Torsdag 26. mars 2020 Lederen

Utbyttestopp

• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa, noe som forsterkes av at oljeprisen raser. «Situasjonen er ekstraordinær», skriver Finanstilsynet og ber om ekstraordinære tiltak. Det er nemlig ikke vanlig at staten regulerer finansbransjens rett til å disponere over egne midler, men i en pressemelding viser tilsynet til at finansforetaksloven åpner for slike tiltak ut fra hensynet til finansiell stabilitet. Tilsynet er særlig bekymret for at bankene vil tape penger på grunn av lavere rente, og dessuten at forsikrings­selskapene må betale ut store erstatningssummer i tida framover.

• Mindre egenkapital og betalingsevne gir finansinstitusjonene dårligere soliditet, som er en bedrifts evne til å tåle tap. «Etter Finanstilsynets vurdering er det nå viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten. Foretakene bør derfor inntil videre ikke betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd», skriver tilsynet i en pressemelding. En av bankene en slik endring vil få konsekvenser for, er DNB. Ifølge NRK hadde banken et godt år i 2019 og har varslet et utbytte på 14 milliarder for fjoråret. DNB vil ikke kommentere saken overfor NRK, men kanalen opplyser at banken allerede vurderer å justere det foreslåtte 2019-utbyttet.

• Da Stortinget behandlet regjeringens første krisepakke, var det bare Rødt og SV som stemte for å ha utbyttestans som krav for å motta statlig krisestøtte. Det var synd. Det er mildt sagt umusikalsk at selskaper betaler ut enorme summer i utbytte til eiere samtidig som de ber om støtte fra fellesskapets kasse. Derfor er det bra at Finanstilsynet griper inn. Det er mange som vil trenge økonomisk hjelp i tida framover, både folk som mister jobben sin og bedrifter som over natta mister alle inntekter. Da må også finansinstitusjonene bidra med sitt og la være å betale ut utbytte midt i en økonomisk krise.