Torsdag 2. april 2020 Politikk

Venstresida med klare krav til krisemilliardene som skal deles ut til bedrifter:

Frykter ran av fellesskapet

SAMMEN, HVER FOR SEG: SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes sto skulder mot skulder under markeringen mot North Connect før korona-krisa. Nå jobber de med større avstand, men felles mål om å forhindre at kapitalister skummer fløten av statlige krisepakker. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

BREMS: I morgen legger regjeringen fram en plan for kontantstøtte til korona­rammede bedrifter. SV, Rødt og LO vil ha klare regler som forhindrer at kapitalister beriker seg på ordningen.

KRISEPAKKE

Lommeboka til AS Norge er åpen som et flygel: Stortinget har allerede brukt i overkant av 300 milliarder kroner på økonomiske redningspakker i koronakrisa, og til fredag kommer regjeringen tilbake med detaljene i det som skal bli en kontantstøtteordning for norske bedrifter.

Alle partiene er enige om at en kontantstøtte er nødvendig. Nå starter en hard dragkamp hvordan ordningen skal se ut, og i hvilken grad det skal stilles betingelser som forhindrer at bedrifter, utleiere og spekulanter kan berike seg på ordningen.

Krisehjelp til bedrifter:

• Regjeringen har lovet å legge fram en kompensasjonsordning for små og mellomstore bedrifter. Dette gjelder spesielt bedrifter som har blitt tvunget til å stenge under koronakrisa.

• Regjeringen har skissert at ordningen vil koste mellom 10 og 20 milliarder i måneden så lenge den pågår.

• Detaljene i ordningen er ikke klare. Det er ventet at regjeringen vil legge fram sitt forslag på fredag. Deretter vil opposisjonen på Stortinget forhandle om innholdet.

Bekymret for misbruk

På venstresida mobiliseres det nå rundt flere krav som må følge med krisehjelpa.

– Denne ordningen må bli en sosial kontrakt. Vi er sterkt tilhenger av at staten nå skal støtte de bedriftene som taper mest på koronatiltakene, men det er helt nødvendig å sørge for at støtta ikke bare blir en støtte til bedriftseiere, men også til de ansatte, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Dette er fellesskapets midler. Vi snakker om 20 milliarder i måneden. Det er helt klart at det sitter aktører klare til å misbruke denne ordningen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er bekymret for den svarte økonomien.

– Vi vet at det alltid vil være en risiko for at det er bedrifter som vil forsøke å utnytte slike ordninger. Vi har vært tydelige overfor regjeringen at man må ha gode ordninger for kontroll, slik at vi luker ut de useriøse bedriftene, sier Gabrielsen.

SV med fem krav

Kontantstøtten til bedriftene ble bare kort nevnt i krisepakka Stortinget ble enige om denne uka. Der vises det til at ordningen skal legges fram for Stortinget 3. april, og «flertallet understreker at ordningen bør gjelde i første omgang ut mai».

SV lanserer nå en liste med fem sosiale krav som må stilles til bedriftene som mottar en slik støtte:

Bedrifter som mottar støtte, skal ikke ha oppsigelser i den perioden de mottar statlige midler.

All form for statlig krisehjelp må komme med et ufravikelig krav om utbyttestopp. Bedriftene kan heller ikke betale ut bonuser eller gi høyere lederlønninger samtidig som de mottar statsstøtte.

SV vil bruke nødparagrafen i husleieloven som gir staten rett til å regulere husleia i krisesituasjoner. Dette for å hindre at statsstøtten går rett i lomma på rike utleiere.

Støtta skal gå til den norske delen av kriserammede bedrifter, sånn at det faktisk går til å sikre arbeidsplasser i Norge.

• Det må sikres at ordningene går til seriøse bedrifter, og det må følges opp med straffereaksjoner dersom ordningene misbrukes.

– Dere har allerede vært med å forhandle om den siste krisepakka. Hvorfor vant dere ikke fram med disse kravene der?

– Forhandlingene som var nå, handlet ikke så mye om kontantstøtteordningen. Derfor er det et naturlig tidspunkt å ta dette når regjeringen nå kommer med sin ordning. Vi har dårlig tid i disse forhandlingene, men nettopp derfor er det viktig at diskusjonene om fordeling ikke forsvinner. Vi risikerer at vi ikke tar oss nok tid til å diskutere de sosiale konsekvensene.

Rødt vil ha sanksjoner

Så langt har det vært brei politisk enighet om krisepakkene Stortinget har forhandlet om. Nå varsler Rødt at de ikke vil stille seg bak en ordning med mindre den inneholder noen klare sanksjonsmuligheter dersom ordningen misbrukes.

– Det må komme klare betingelser for å hindre at fellesskapets midler ender opp som privat gevinst for eiendomsbaroner, sier Bjørnar Moxnes.

Han viser til at støtta til små og mellomstore bedrifter i stor grad vil gå med på å dekke faste utgifter som husleie.

– Vi snakker med mange små aktører i næringslivet som alle sier det samme: De har ingenting å stille opp med mot private gårdeiere, og de får ikke forhandlet fram kutt selv. Her må Stortinget skjære gjennom med klare krav til husleiekutt av næringseiendom.

Rødt er også opptatt av å forhindre at selskaper som mottar støtte, kan flytte profitten ut av selskapet.

– Flere bedrifter samler profitten i et ledd, mens utgiftene havner i et annet ledd. Derfor må vi sikre en innramming som hindrer at man kan stikke unna med overskudd i en annen del av konsernet.

siment@klassekampen.no