Fredag 27. mars 2020 Lederen

Klippe, klippe

• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der finnes det store beredskapslager som skal rekke til seks til ti måneders forbruk. Produsenter, grossister og sykehus har plikt til å ha et rullerende lager. I Norge er denne typen beredskap bygd fullstendig ned. Solberg-regjeringen har begrunnet det med at det er urealistisk å tro at forsyningslinjene skulle bli avsperret selv i en krisesituasjon. Men koronakrisa viser nettopp at forsyningskjedene rammes når behovet er som størst.

• Dagens Næringslivs Kjetil Wiedswang skreiv nylig at koronakrisa «inspirerer norske politikere til å mene det samme som de mente før, bare med høyere stemme». Han nevnte blant andre Per Olaf Lundteigen, som vil ha beredskapslager for korn, som eksempel. Kledelig beskjeden unnlater han å nevne at han selv kanskje er den fremste eksponenten for dette fenomenet med å ri egne kjepphester, dette klippe, klippe, uansett hva spørsmålet er. I stedet for seriøst å drøfte hva vi må endre i kjølvannet av koronakrisa, fortsetter han med sitt faste mantra om den globale markedsliberalismens velsignelser.

• Koronakrisa inviterer ikke til partipolitiske sandkassekriger eller ideologiske brytekamper. Det som derimot påligger oss, er å trekke lærdommer av krisa. De finske beredskapslagrene er et resultat av landets dyrekjøpte erfaringer under andre verdenskrig. Finland er like kapitalistisk som Norge, men myndighetene har ikke latt markedsliberalismen trumfe landets grunnleggende sikkerhetsbehov. Å forberede seg på krise, krig og ulykker har ingenting med sosialisme eller kapitalisme å gjøre; det er en grunnleggende forutsetning for samfunnets trygghet og stabilitet – uavhengig av samfunnssystem. Det som virkelig er urovekkende, er hvis troa på det markedsliberalistiske evangeliet blir så klippefast at man er villig til å ofre samfunnssikkerheten og innbyggernes trygghet på dets alter.