Mandag 6. april 2020 Lederen

Turistfella

• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til et pengesluk. Først måtte de store hyttekommunene be om at folk ikke skulle reise på hytta, fordi det ville gi et for stort press på helsevesenet, som er skalert til antall fastboende. Og nå rapporteres det fra de samme kommunene hvor dårlig det går når fjellet er stengt for påska. Ski­heisene står stille, hotellene er tomme, og matbutikkene bugner av appelsiner som ingen kjøper. At det måtte bli slik i år, kunne ingen forutse for noen måneder siden. Og akkurat nå er det økonomisk krise i bedrifter over hele landet. Men når samfunnet igjen åpner opp, og produksjonen starter opp igjen andre steder, vil det viktige sesongvinduet være lukket for hyttekommunene, snøen vil være borte og påska tapt for i år.

• Hytte- og høyfjellsvirksomhet går mange tiår tilbake, men de siste årene har hytteutbyggingen skutt voldsom fart. Antall hytter i Norge har økt med nesten 10 prosent de siste ti årene, og nå bygges det rundt 6500 nye hytter hvert år, mot 1600 på midten av 1980-tallet. For ett år siden skreiv Klassekampen om hvordan Innlandet, som huser mange av de store hyttekommunene, har gjort seg svært avhengig av reiseliv og turisme. Mange innlandskommuner har nå flere hytter enn de har fastboende, og turisme er flere steder den viktigste næringsveien. Skog- og landbrukslandsdelen har i større grad blitt til turistlandsdelen. «På 50 år har Trysil erstattet 3000 arbeids­never i skogen med 3000 servicehender i reiselivet», som Aftenposten skreiv på fredag.

• Dette er en villet utvikling. Politikere, utbyggere og bedrifts­eiere legger til rette for hytteutbygging og er fornøyde med at turismen har blitt så dominerende. Men når reisevirksomheten stopper opp, blir det tydelig hvor avhengige mange kommuner i lands­delen er av tilreisende og hvor sårbare de er når tiltrengte turister uteblir.