Torsdag 2. april 2020 Lederen

Innerste sirkel

• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi den består av SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Da sistnevnte gikk ut av regjering i januar i år, var det uklart hvilken rolle partiet ville spille på Stortinget. Koronakrisa har vist at Frp nå er å regne for et fullblods opposisjonsparti, som forhandler med sentrum–venstre for å få gjennom sin politikk. Erna Solbergs mindretallsregjering har blitt nødt til å gjøre store endringer i sine krisepakker etter press fra opposisjonen. Det har i første omgang ført til at mer penger er blitt stilt til disposisjon for å håndtere krisa. Det har vært nødvendig.

• Dessuten har stortingsflertallet sørget for å få inn tiltak som letter situasjonen for vanlige arbeidsfolk. Det var brei enighet i opposisjonen om at den første krisepakka var tilpasset arbeidsgiverne og bedriftene. Den ble også lagt fram uten at flertallet på Stortinget hadde blitt tatt med i sonderinger og uten at LO var involvert i utformingen av tiltakene. Det sørget stortings­opposisjonen for å rette opp. I dag foregår forhandlingene om nye tiltak i møte med finansiell bråstopp i finanskomiteen på Stortinget. Det har bidratt til at tiltakspakkene er mer rettet mot arbeidsfolk.

• To partier har likevel ikke fått være med i den helt innerste sirkelen: Rødt og Miljøpartiet de Grønne. I to av rundene med forhandlinger har partiene blitt holdt utenfor når milliarder skal fordeles. Begrunnelsene for hvorfor partiene ikke får være med, varierer: Ifølge Ap-nestleder Hadia Tajik handlet det denne uka om dårlig tid, mens Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug sier «vi tok utgangspunkt i alle partier som har vært i regjering og som kjenner til det systemet». Uansett er det synd at stortingspartier holdes utenfor i en krisesituasjon. Alle partier på Stortinget har velgere i ryggen, og både Rødt og MDG har kommet med konstruktive forslag til tiltak det er verdt å lytte til.