Onsdag 15. april 2020 Kultur og medier

Aktivister håper Stortinget bruker pengene andre steder enn regjeringskvartalet etter koronakrisa:

Satser på korona-brems

RIVINGSKLAR: Etter forrige ukes kjennelse i Oslo tingrett er det lite som kan stoppe Statsbygg fra å fjerne kunsten til Pablo Picasso og Carl Nesjar og starte rivingen av Y-blokka i Oslo sentrum.

Rivingen av Y-blokka i Oslo kan i prinsippet starte når som helst. Nå håper aktivistene på en politisk løsning på oppløpssida.

Y-BLOKKA

Tirsdag før påske ble det klart at Statsbygg kunne fortsette rivingen av Y-blokka i Oslos regjeringskvartal. Fortidsminneforeningen og Norske arkitekters landsforbund nådde ikke fram i Oslo tingrett med sitt krav om en rettslig forføyning om utsettelse av rivingen.

De to organisasjonene møttes tirsdag ettermiddag for å diskutere veien videre. Avgjørelsen på dette ble ikke klar før Klassekampen gikk i trykken. Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, kan imidlertid bekrefte at høstens planlagte rettssak ikke blir noe av dersom bygget rives.

– Vi kjemper ikke denne kampen for historiebøkene. Nå er det først og fremst bygget som er viktig i denne saken, sier Fjeldheim.

Han mener tingrettens kjennelse i liten grad tar for seg rivingsmotstandernes innvendinger i saken.

– Da blir sannsynligheten liten for at vi vinner fram med en anke. Vi er mange som har tygd og tenkt på dette, men jeg vet ikke hva vi konkluderer med, sier Fjeldheim.

Grupperingen offentliggjør sin beslutning i løpet av dagen i dag.

Kampen om Y-blokka:

• I 2014 vedtok regjeringen at Y-blokka skal rives for å gjøre plass til et nytt regjerings­kvartal.

• Y-blokka er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og har kunstneriske utsmykninger av Carl Nesjar etter tegninger fra Pablo Picasso.

• Tirsdag før påske ga Oslo tingrett klarsignal til at bygget kan rives.

Riveforberedelser i gang

Hos Statsbygg fortsetter planleggingen av riving. Det første som skjer reint fysisk, vil være at kunsten til Pablo Picasso og Carl Nesjar blir fjernet, forklarer Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

– Jeg har ikke en konkret dato for når rivingen begynner. Men det blir på vårparten, noe som betyr april eller mai, sier Aschim.

Hun viser til at staten fikk medhold i tingretten og at kjennelsen ikke legger noen føringer for det videre arbeidet med riving, som har pågått siden januar.

– Det er ikke slik at vi river bygg med en slegge lenger. Det hele skjer over tid. Vi tilrettelegger nå for en rivingsprosess hvor den integrerte kunsten skal sikres.

– Gjør ekstra vondt nå

I ledelsen av Støtteaksjon for bevaring av Y-blokka sitter arkitekt Kjersti Hembre. Hun håper på en politisk løsning for Y-blokka på oppløpssida.

– Vi kan ikke arrangere store aksjoner på grunn av koronakrisa. Det gjør derfor ekstra vondt for mange at rivingen skjer nå. Det er mange som trenger å kjenne på et fellesskap – dette handler om mer enn en bygning.

Hembre mener korona­krisa skaper en helt ny økonomisk situasjon, hvor et nytt regjeringskvartal bør nedskaleres.

– Vi håper nå på en politisk helomvending hvor politikerne ser på finansieringen av nytt regjeringskvartal på nytt. Det finnes vel andre formål som bør prioriteres med tosifrete milliardbeløp akkurat nå. Dette bør være grunn nok til å sette på bremsen, sier Hembre.

Hun mener finansieringen av nytt regjeringskvartal bør behandles i Stortinget før man går videre med riving.

– Det finnes en mulighet for at en skyhøy kostnadsramme ikke går igjennom. Det ligger store potensielle innsparinger i gjenbruk av bygg og nedskalering av ambisjonene for et nytt regjerings­kvartal. Y-blokka trenger heller ikke å brukes til regjeringsformål, men bør bevares på grunn av sin egenverdi.

Blomster ble fjernet

For aktivistene bak Støtte­aksjon for bevaring av Y-blokka har den siste uka vært preget av frustrasjon.

– Kampviljen er absolutt ikke borte på grunn av denne kjennelsen, men det er også det eneste jeg har lyst til å si så langt, sier Y-blokka-aktivist Magnus Waal.

Han får støtte av kunster og medaktivist Maria Sundby.

– Det er veldig mange som er sinte og som henvender seg til støtte­aksjonen med ulike forslag til aksjoner.

Hun viser til at det påske­aften var en blomsteraksjon utenfor Y-blokka, hvor Statsbygg fikk fjernet blomstene etter kort tid.

– Det var en veldig verdig aksjonsform. Folk viste sin sorg, men også sitt sinne, på en ytterst fredelig måte. Da Statsbygg valgte å fjerne blomstene i påska, gjør det folk ekstra fortvilet, sier Sundby.

Hege Njaa Aschim sier at Statsbygg ikke har beordret fjerning av blomstene.

– Det er mulig det er departementenes egen sikkerhets- og serviceavdeling som har gjort det, sier hun.

torbjornn@klassekampen.no

Kjersti Hembre