Lørdag 4. april 2020 Lederen

Løsarbeid

• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter all sannsynlighet stige i tida framover. Vi må helt tilbake til de verste kriseårene på 1930-tallet for å finne liknende ledighetstall. Den gang hadde ikke Norge offisiell statistikk, men registrering blant fag­organiserte. Historiker Knut Kjeldstadli anslår i en artikkel på nettstedet Norgeshistorie at 18 prosent av hele yrkesbefolkningen gikk uten arbeid i det verste året, 1933.

• Det er likevel stor forskjell på tallene fra 1930-tallet og i dag. 90 prosent av dem som har søkt om dagpenger hos Nav nå, er permittert. Dermed opprettholdes arbeidsforholdet selv om de går ledige. Mange vil ha en jobb å gå tilbake til når myndighetene letter på de strenge smitteverntiltakene. Men ikke alle. En del bedrifter vil ikke klare seg gjennom en periode uten inntekt, og erfaring tilsier at arbeidsgivere vil bruke krisa til å nedbemanne. Vi har ingen garanti for at det arbeidslivet vi gikk inn i krisa med, vil bestå. Derfor er det opprørende å se at regjeringen strekker seg langt for arbeidsgivere som baserer lønnsomheten på å underbetale utenlandske arbeids­takere, som da den åpnet grensene for sesongarbeidere fra EØS-land i landbruket og matindustrien.

• De tjener så dårlig at knapt noen vil tjene på å ta de jobbene, selv om interessen er der. Ifølge Frifagbevegelse kan du ha blitt permittert fra en stilling i hotellbransjen, som har noen av Norges laveste lønninger, og fortsatt tjene mer på dagpenger enn som sesongarbeider i land­bruket. Også verftene finner måter å omgå smitteverntiltak på som gjør at de kan fortsette å hente inn østeuropeiske arbeidstakere. Krisa må ikke brukes til å redde løsarbeidet mens gode arbeidsplasser går under. Hvis jobben som skal utføres er så viktig for samfunnet at det gjøres unntak for dagens inngripende smittetiltak, må lønna opp og forholdene bedres. Staten kan ikke holde hånda over sosial dumping mens 400.000 mangler arbeid.