Tirsdag 31. mars 2020 Innenriks

Mangel på fulle stillinger fører til at helsearbeidere må ta jobber flere steder:

Deltid kan øke korona-smitte

LAPPETEPPE: Som nyutdanna måtte helsefagarbeider Jørgen Aanerud legge sammen to små stillinger for å få det til å gå rundt. I en epidemisituasjon kan deltidsarbeid og flere arbeidsforhold føre til økt smittespredning i form av kryssmitte, mener Fagforbundet. 8 FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN OG NTB SCANPIX

SPREDNING: Flere av dem som har dødd av korona­viruset, bodde på sykehjem. – Deltidskrisa kan ha forsterket korona-krisa, sier Mette Nord.

arbeidsliv

Helsefagarbeider Jørgen Aanerud jobber i dag i hjemmetjenesten i Søndre Nordstrand i Oslo. Da han var nyutdannet, fikk han en 20 prosents stilling. Det var ikke nok til å leve av.

– Jeg fikk meg enda en 20 prosents stilling i en omsorgsbolig, sier han.

Dette er ikke uvanlig. 70 prosent av dem som jobber turnus i pleie og omsorg, har en deltidsstilling. De som ikke får nok ekstravakter, må finne seg jobb på et annet sykehjem eller sykehus.

Fagforbundet har i lang tid kjempet for flere hele stillinger i helsesektoren, men koronakrisa gir saken et nytt alvor, mener leder Mette Nord.

– Vi har lenge påpekt at det er ei deltidskrise i helsevesenet som rammer både pasientene og de ansatte. Nå ser vi at deltidskrisa i helsevesenet kan ha forsterket koronakrisa fordi ansatte har små stillinger ved flere institusjoner, sier hun.

Deltid i helsevesenet:

• 70 prosent av dem som jobber turnus i pleie- og omsorgsyrker, jobber deltid.

• Helsefagarbeidere jobber særlig mye deltid.

• Det gjelder fire av fem nyutdannede helsefagarbeidere ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra i fjor. Det samme gjelder to av tre helsefagarbeidere uansett fartstid.

• Det fører til at mange jobber på flere avdelinger eller institusjoner for å få nok inntekt.

• Flere av dem som har dødd av covid-19, var sykehjems­beboere.

Heltid er beredskap

I helga døde to beboere på et omsorgssenter i Kristiansand. Trolig ble de smittet av ansatte uten symptomer, sa ordføreren til NRK. Fordi sykehjemsbeboere er særlig sårbare for viruset, er det ekstra viktig at de behandles av så få ansatte som mulig, mener Nord.

– Mange av dem som jobber deltid, jobber på ulike arbeidsplasser. Da kan vi få kryssmitte ved at man tar smitte fra et sted til et annet, sier Nord som selv er hjelpepleier.

– Vi er i en situasjon hvor man, for det første, trenger arbeidskrafta i full stilling fordi kapasiteten er presset. For det andre vil det redusere smitte. Det er god beredskap å gi folk heltidsstillinger, sier hun.

Gjelder bemanningsbyrå

Norske kommuner bruker hundrevis av millioner på bemanningsbyråer i helsesektoren. De sysselsetter ansatte som ikke nødvendigvis jobber på bare én institusjon, men kan få oppdrag ulike steder. Dette kan også utgjøre en smitterisiko, mener Nord.

– Det vil være det samme i de kommunene som har utstrakt bruk av bemanningsbyråer. De vil ha økt fare at man får kryssmitte, sier Nord.

– Nå bør man gå fra å ha skalert med en vikarliste lang som et vondt år, til sørge for at man har den arbeidskrafta tilgjengelig selv, sier hun.

Hun håper situasjonen aktualiserer kampen for hele, faste stillinger.

– Nå er tida for å handle og sørge for at folk får full jobb der de er, så de slipper jaget etter vakter, sier Nord.

– Må ha en stilling å leve av

Oslo kommune har allerede bedt helsearbeidere jobbe kun på ett sykehjem for å begrense smitten. Men ikke alle får nok inntekt fra kun én arbeidsgiver.

Helsefagarbeider Aanerud jobber i dag 70 prosent i hjemmetjenesten. Det er nok for ham, men ikke alle har så store stillinger.

– Jeg tenker spesielt på dem som har disse 20 prosents stillingene og ikke kan jobbe noe annet sted. De får kanskje ikke ekstravakter der de er, sier Aanerud.

Han forteller at for å skåne en del brukere, reduserer hjemmetjenesten nå besøkene til dem som klarer seg ganske godt selv. De får mest ringetilsyn. Det betyr at det er mindre behov for vikarer.

– Det er ikke nok jobb til de som har bare én arbeidsgiver. De har sine 20 prosent i turnus. Da må to stykker bli sjuke på samme dag og tid for at de skal kunne ta en ekstravakt, sier helsefagarbeideren.

Han frykter at tiltaket fører til at folk går glipp av mye inntekt.

Nord og Fagforbundet deler bekymringen for at smittevernet går foran arbeidstakerne.

– Oslo kommune har sagt at folk bare skal jobbe et sted, men da må de også sørge for at folk har en stilling å leve av, sier Nord.

– Her vil vi oppfordre arbeidsgivere til å gi sikre at folk får full jobb der de har hovedstillingen sin. På den måten kan man redusere mulighetene for smitte, og sikre at man får fulgt på pasienter på en god måte, sier hun.

Redde brukere

På grunn av koronakrisa er det behov for ekstra oppfølging av brukerne til Aanerud i hjemmetjenesten.

– Det går greit, men vi merker at brukerne og de pårørende er veldig redde. Redde for at vi har med smitte og for at brukerne skal bli smittet, sier han.

Det betyr at han må bruke litt mer tid på runden sin.

– Vi må ta det mer med ro. Sette oss ned med brukeren og si at de er trygge, gi litt mer tid til hver person.

Økt behov for arbeidskraft

Sykehjemsetaten i Oslo understreker at det ikke er noe forbud mot at helsearbeidere jobber flere steder. De kan måtte flytte ansatte. Etaten jobber nå med å hindre at smitteverntiltaket går utover inntekten.

– Vi har et stort behov for arbeidskraft nå som 600 medarbeidere er i karantene og smitten er forventet å øke. Vi jobber for at de som har flere arbeidsforhold eller arbeider som ekstravakter flere steder, tilknyttes kun ett arbeidssted og gjerne i fulltid, sier Henrik Mevold, direktør for samfunnskontakt i sykehjemsetaten i Oslo.

Han sier at de prøver å gi lengre kontrakter til helsearbeidere som jobber gjennom vikarbyrå, for å redusere smitterisiko.

ainah@klassekampen.no