Tirsdag 7. april 2020 Lederen

Blår i øynene

• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre at alt det gode i Norge oppstår, mens venstresida – heri opptatt store deler av Ap – bedriver gammeldags og ideologisk styrt agitasjon. Synspunktene kommer blant annet til uttrykk i en kronikk trykket i Morgenbladets spesialnummer om Stoltenberg I-regjeringen, hvor Civita-medarbeiderne Aslak Versto Storsletten og Lars Kolbeinstveit hyller Stoltenberg for å ha innført nødvendige, liberale og «faglig funderte reformer». Det er mer enn litt småfrekt å legge beslag på alle honnørordene i samfunnsdebatten, mens venstresida tegnes som virkelighetsfjerne folk som bedriver «maktanalyser med henvisninger til franske filosofer». Civita-leder Kristin Clemet staker i samme spor når hun i Aftenposten skriver at «vi» i Norge har skapt «en bro mellom frihet og trygghet», samtidig som hun på bloggen sin advarer mot forsker Thomas Pikettys «ytterliggående sosialisme».

• Den markedsliberale høyresidas annektering av det politiske sentrum kommer på et dårlig tidspunkt. Den økonomiske krisa vi står overfor, viser med all tydelighet at markedet ikke løser dagens utfordringer. Markedsstyring har ført til mangel på noe så basalt som smittevernutstyr, fordi lagring ikke lønner seg. Sykehusene har kuttet «ulønnsomme» sengeposter, slik at kapasiteten var sprengt lenge før koronaepidemien. Bedriftseiere som til vanlig vil ha frihet fra statlig inngripen, ber nå staten om hjelp. Det Civita gjør, er å kaste blår i øynene på oss. Tenketanken maner til samling i et sentrum de definerer selv, og som ligger langt til høyre for de politiske retningene som har kjempet fram den norske modellen. Den amerikanske økonomen Joseph Stieglitz sier til danske Information at «den nuværende krise understreger, at staten er nødt til at spille en mere central rolle i økonomien». Stoltenberg I-regjeringens markedstilpasninger og salg av statlig virksomhet er det motsatte av det vi trenger nå.