Onsdag 15. april 2020 Politikk

Flere partier er skeptiske til å forlenge regjeringens ekstraordinære koronalov:

Full splid om unntakslov

NOK MED ÉN MÅNED: Bjørnar Moxnes mener at bruken av koronaloven og tilsidesettelsen av Stortingets normale lovbehandling øker risikoen for ugjennomtenkte og dårlige beslutninger. FOTO: ANDREA GJESTVANG

UENIGE: Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for å forlenge koronaloven, men sier at én måned til bør være nok. Rødt og Sp vil stanse loven.

kriseLOVen

21. mars vedtok Stortinget enstemmig å gi regjeringen ekstraordinære fullmakter under koronakrisa. Over en periode på én måned, fra 27. mars, kan regjeringen sette til side en rekke lover og vedta nye forskrifter utenfor normal lovbehandling i Stortinget.

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring om at koronaloven forlenges i ytterligere én måned, fram til 27. mai. Forslaget møter motstand fra flere partier på Stortinget.

I et intervju med Aftenposten før påske sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad blankt nei til forlengelse av koronaloven. Det står hun fast på.

– Når vi nå skal prøve å normalisere igjen, må vi også normalisere lovbehandlingen. Den foregår i Stortinget. Vi ønsker et kompromiss hvor Stortinget er mer sentrum for lovbehandlingen enn det fullmaktsloven legger opp til, sier Arnstad.

Koronaloven:

• Koronaloven er en fullmaktslov som er begrunnet med at regjeringen kan håndtere koronakrisa raskt og effektivt.

• Loven trådte i kraft 27. mars og er gyldig i én måned.

• Regjeringen kan vedta forskrifter og sette til side en rekke lover uten at det behandles på normal måte i Stortinget. Et mindretall i Stortinget på en tredel kan likevel stanse regjeringens forskrifter.

• Regjeringen har foreslått å forlenge loven i ytterligere én måned.

– Stortinget abdiserer

Også Rødt går mot en ny måned med unntakslov.

– Stortinget skal ikke abdisere i en krisetid. Nettopp i en krisetid er det viktig å holde fast ved grunnleggende, demokratiske prinsipper der Stortinget er lovgivende myndighet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han mener at bruken av koronaloven og tilsidesettelsen av Stortingets normale lovbehandling øker risikoen for ugjennomtenkte og dårlige beslutninger.

– Hva har endret seg siden Rødt stemte for koronaloven 21. mars?

– Betingelsen som da var viktig for oss var at den kun skulle vare i én måned. Tilsidesettelsen av Stortinget og å gi regjeringen rett til å utøve lovgivende myndighet er ikke noe som bare skal være kjekt å ha. En slik lov må være eksepsjonelt godt begrunnet og eksepsjonelt godt rammet inn, sier Moxnes.

Han sier at regjeringen nå har fått tid til å kartlegge behovet for nødvendige og midlertidige lover i krisa slik at Stortinget kan behandle dem på vanlig måte.

Støre åpen for forlengelse

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til Klassekampen at de avventer forslaget regjeringen, men er åpne for å støtte en forlengelse av kriseloven.

– Vi er åpne for forlengelse og vil arbeide for å finne en løsning som samler bredest mulig flertall, sier Støre.

– Da vi vedtok loven var vi åpne for forlengelse hvis de var behov for det og hvis erfaringen tilsier at det kan fortsette. Jeg vil se regjeringens begrunnelse for behovet. Erfaringen har vært akseptabel, sier lederen av opposisjonen.

Støre understreker at det er en lov for unntak, og at normalen fortsatt skal være at regjeringen fremmer forslag til Stortinget for normal lovbehandling. Det er et signal regjeringen har tatt, mener han.

Samtidig ber han regjeringen klargjøre enda tydeligere at loven kun skal brukes i helt ekstraordinære tilfeller.

– Vi ønsker oss enda klarere uttalelse fra regjeringen om at den kun skal brukes i helt spesielle unntakstilfeller. Stortinget har vist at vi kan behandle saker på tre dager. Det er ikke mange saker som vil falle utenfor det kravet, sier Støre.

– Hvordan er det man skal vurdere når den akutte krisen er over slik at behovet for loven ikke lenger er der?

– Jeg vil tenke at denne loven var ment for å håndtere situasjonen der man skulle gjennomføre en lang rekke vedtak raskt. Når vi kommer én og to måneder inn i perioden, bør mye være oppnådd. Én måned til bør rekke langt.

Frp heller mot forlengelse

Frps stortingsgruppe skal drøfte koronaloven i løpet av dagen. Frp-leder Siv Jensen skriver til Klassekampen at landet fortsatt ikke er i en normal situasjon, og at partiet er åpent for forlengelse.

«Frp var opptatt av å ramme loven kraftig inn, og begrense omfanget av den. Det klarte vi. Regjeringen har heller ikke latt det gå inflasjon i kontroversielle saker. Derfor kan vi vurdere en etappevis forlengelse dersom det er nødvendig. Loven skal fortsatt være midlertidig og begrenset», fortsetter Jensen.

MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm sier at også de er åpne for forlengelse.

«Vi kan kun forsvare en forlengelse dersom loven er strengt nødvendig og blir avgrenset ytterligere. Rettssikkerhet og domstolenes uavhengighet må bli tydeligere, og endringer som gjøres med hjemmel i loven må skje med nok tid, utredning, åpenhet og innspill», skriver Bastholm i en e-post.

SV har ennå ikke tatt et standpunkt, men stortingsgruppa vil i dag drøfte forlengelse. SV-leder Audun Lysbakken sier at koronaloven ikke bør gjelde lenger enn det som er helt nødvendig, og at den bør avskaffes raskest mulig.

politikk@klassekampen.no