Mandag 6. april 2020 Politikk

Ny undersøkelse viser at regjeringens inngripende koronatiltak har sterk støtte i befolkningen:

Hard håndtering støttes av folket

STENGT OG STRENGT: Statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har innført strenge tiltak som i stor grad har stengt ned Norge. Det store flertallet i befolkningen sier seg enig i regjeringens strategi. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

ENIG: Sju av ti nordmenn støtter regjeringens strenge korona­tiltak, viser en undersøkelse. Flesteparten av dem som er uenige, vil stramme enda mer inn.

korona

Det har gått ut befaling fra myndighetene: Unngå håndhilsning, kyssing og klemming med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner. Barer og puber skal være stengt. Du bør helst oppholde deg hjemme med familien.

I en alternativ virkelighet kunne tiltakene blitt innført av et prestestyre. Solberg-regjeringens tiltak for å verne samfunnet mot ytterligere spredning av koronaviruset har likevel stor oppslutning i befolkningen.

– Det er «rally around the flag», sier Arve Østgaard med henvisning til det amerikanske begrepet som beskriver et vanligvis kortvarig oppsving i støtta til presidenten i krise­tider.

På oppdrag fra Klassekampen har Østgaard og analyseinstituttet Sentio målt oppslutningen i befolkningen om myndighetenes krisetiltak i møte med koronaviruset.

Tallenes tale er klar: Bare 4 prosent mener at tiltakene er for strenge, mens hele 72 prosent mener at tiltakene er passe for den situasjonen Norge er i. 21 prosent vil være enda mer hardhendte.

– Støtta i befolkningen er stor. Det er massiv oppslutning om tiltakene, og det er flere som vil gå enda hardere til verks enn motsatt. Et stort flertall støtter at det videreføres, sier Østgaard i Sentio.

Sentio, som også har virksomhet i Sverige, forteller at en lignende undersøkelse i nabolandet styrker «rally around the flag»-oppfatningen.

Tiltak mot spredning av koronaviruset:

• Alle skoler, barnehager og høyere utdanningsinstitusjoner er stengt fram til 13. april.

• Landegrensa er stengt for utlendinger som ikke bor eller jobber i Norge.

• Det er forbudt å overnatte på hytta, om den ikke ligger i hjemkommunen.

• Mange virksomheter i serveringsbransjen må stenge. I Oslo er det innført forbud mot alkoholservering.

• Både innendørs og utendørs kultur- og idrettsarrangementer er avlyst.

Kilde: NTB

På tross av at svenske myndigheter har valgt en annen linje enn den norske i møte med viruset, er oppslutningen om myndighetenes tiltak også der stor i befolkningen.

– Slik er det i krisetider, da støtter folk opp om dem som leder, mener Østgaard.

Gammel og ny tillit

Jarle Løwe Sørensen er førsteamanuensis og leder for Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningen han og kollegene gjør, er tydelig på at god krisehåndtering bygger på godt samvirke – eller samspill. Og den viktigste komponenten for å lykkes med det er tillit.

– En grunnleggende forutsetning for å få til godt samvirke, uansett om det er mellom enkeltindivider eller mellom myndighetene og befolkningen, er tillit. Og i Norge har vi høy tillit som er bygget opp over mange år, sier Sørensen.

En del av forklaringen på at regjeringen i befolkningens øyne lykkes med tiltakene, bygger på et fundament som allerede var på plass. Samtidig, påpeker Sørensen, kan tilliten svinne dersom tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt. Nettopp det at smittekurven flater ut og at Norge har et begrenset antall døde sammenlignet med andre land, bidrar til oppslutningen blant folk flest.

– Nøkkelen til suksess har vært kombinasjonen av tillit til myndighetene som er bygget opp over lang tid, og en etter hvert klar og tydelig kriseledelse med tiltak som har hatt effekt, sier Sørensen.

Frykter ikke staten

– Det er meget interessant, selv om det kan lyde kynisk fra en samfunnsforsker, at vi har nå har et, så langt vi kan komme, nær kontrollert eksperiment i samfunnsforskning, sier Bernt Hagtvet, professor emeritus ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Den norske befolkningen slutter lydig opp om de mest inngripende tiltakene en regjering har innført i fredstid. Hvorfor det?

– Det kommer av at den norske staten er legitim, svarer professoren.

– Vår fremste ressurs i denne situasjonen er at vi i Norge ikke frykter staten.

Han mener at regjeringen har gjort en utmerket jobb sammen med opposisjonen i Stortinget. Samtidig påpeker han at tilliten må håndteres nennsomt. At prosessen rundt fullmaktsloven ble holdt hemmelig, at Rødt og MDG holdes utenfor forhandlingene i Stortinget, og at status for beholdningen av smittevernutstyr holdes hemmelig, kan tære på tilliten.

– Tross den sterke oppslutningen – kan tilliten likevel være skjør?

– Man skal hvert fall være oppmerksom på muligheten. Tillit er ofte en skjør plante. I krisetider kommer de beste og de verste sider fram. Regjeringen skal trå varsomt, og være oppmerksom på kilder til mistillit.

bjornk@klassekampen.no