Mandag 30. mars 2020 Lederen

Lang dugnad

• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner og utstyr og sykehuskapasitet. Det har vært varslet fra flere hold at en global pandemi er sannsynlig, og varselklokkene burde ha ringt. Samtidig må vi løfte hodet og se utover egne grenser. Uten å bagatellisere mangel på smittevernutstyr og respiratorer: En velfungerende velferdsstat som folk har tillit til, kombinert med en globalt sett velstående og frisk befolkning, gjør oss tross alt godt skodd.

• Leger uten grensers pågående innsamlingsaksjon «Bli med i kampen mot virus som korona, ebola og meslinger» minner om at koronaen bare er én trussel blant mange. For mens verdens øyne er rettet mot koronaviruset, står Leger uten grenser i front i kampen mot meslingepidemier flere steder i verden. Organisasjonen fortsetter kampen mot ebolaepidemien i DR Kongo, og de jobber for å bekjempe tuberkulose, den infeksjonssykdommen som i dag tar flest liv i verden. Koronaepidemien setter ingenting av dette på pause, like lite som den gir folk i slumområder og flyktningleirer verden over mulighet til å følge smittevern­rådene om å holde avstand og vaske hendene. Rick Brennan, sjef for nødoperasjoner ved Midtøsten- kontoret til Verdens helseorganisasjon, forteller i dagens avis om frykten for koronaspredning i Libya og Syria.

• Nå settes alle krefter inn for å begrense skadevirkningene av pandemien. Tempoet i og omfanget av den globale forskningsinnsatsen for å bekjempe koronaviruset er imponerende. Samtidig er det forstemmende at sykdommer som meslinger og ebola fortsatt rammer og tar livet av tusenvis av de mest utsatte blant oss. Når den tid kommer, skal vi lære av det vi går igjennom denne våren. Et håp må være at vi driver dugnaden videre for å bekjempe disse andre velkjente, men seiglivede helseutfordringene verden hele tida står overfor.