Fredag 3. april 2020 Utenriks

Kan bli medisinmangel hvis «fattiges apotek» trapper ned:

Frykter færre piller

STREKKER DET LANGT: En av verdens største medisinprodusenter, India, begrenser medisineksporten for å sikre egne innbyggeres tilgang. FOTO: SAM PANTHAKY, AFP/NTB SCANPIX

STENGT: Eksport­restriksjoner på en rekke legemidler skaper frykt for at verdens medisinskap går tomt.

INDIA

3. mars vedtok India, en av verdens største medisinprodusenter, eksportrestriksjoner på 26 farmasøytiske virkestoffer, og dermed medisinene som blir laget av dem.

Ifølge den britiske avisa The Guardian var det snakk om det smertestillende og febernedsettende medikamentet paracetamol, en del typer antibiotika, hormonet progesteron som brukes i p-piller, og vitaminene B12, B1 og B6.

Landet har også innført restriksjoner på eksport av malariamedisin, som noen håper kan hjelpe mot covid-19.

India ønsker med dette å sikre forsyninger til egen befolkning i ei tid der koronapandemien rammer globale forsyningskjeder.

– Hvis legemiddelproduksjonen i India påvirkes langsiktig av koronapandemien, vil det kunne slå hardt ut ikke bare for oss i Leger uten grenser, men for mange lav- og middelinntektsland, sier Karine Nordstrand, president i Leger uten grenser (MSF) i Norge.

Legemidler i India:

• India er storprodusent av legemidler, men får 70 prosent av virkestoffene fra Kina.

• India står for over en firedel av verdens produksjon av kopimedisiner, og kalles «fattige lands apotek».

• For en måned siden innførte India eksportrestriksjoner på 26 farmasøytiske ingredienser og medisiner.

Får virkestoffer fra Kina

India står ifølge Reuters for over en firedel av verdensproduksjonen av kopipreparater, såkalte generiske medisiner. Slike medisiner inneholder like virkestoffer, men er billigere enn medisiner fra store legemiddelfirma. Det har bidratt til at India er blitt kalt «fattige lands apotek».

Indiske farmasøytiske selskaper får ifølge Times of India 70 prosent av virkestoffene til produksjonen fra Kina. Stengingen av kinesiske flyplasser og fabrikker har rammet eksporten hardt.

Nordstrand understreker at MSF per i dag har lagre med medisiner og utstyr, slik at de ikke er i overhengende fare for å gå tomme.

– Men vi er ganske avhengige av produksjonen i India. Rundt 80 prosent av hivmedisinene vi bruker, kommer fra India, og vi får også mye medisiner mot malaria og tuberkulose derfra.

Hun forteller at India også spiller en viktig rolle i produksjonen av vaksiner.

– I desember fikk de godkjent en ny, billig vaksine mot lungebetennelse hos Verdens helseorganisasjon (WHO). Det vil kunne gi mange sårbare barn rundt om i verden tilgang til vaksinen, sier hun.

Nordstrand forteller at det har vært slike vaksiner på markedet før, men at de har vært dyre, særlig for mellominntektsland som ikke er inne i ordninger som sikrer de fattigste landene vaksiner.

Kan bli lettet på

Også USA og Storbritannia ble rammet av Indias restriksjoner, og britiske apoteker har rasjonert paracetamol.

Ifølge avisa Financial Times er Storbritannia tungt avhengig av medisinimport fra India, og i USA sto varer fra India for 24 prosent av medisinimporten i 2018.

Begge land har forhandlet med India, og onsdag skreiv Financial Times at India sannsynligvis vil lette på restriksjonene denne uka, i alle fall når det gjelder paracetamol. Men neppe når det gjelder malariamedisinen.

Rammes av reiseforbud

Nordstrand sier at hovedproblemet for MSF er at deres virksomhet rammes av begrensningene på transport av personell og utstyr. Det går få fly og EU har innført strenge restriksjoner.

– WHO har nå sendt ut et generelt brev hvor de ber om at man unngår unødige restriksjoner på transport av medisiner og utstyr, for nettopp å sikre at humanitære organisasjoner har det de trenger i denne situasjonen.

Det er ulovlig også for helsepersonell å reise ut av Norge. MSF og Røde Kors sendte lørdag et felles brev til Helsedirektoratet der de ber dem gjøre et unntak.

– I den alvorlige situasjonen verden nå står overfor, er det viktigere enn noensinne at vi ikke bare tenker nasjonale behov, men også globalt, og bidrar til hjelpe de landene som er svakest rustet til å håndtere pandemien, sier Nordstrand.

sissel.henriksen@klassekampen.no