Lørdag 4. april 2020 Kultur og medier

«Svak rapportering» var blant årsakene til at museumsdirektør Jérémie McGowan ble løst fra sitt åremål:

Strides om begrunnelse

MALTE BYEN BLÅ: Styreleder Grete Ellingsen ved Nordnorsk kunstmuseum har møtt krass kritikk for håndteringen av direktør Jérémie McGowans oppsigelse. Her er den tidligere statssekretæren og Høyre-ordføreren på Sortland sammen med statsminister Erna Solberg i 2015. FOTO: JAN-MORTEN BJØRNBAKK, NTB SCANPIX

Styreleder Grete Ellingsen ved Nordnorsk kunstmuseum tar bladet fra munnen om hvorfor direktøren fikk sparken. Men et tidligere styremedlem bestrider framstillingen hennes.

KUNST

– Under Jérémie McGowan har Nordnorsk kunstmuseum vist at kunst kan inspirere og provosere publikum til å handle. Det er i lys av disse ulike kunstsyn oppsigelsen kan forstås, sier professor i kunsthistorie Svein Aamold ved Universitetet i Tromsø.

Inntil i fjor var professoren styremedlem ved Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø og har fulgt bråket rundt museet med argusøyne.

Det nye styret ved Nordnorsk kunstmuseum har nemlig vært i hardt vær etter at de løste direktør Jérémie McGowan fra sitt åremål tidligere denne uka. At verken han eller offentligheten fikk noen begrunnelse for den hastige oppsigelsen, har lokket fram ord som «skandale» og «sjokkerende» på avisenes debattsider.

Bråk om oppsigelse:

• Mandag ble det kjent at styret ved Nordnorsk kunstmuseum har løst direktør Jérémie McGowan fra sitt åremål. Han gikk på dagen.

• Onsdag meldte NRK at to styremedlemmer og et varamedlem trekker seg i protest mot oppsigelsen.

• Torsdag kveld offentliggjorde styreleder Grete Ellingsen grunnen til oppsigelsen. Her hevder hun blant annet at også det forrige styret ønsket å avskjedige direktøren.

• Framstillingen bestrides av det tidligere styremedlemmet Svein Aamold.

Tok bladet fra munnen

Som Klassekampen omtalte i går, har de to styremedlemmene Joar Nango og Inger Blix Kvammen, trukket seg i protest. Foruten at de var uenig i selve oppsigelsen, oppga kunstnerne manglende åpenhet som begrunnelse.

Men torsdag kveld tok styreleder Grete Ellingsen bladet fra munnen. I et brev sendt etter Klassekampens dødlinje, og som ble gjengitt i sin helhet på nettstedet Subjekt samme kveld, gjorde hun rede for styrets begrunnelse.

«[D]irektøren [har] ikke levert på tydelige og gjentatte bestillinger fra styret. Det har vært gjennomgående svak rapportering og mangelfulle leveranser på viktige struktur- og plandokumenter, i en organisasjon som mottar et betydelig offentlig tilskudd», skriver Ellingsen.

Høyre-politikeren, som tok over som styreleder tidligere i år, hevder i brevet at det forrige styret i utgangspunktet ikke ønsket å gi McGowan et nytt åremål da det forrige utløp i fjor. Direktøren skal i stedet ha blitt tilbudt en stilling som kurator ved museet, noe han skal ha avslått.

«Styret valgte da å gi ham en nytt, forkortet åremål på to år, der det eksplisitt heter at arbeidsforholdet kan avsluttes når som helst og uten begrunnelse. Denne avtalen aksepterte McGowan», skriver Ellingsen i brevet.

Bestrider framstilling

Men i et innlegg på nettstedet Subjekt i går bestrider professor Svein Aamold at McGowan ikke har levert på styrets krav. Han viser blant annet til at regnskapet har blitt revidert og godkjent alle år McGowan har vært direktør, det vi si fra 2016. Styret har også jevnlig mottatt detaljerte økonomirapporter og godkjent disse, forteller Aamold.

Han tilbakeviser også Ellingsens påstand om at det forrige styret ikke ville forlenge åremålet. På et styremøte i april i fjor var det uenighet om åremålet skulle forlenges med fire år. I stedet vedtok styret et kompromissforslag om to års forlengelse, til 2022. Styret skal ha stilt som betingelse at direktøren innfridde styrets forventninger ut året. Etter dette møtet ble Aamold erstattet av sin vararepresentant, fordi han skulle på et forskningsopphold i utlandet.

– I og med at jeg ikke var i Norge, vet jeg ikke i hvorvidt dette ble innfridd. Men mitt poeng er at kravene uansett ikke var av så stor betydning at det tilsier at han bør bli oppsagt.

– Mener du at beslutningen er politisk motivert?

– Det er det store spørsmålet, sier Aamold.

– Det blir lett spekulasjoner, men noen synes et museum bør drives mer tradisjonelt enn det McGowan har gjort. Hva et kunstmuseum skal være, blir fort en politisk sak.

– For liten tid

Intendant Leif Magne Tangen i Tromsø kunstforening synes heller ikke styrets begrunnelse holder vann. Han avviser Ellingsens påstand om «sviktende» publikumstall.

– Årsrapportene viser noe ganske annet. I 2017 var det publikumsrekord. I fjor var det en nedgang, men det skyldes etter alt å dømme at museet begynte å ta inngangspenger, sier Tangen.

Han mener det nye styret har tatt seg for liten tid. 14 av museets 17 ansatte har signert en støtteerklæring til den avskjedigede direktøren.

– De ansatte burde blitt hørt og saken bedre forankret i stedet for å fatte et hastevedtak. Med en mer grundig prosess ville kanskje styret stått samlet om en avgjørelse, i verste fall med dissens. Men da ville kanskje ikke noen trukket seg fordi de følte seg overkjørt, sier Tangen.

Jérémie McGowan og Grete Ellingsen hadde ikke anledning til å besvare Klassekampens henvendelser i går.

kultur@klassekampen.no