Torsdag 26. mars 2020 Innenriks

Klassekampen har snakket med fire ulike kommuner landet rundt om hvordan pandemien rammer økonomisk:

Krisa knekker kommunene

SITTER MED HOTELLREGNING: Eyvind Jørgensen Schumacher er ordfører for Oslo Lufthavn Gardermoens vertskommune, Ullensaker. Kommunen tar imot mange fra utlandet som må i karantene og har foreløpig en hotell­regning på to millioner kroner.

MØRKT: Trysil ligger øde. Fiske­mottaket i Hasvik er tomt for fisk. I Ullensaker forsvinner jobbene når flyene slutter å gå. Men smelteovnene i Høyanger holder koken.

ØKONOMI

– Det er som om at bryteren ble skrudd av her, sier Stine Akre (SV) til Klassekampen.

Hun er varaordfører i Trysil kommune, som gjennomlever noe som må kunne betegnes som en total økonomisk nedsmelting på grunn av koronakrisa. Kommunen har i årevis vært et skiparadis. Til vanlig har de 6627 innbyggere. I påska skulle det normalt øke til mellom 50.000 og 60.000 gjennom tilreisende påsketurister.

– Samtidig som regjeringen bestemte å stenge skolene tok kommunelegen en avgjørelse om å stenge alpinanlegget. Og så har vi fått stengingen av hyttene. Den dagen fjellet ble stengt, kommer til å bli en merkedag i Trysils historie, sier Akre.

Kommunen har laget en oversikt over permitteringer. Normalt er det 2064 ansatte i privat sektor, i 148 ulike bedrifter. Tirsdag var i alt 1411 permitterte.

– Og vi kan trolig forvente 192 til. Det er sinnssvake tall. 75 prosent av privat sektor i Trysil er stengt. Det er permitterte i skianlegg, hoteller, butikker, og i byggebransjen, sier Akre.

Kommuner i krise:

• Kommuner landet rundt strever med hvordan de skal beskytte innbyggere mot koronasmitte og lokalt næringsliv mot de økonomiske effektene av pandemien.

• Klassekampen har snakket med fire kommuner om hvordan de opplever krisa. Turistkommunen Trysil, flyplasskommunen Ullensaker, fiske- og reiselivskommunen Hasvik og industrikommunen Høyanger.

• Regjeringens tiltakspakke på 250 millioner kroner skal dekke utgiftene til kommuner som får ekstra utgifter på grunn av smitten. Kommunene og kommunesammenslutningen KS mener at pakka ikke er i nærheten av å møte behovet.

Ber om hjelp

Alle kommuner er rammet av koronakrisa, men krisa rammer ulikt. Klassekampen har snakket med politikere i fire kommuner med ulike næringsveier om hvordan deres kommune påvirkes av krisa.

Turistkommuner som Trysil er ikke de eneste som rammes hardt. I Ullensaker, hjemkommunen til Oslo Lufthavn Gardermoen, har effektene av koronaviruset slått ned som en bombe.

– Antallet folk som vil ha en jobb å gå til framover, er skremmende lavt, sier Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap), ordfører i Ullensaker.

På få dager har han sett tallet på arbeidsledige i kommunen øke fra litt under 4 prosent til 16,3 prosent.

– Alt tyder på at det vil bli flere i dagene som kommer. Jeg er kjempebekymret over situasjonen, sier Schumacher.

Ullensakers bankende hjerte er Oslo Lufthavn som alene sysselsetter 15.000 mennesker. Smittevernstiltak og reiserestriksjoner gjør at størsteparten av aktiviteten på flyplassen har stanset opp. Færre folk trengs til å gjøre de mange oppgavene som trengs for å få en flyplass til å gå rundt. Kafeer, butikker og restauranter som lever på flypassasjerene, permitterer i stor stil. Det samme gjør kommunens store konferansehoteller, som nå står uten gjester.

Ordføreren mener kommuneøkonomien i Ullensaker rammes dobbelt av krisa fordi de har det helsemessige ansvaret for folk som kommer til Gardermoen fra utlandet.

– Fast helsepersonell er stasjonert for å screene tilreisende. Vi har måttet rekvirere et hotell med 300 rom til å sette folk i karantene, sier Schumacher.

Kommunen har en hotellregning på over to millioner kroner, som vokser daglig.

Allerede før korona var kommuneøkonomien sårbar, og risikoen for å bli puttet på den såkalte robek-lista over kommuner i økonomisk ubalanse og satt under administrasjon, var reell. Nå styrer situasjonen mot katastrofe.

Regjeringen har lovet kommunene 250 millioner til å dekke ekstra utgifter under krisa.

– Vår smule av det er bare en dråpe i havet av hva denne krisa vil koste oss, sier Schumacher.

Han ber regjeringen så raskt som mulig komme med skriftlige garantier om at alle ekstraordinære utgifter kommunene får under krisa, blir dekket. For næringslivets del mener han staten må dekke leie og andre løpende utgifter for koronastengte bedrifter.

– Uten slik krisehjelp er det ikke mange av bedriftene som vil overleve hvis dette varer, sier han.

Tøffe tak i nord

En ulykke kommer sjelden alene. Fiskeribygda Sørvær i Hasvik kommune i Finnmark rammes av både korona og elendig vær. Akkurat nå er 45 ansatte i fiskeindustrien permitterte, i ei bygd med under 200 innbyggere.

Det er i tillegg full stans i alle reiselivsbedriftene i Hasvik kommune. Sesongen for havfisketurisme skulle nå nærme seg en topp med hundrevis av godt betalende turister. Nå møtes turistene i stedet av koronastengte kommunegrenser.

– Vi lever av fiskeri og turister. Med reiselivet liggende nede er vi nødt til å gjøre hva vi kan for å holde fiskeriene i gang, men det er ikke enkelt, sier ordfører Eva Husby (Ap).

Hun har ikke hatt tid til å få oversikt i over antall ledige i kommunen, og kommunens politiske ledelse har heller ikke hatt tid til å diskutere økonomiske tiltak.

– Hele samfunnet her er på vent. Vi er opptatt av å holde hele befolkningen friske og har høy beredskap for å ikke slippe inn smitte. Det ville ført til store utfordringer, sier Husby.

Hun orker knapt tenke på konsekvensene hvis krisa varer lenge.

– Akkurat nå har reiselivsnæringen det tøffest, og tidligst til sommeren vil turistene komme tilbake. At dårlig vær skulle slå til samtidig med koronaen, skaper utfordringer ved våre tre fiskeribedrifter, sier ordføreren.

Samfunnskritisk industri

Det ser mørkt ut mange steder, men det er fortsatt lyst i industrikommunen Høyanger i Vestland fylke. Lyset kommer fra smelteovnene til Hydro Aluminium.

– Noe av det første vi gjorde, var å definere industri­arbeidere som samfunnskritisk infrastruktur, sier Petter Sortland (Ap) ordfører i Høyanger.

Aluminiumsverket og tilknyttede næringer står for over 250 arbeidsplasser i kommunen med litt over 4000 innbyggere. De økonomiske ringvirkningene er enorme.

– Ovnene må holdes i gang 24 timer i døgnet. Stopper de, er det ikke sikkert de blir startet opp igjen, sier Sortland og viser til at situasjonen på det globale aluminiumsmarkedet var urolig allerede før koronakrisa.

Som alle andre steder merker varehandel og reiseliv i Høyanger krisa. Kommunen er forberedt på ekstra utgifter, men Sortland tror kommunen vil ri stormen av så lenge industrien klarer seg.

– Hoster Hydro, harker Høyanger. Det er utrolig viktig at regjeringen er klar med grep som sikrer at verdens reineste industri kommer helskinnet gjennom dette, sier han.

Han sier at tusenvis av arbeidsplasser i kommuner som Årdal, Karmøy, Kvinnherad, Sunndal og Orkland er avhengig av den kraftkrevende industrien.

– Skulle industrien bli svekket av pandemien, vil det være en katastrofe.

innenriks@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 26. mars 2020 kl. 10.03
BRATT UTFORBAKKE: Skisenteret i Trysil lider økonomisk under regjeringens hytteforbud, som varer over påska. FOTO: ERIK JOHANSEN, NTB SCANPIX
I HARDT VÆR: Ordfører Eva Husby og Hasvik kommune merker koronakrisa på både fisket og turismen.FOTO: OLE MAGNUS RAPP
SMELTER IKKE HELT NED: Norsk Hydro holder hjulene i gang til Høyanger-ordførerens lettelse.FOTO: NORSK HYDRO