Tirsdag 7. april 2020 Kultur og medier

• Forsvaret sier opp mellom 12 og 15 museumsarbeidere • Tillitsvalgt ved Hjemmefrontmuseet reagerer

Sender ansatte ut porten

SLANKEKUR: Mellom 12 og 15 medarbeidere ved Forsvarets museer er blitt oppsagt midt under koronakrisa. Etter det Klassekampen kjenner til, har minst sju av dem jobbet ved museene på Akershus festning i Oslo – Hjemmefrontmuseet og Forsvarsmuseet.

På grunn av korona­krisa har Forsvaret stengt museene sine. Det har også ført til at flere medarbeidere er blitt sagt opp på dagen.

museum

Koronakrisa har ført til stengte dører i norske museer, og mange norske museums­arbeidere er nå permittert fra sine stillinger.

Siden midten av mars har også Forsvarets museer holdt dørene stengt. Flere av dem som har arbeidet med å formidle Forsvarets historie, har mistet oppgavene sine.

Men i motsetning til mange bedrifter som har valgt å omdisponere sine ansatte, står nå flere av Forsvarets museumsarbeidere – deltidsansatte omvisere, billettører og butikk­ekspeditører – uten jobb.

Klassekampen kjenner til at minst sju medarbeidere ved Forsvarets museer i Oslo har fått en oppsigelse på e-post.

Dette er personell som ikke er direkte ansatt ved Forsvarets museer, men som er leid inn gjennom et bemanningsbyrå.

Forsvarets museer:

• Forsvaret har i alt sju ulike museer rundt om i landet.

• De har som hovedoppgave å bevare og å formidle norsk forsvarshistorie og Forsvarets materielle kulturarv.

• Forsvarsmuseet er hovedmuseum i Forsvaret og holder til på Akershus festning i Oslo. Her er også Hjemmefrontmuseet lokalisert.

• I forbindelse med koronakrisa har Forsvaret stengt dørene til sine museer.

• Det har ført til at mellom 12 og 15 medarbeidere som var engasjerte gjennom et bemanningsbyrå, mistet jobbene sine ved museene.

Misfornøyd med Forsvaret

Reint formelt står disse medarbeiderne fremdeles i et ansettelsesforhold til dette bemanningsbyrået, som er pliktige i å hjelpe dem med å finne nytt arbeid.

Likevel er flere av dem misfornøyd med behandlingen de har fått av Forsvaret.

– Vi opplever det som at Forsvaret benytter denne anledningen til å spare penger og unndra seg et eventuelt ansvar de måtte ha overfor oss, sier en av de oppsagte med­arbeiderne til Klassekampen.

Vedkommende ønsker å være anonym.

Klassekampen har snakket med flere som har arbeidet ved museene på Akershus festning i Oslo. Her ligger både Forsvarsmuseet og Hjemmefrontmuseet. Flere av våre kilder har arbeidet ved Forsvarets museer i over fem år.

En av dem har blant annet hatt omvisninger med skole­elever og turister på Akershus festning – en jobb som krever både historisk kunnskap og pedagogisk kompetanse.

– Hvor lett er det å erstatte dere som har hatt slike stillinger?

– Vi sitter definitivt på mye kompetanse. Med all ydmykhet vil jeg påstå at det vil være særdeles vanskelig å erstatte oss på kort tid. Bare den historiske kunnskapen vi må ha for å kunne holde omvisninger, er noe det tar mange år å opparbeide seg fullt ut, sier vedkommende.

Vil ha andre oppgaver

En av de andre museums­arbeiderne Klassekampen har snakket med, påpeker at de kunne ha blitt satt til andre oppgaver i stedet for å bli oppsagt.

– Hvorfor får vi ikke heller muligheten til å ta tak i ting som stadig har blitt utsatt på grunn av stor arbeids­mengde? Vi mangler ikke visjoner, ønsker og ideer når det k­ommer til å videreutvikle h­istorieformidlingen, sier museums­arbeideren, som også ønsker å være anonym.

Frode Færøy er førsteamanuensis ved Hjemmefrontmuseet og hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Forsvarets fellestjenester. Han synes det er trist at flere av hans kolleger nå er blitt oppsagt.

– Det er beklagelig at de må gå fra sine jobber. Selv om de er leid inn gjennom et bemanningsbyrå, er vi jo blitt godt kjent med dem.

– Burde blitt omdisponert

Færøy mener at de oppsagte museumsarbeiderne kunne blitt omdisponert til andre gjøremål nå som Forsvarets museer er koronastengte.

– Som museum er vi underbemannet med tanke på de oppgavene vi skal gjøre, og det finnes flere prosjekter som de oppsagte kunne gått i gang med, sier Færøy, som selv er i full jobb mens Forsvarets museer er stengt.

Færøy er også kritisk til at Forsvaret benytter seg av et bemanningsbyrå for å fylle sentrale museumsoppgaver, for eksempel omvisning.

– Formidling er en del av kjernevirksomheten ved et museum, og slik jeg ser det, bør ikke den faglige virksomheten outsources. Den delen av personalet som driver formidling, burde vært en del av den ordinære staben, sier Færøy.

I en e-post til Klassekampen skriver Erling Kjærnes, direktør for Forsvarets museer, at det totalt er mellom 12 og 15 personer som nå er blitt oppsagt ved Forsvarets sju ulike museer rundt om i l­andet.

– Hva er grunnen til at dere har sagt opp arbeidskontraktene i stedet for å permittere?

«Dette er personell som har arbeidskontrakt [og] -avtaler med Manpower, og som leies inn som omvisere ved museene gjennom Manpower. Omfang, antall og behovet varierer etter sesong. Forsvarets museer har avtale med Manpower som fakturerer museene for den tjenesten som leies inn. Når museene er stengt som følge av situasjonen i dag, er det dermed ikke tilsvarende behov for innleie», skriver Kjærnes.

– Hvorfor har dere valgt å hyre inn museumsarbeiderne gjennom et bemanningsbyrå i stedet for å gjøre egne ansettelser?

«Svært mange av de dette gjelder, er studenter som har dette som ekstrajobb ved siden av studiene. Avtalen med Manpower gjør det fleksibelt å kunne variere omfanget ut fra antall besøkende gjennom sesongen.»

– Hvor enkelt er å det finne nye personer til å gå inn i en slik stilling?

«Alle har, eller skal ha, fått beskjed om at vi håper å gjenåpne så fort som mulig. Vi frykter likevel at vi vil miste verdifulle medarbeidere i denne prosessen. Dette er folk som er viktige for oss – for det meste studenter i deltidsjobb og nyutdannede – folk som gjør oss friskere og morsommere», skriver Kjærnes.

dageivindl@klassekampen.no