Onsdag 15. april 2020 Lederen

Krisekollaps

• I går ble Det internasjonale pengefondets (IMF) økonomiske prognose for 2020 presentert. Det er dyster lesning. For verden samlet sett vil bruttonasjonalprodukt synke med 3 prosent i år. I utviklede land vil økonomien svekkes med 6,1 prosent, mens den i framvoksende økonomier vil synke med 1 prosent, selv om Kina og India fortsatt vil ha vekst. Kinas BNP vil bare svekkes med 1,4 prosent, sammenliknet med IMFs forrige prognose. Verden har ikke sett maken til økonomisk nedtur siden den store depresjonen på 1930-tallet etter krakket på New York-børsen i 1929. «Omfanget og hurtigheten i kollapsen i aktivitet kan ikke sammenliknes noe vi har opplevd i vår levetid», sa Pengefondets sjeføkonom Gita Gopinath i går.

• Norge vil i år få en forventet økonomisk nedgang på 6,3 prosent, helt på snittet for utviklede land. Det er verdt å merke seg at IMF tror Sverige vil få like stort fall som andre, til tross for at myndighetene har ført en mer forsiktig stengingspolitikk. I Europa rammes Italia og Spania spesielt hardt. Det er ventet at arbeidsløsheten i Spania blir på 21 prosent og 22,3 prosent i Hellas. I går kom det også tall fra Office for Budget Responsibility i London, som viser at Storbritannias bruttonasjonalprodukt vil falle med svimlende 35 prosent i ett kvartal hvis stengingen varer i tre måneder. USA, der økonomien har gått svært godt med historisk lave arbeidsledighetstall, settes nå kraftig tilbake. IMF regner med at ledigheten vil stige med 2 millioner og nå 10 prosent i andre kvartal.

• IMF regner med en bratt opptur i 2021, men økonomien i mange stater vil være skadet for lang tid framover. De fleste lands økonomier vil være over 5 prosent mindre enn de var før epidemien slo til. I 2009, det verste året under finanskrisa, falt bruttonasjonalprodukt på verdensbasis med 0,1 prosent. Når IMF nå venter en nedgang på 3 prosent, er det uttrykk for hvor dyp dagens økonomiske krise er. Koronakrisa kan også føre til varige endringer i det globale styrkeforholdet fordi den økonomiske kollapsen rammer Vesten og USA betydelige hardere enn land som India og Kina.