverntiltakene rammer økonomien hardt, uten at helsegevinsten er skikkelig dokumentert.

Også professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo Steinar Holden er bekymret.

– Framover blir det veldig viktig å vurdere hvilke kostnader disse tiltakene har for økonomien og samfunnet, og vurdere det opp mot gevinstene. Det blir vanskelige avveininger, sier han.

– Hva slags avveining er det?

– Hvis man har for svake smittevernstiltak, så vil epidemien øke i styrke, og flere dør. Men samtidig kan sterke tiltak ha store skadevirkninger for økonomien, og det er ikke bare snakk om penger. Det er også godt dokumentert at arbeidsledighet og nedgangstider kan ha negative effekter for folks liv og helse, sier han.

Det er vanskelig å snakke presist om de langvarige konsekvensene av krisa, sier Holden, som mener at situasjonen er unik.

– Det man håper på, er at dette vil være veldig midlertidig. Vi regner med at epidemien går over, sier han.

Spørsmålet er likevel hvor lenge krisa varer. Bare et par måneder med strenge smitteverntiltak vil ramme hardt økonomisk, mener han.

– Og epidemien kan vare betydelig lenger. Mange tiltak må vi regne med kan vare lenger enn bare noen måneder. Det er absolutt grunn til bekymring for økonomien, sier Holden.

Kan bli til oppsigelser

Sjeføkonom Øystein Dørum vil ikke mene noe om hva slags smitteverntiltak regjeringen bør gå inn for. Men han mener at krisa vil skade økonomien også på lang sikt, og at de langsiktige skadene grovt sett handler om to ting: Hvor dyp krisa blir, og hvor lenge den varer. Til nå er de aller fleste søknadene om dagpenger sendt fra mennesker som er permitterte fra jobbene sine. I går viste Navs statistikk at minst 206.000 har blitt permittert de siste to ukene. Det er 7,4 prosent av alle arbeidsdyktige i Norge.

Det betyr at de aller fleste som nå er arbeidsledige i teorien har en jobb å vende tilbake til når krisa går over. Dørum tror likevel at mange av jobbene kan forsvinne, dersom økonomien blir liggende nede i lang tid.

– Jo lenger dette varer, jo flere av permitteringene blir til oppsigelser, sier han.

Sjeføkonomen mener norsk økonomi opplever flere kriser samtidig. Korona-epidemien har rammet den globale økonomien.

Norsk økonomi er rammet av smitteverntiltakene som den norske regjeringen har satt inn. Samtidig her oljeprisen kollapset, og det er kaos i finansmarkedene.

Norsk økonomi er nå avhengig av hva norske helsemyndigheter beslutter, men Dørum understreker at Norge også er sterkt påvirket av det som skjer internasjonalt. Selv om norske myndigheter bestemmer seg for å myke opp smitteverntiltakene, vil økonomien fremdeles rammes dersom myndighetene i andre land fortsetter med harde tiltak.

Når ledighetstoppen snart

Dørum ser likevel noen få lyspunkter. Han tror den største bølgen av permitteringer er forbi.

– Den første brottsjøen kom i forrige uke. Nå kommer det til å komme færre permitteringer de neste dagene. Neste runde kommer når underleverandørene ser at omsetningen svikter og begynner å permittere. Det vil skje gradvis, sier han og anslår at Norge når ledighetstoppen før forsommeren i år.

magnusl@klassekampen.no