Onsdag 1. april 2020 Kultur og medier

Anja Lauvdal og andre kulturarbeidere må kanskje vente til sommeren før de får penger:

Pengelens helt til juni

UTSATT: Anja Lauvdal synes ikke det gir mening at store bedrifter har fått krisehjelp, mens kulturarbeidere må vente til sommeren for å få støtte. Her opptrer hun sammen med bandet Broen på Pride Park i Oslo i 2018. FOTO: FREDRIK HAGEN, NTB SCANPIX

Navs kompensasjons­ordning til selv­stendig nærings­drivende blir trolig ikke utbetalt før tidligst i juni. Musiker Anja Lauvdal er redd for å miste leiligheten i mellomtida.

KULTUR

12. mars 2020 er en dato Anja Lauvdal ikke kommer til å glemme med det første. For å bekjempe koronaviruset innførte den norske regjeringen de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Et av tiltakene var forbud mot kulturarrangement.

Det førte til at Lauvdal, som er kjent som komponist og musiker i grupper som Moskus, Broen og Skadedyr, brått mistet alle oppdragene hun hadde planlagt det nærmeste halvåret.

– De påfølgende dagene var slitsomme. Jeg og mange andre var urolige for framtida. Det så heldigvis litt lysere ut da det kom en forsikring om at det skulle komme en kompensasjonsordning, sier hun.

Nå ser det ut til at de fleste må vente en god stund på disse pengene.

På sine egne nettsider melder Nav at en ny dataløsning for å søke om kompensasjon for inntektsbortfall vil være klar først i mai. Med fire ukers behandlingstid vil pengene tidligst bli utbetalt i juni.

Anja Lauvdal mener utbetalingen haster, særlig for frilansere innen kunstfeltet.

– Vi har et lavtlønnsyrke som i utgangspunktet er sårbart. Da er det for mye å forvente at vi skal kunne klare oss flere måneder uten inntekt, sier Lauvdal, som legger til at hun er redd for ikke å klare å holde på sin egen leilighet.

Kunstnere i krisa:

• Stortinget vedtok 16. mars en kompensasjonsordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende som har mistet inntekter som følge av koronasituasjonen.

• Ordningen vil dekke 80 prosent av gjennomsnittlig inntekt for de siste tre årene, med en øvre grense på seks ganger folketrygdas grunnbeløp (599.148 kroner).

• Kunstner- og musikerorganisasjonen Creo frykter at utbetalingene først vil komme tidligst i juni, slik at mange blir stående uten noen form for inntekt fram til da.

– Lite oppsparte midler

Creo, landets største kunstner­organisasjon, frykter at mange av deres 9000 medlemmer likevel skal bli tvunget til å leve på sosialstønad fram til sommeren.

– For våre medlemmer vil dette være kjempealvorlig. De har som regel lite oppsparte midler og ikke nok til å betale regninger og for livsopphold helt fram til sommeren, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

Han får støtte av førstesekretær Julie Lødrup i LO, som oppfordrer regjeringen til å finne en midlertidig løsning.

– Det er flott at vi fikk på plass denne kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende, som er ment å fungere på samme måte som dagpengeordningene for ansatte. Men vi forutsetter at regjeringen sørger for at den faktisk fungerer for å hjelpe selvstendig næringsdrivende gjennom denne krisa, sier Lødrup.

Ber om forskuttering

Hans Ole Rian forklarer at mange av Creos medlemmer er komponister og artister som driver eget aksjeselskap, men som ikke er ansatt og mottar lønn fra selskapet. Inntektene varierer ofte mye fra det ene året til det andre, avhengig av planlagte turneer og lanseringer av nye verk.

– Våre medlemmer er fortvilet, de vet ikke hvordan de skal betale regningene sine, og enda mindre hvordan de skal klare seg i tre måneder til fram til sommeren. Dersom ikke noe gjøres med dette raskt, er det eneste alternativet å søke om sosial­stønad, sier Rian.

Sammen med LO foreslår Creo at Arbeids- og sosialdepartementet gir Nav grønt lys for å forskuttere noe av utbetalingene fra kompensasjonsordningen, dersom søkeren kan dokumentere at vedkommende kvalifiserer for ordningen. En tilsvarende løsning er blitt innført for dagpenge­ordningen som gjelder for permitterte arbeidstakere.

– Jeg har stor forståelse for at Nav har utfordringer med kapasiteten i disse dager. Men i stedet for å vente på ordinær saksbehandling må det være mulig å få til en forenklet søknadsprosess og forskuttere utbetalingene, sier Julie Lødrup.

Ingen svar fra Nav

I verste fall tror Hans Ole Rian at det kan gå helt til juli før søknadene blir behandlet og pengene fra kompensasjonsordningen blir utbetalt. Ifølge Nav skal alle søknadene behandles manuelt. Selvstendige kunstnere har ofte en blanding av næringsinntekt, lønnsinntekt, offentlig støtte og finansinntekt, noe som kan gjøre det vanskelig å få oversikt.

– Kompleksiteten i dette tilsier at det fort kan gå med flere uker til saksbehandlingen, og da kommer utbetalingene kanskje ikke før i juli, fortviler Rian.

På sine nettsider informerer Nav om at kompensasjonsordningen er ment å gjelde fra 16. mars, og at «ny dataløsning for å søke vil være klar til det blir aktuelt å søke i mai».

Utover dette har ikke Nav besvart Klassekampens spørsmål om saksbehandlingstida.

«For status her må du kontakte Arbeids- og sosialdepartementet», svarer Navs presse­tjeneste på e-post. Heller ikke Arbeids- og sosial­departementet har svart på Klassekampens spørsmål, men statssekretær Knut Aastad Bråten (V) i Kulturdepartementet skriver i en e-post at de har forståelse for kultur­arbeidernes bekymringer.

«Kulturdepartementet har kontaktet Arbeids- og sosialdepartementet om saken, og de forteller at de jobber med innretningen på ordningen for inntektssikring», skriver Bråten.

– Gir ikke mening

Musiker Anja Lauvdal vil ikke klandre Nav for å bruke for lang tid i den vanskelige situasjonen som har oppstått, men hun mener regjeringen kunne ha kommet med en mer direkte kriseplan.

– Jeg mener det ville vært på sin plass med et straks­tiltak for å holde oss flytende. Nå blir det jo slik at vi kanskje må vente et halvt år på hjelp, mens større bedrifter allerede har fått krise­pakker. Det gir ikke mening, sier hun.

kultur@klassekampen.no