Lørdag 28. mars 2020 Lederen

Treffer ulikt

• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene sine. På to uker mottok Nav 223.000 nye søknader om dagpenger fra folk som har mistet jobben eller blitt permittert. Arbeidsledigheten er i dag på over 10 prosent, og den stiger. Vi står foran to enorme utfordringer: å få kontroll over spredningen av korona­viruset og å få det til uten at samfunnet slik vi kjenner det, kollapser i konkurser og arbeidsledighet. Bare den siste uka har det kommet flere krisepakker fra regjeringen for å hjelpe bedriftene over kneika.

• En ny studie fra Frisch-senteret har undersøkt hvem det er som søker om dagpenger. Den viser at den siste tidas permitteringer treffer svært sosialt skeivt. Selv om koronakrisa rammer bredt og de fleste lag av befolkningen er berørt, øker risikoen for oppsigelse og permittering klart for arbeids­takere med lav inntekt, lav utdanning og lavinntekts familiebakgrunn. Kvinner er dessuten mer utsatt enn menn, unge mer enn eldre og innvandrere mer en norskfødte, skriver forskerne bak studien. Fattige familier er overrepresentert og familier med barn mer utsatt enn andre. Når de tidlige økonomiske problemene treffer befolkningen så ulikt, er det ekstra viktig at tiltakene for å få økonomien på beina igjen også bidrar til fordeling og sosial utjevning.

• Statistiske mål for ulikhet kan likevel skjule stor nød. Paradoksalt nok kan vi gå ut av denne krisa med mindre økonomisk ulikhet i befolkningen enn før, rett og slett fordi de med store formuer taper enorme summer. Det hjelper likevel ikke folk som har lite i utgangspunktet og mister jobb og inntekt nå. Derfor er det så viktig at fag­foreninger og politikere står på så arbeidsgivere ikke får bruke krisa til for eksempel å bytte ut fast ansatte med innleide. Dagens krise treffer vanlige arbeidsfolk hardt. Derfor må tiltakene for å bøte på den ikke forsterke urettferdig­hetene i klassesamfunnet.