Tirsdag 31. mars 2020 Lederen

På vakt

• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot koronautbruddet rammer bredt, og så langt har arbeidsgivere og arbeidstakere gjort felles sak for å hindre konkurser og oppsigelser. Går bedrifter under, mister folk jobben, og det er ingen tjent med. Derfor står LO og NHO skulder ved skulder med krav om rause, offentlige ordninger for å kompensere bedrifter som sliter på grunn av yrkesforbud og omsetningssvikt.

• Det er likevel en enighet som ikke kan vare evig. Det er en grense for hvor mye NHO og Virke kan få gjennomslag for før det går på bekostning av arbeidstakere og deres rettigheter. For eksempel ber Virke, som organiserer handels- og tjenestenæringen, regjeringen gi bedrifter utvidet rett til å gjøre raske endringer i ansattes arbeidstid. Dagens lovgiving åpner for at bedrifter kan endre arbeidstida etter samtaler mellom partene, men bare dersom bedriften er omfattet av en tariffavtale og partene er organisert. Det gjelder bare 25 prosent av Virkes medlemsbedrifter. Til Aftenposten sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen at han ber om «nødvendige endringer – og det må skje raskt».

• I en krisesituasjon er det mange som strekker seg langt, som jobber om kvelden, tar en ekstra vakt eller lærer seg å jobbe på nye måter. Men en krise åpner også for endringer som ruller tilbake gamle seire. Derfor er det viktig at regjeringen ikke setter til side partene i arbeidslivet og utvider arbeidsgivernes råderett over ansattes arbeidstid. Hvis det er noe denne krisa synliggjør, så er det hvor viktig organisering er – også for arbeidsgiverne. I stedet for å rope på nye fullmakter, burde Virke være opptatt av å øke organisasjonsgraden i resten av sine medlemsbedrifter. Det er også Fellesforbundet-leder Jørn Eggums svar til Virkes framstøt. Det er godt han er på vakt. Det er all grunn til å tro at vi framover vil se flere krav om tiltak som vil gå på bekostning av opparbeidede rettigheter.