Torsdag 16. april 2020 Kultur og medier

Venstre og Rødt advarer om at koronakrisa kan føre til langvarig byggestopp i regjeringskvartalet:

Frykter Y-formet krater

STYGT: Sofia Rana (R) og Hallstein Bjercke (V) mener det vil se stygt ut om staten fortsetter riving av Y-blokka uten å lytte til hva Oslos folkevalgte mener om saken.

Mens Y-blokka klargjøres for riving, ­prøver Venstre og Rødt i Oslo seg på et siste redningsforsøk. – Alt håp er ikke ute, sier Sofia Rana (R).

ARKITEKTUR

Inngjerdet av et lysegrønt byggegjerde står Y-blokka fremdeles i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Kunsten til Pablo Picasso og Carl Nesjar skal i løpet av de neste månedene demonteres. Så skal bygget rives.

Men i gårsdagens Klassekampen fortalte bevaringsaktivister at kampviljen fortsatt var til stede. De håper på en politisk kuvending i tolvte time, og førstkommende onsdag kan de få nettopp det. Da avgjør bystyret i Oslo formuleringen i sin høringsuttalelse om endringer i Regjeringskvartalet. Venstre og Rødt har gjennom Byutviklingsutvalget tatt initiativ til å kreve utredning av bevaring av hele eller deler av Y-blokka.

– Går det som vi håper neste onsdag, vil Oslo endre holdning i denne saken. Målet vårt er å stoppe riving av Y-blokka, sier Hallstein Bjercke (V) i Byutviklingsutvalget.

Kampen om Y-blokka:

• I 2014 vedtok regjeringen at Y-blokka skal rives for å gjøre plass til nytt Regjeringskvartal i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli 2011. Y-blokka ble ferdigstilt i 1970, er tegnet av arkitekt Eling Viksjø og har integrert kunst av Pablo Picasso og Carl Nesjar. Utallige forsøk har vært gjort for å hindre riving av Y-blokka. Aktivister og lokalpolitikere prøver seg nå på en aller siste redningsaksjon for bygget.

– Alt håp er ikke ute

I Venstre og Rødts forslag til høringsuttalelse heter det at «Oslo kommune ber om at det ses bort fra kommunens tidligere standpunkt til spørsmålet om rivning av Y-blokka».

Formuleringen er en henvisning til at et flertall i bystyret i Oslo, bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, gikk inn for riving i 2016.

Rødt og Venstre argumenterer for at Y-blokka er en del av både kunst- og arkitekturhistorien og at det ikke er god miljø- og ressursbruk å rive slike bygninger for å bygge nye. De foreslår at følgende formulering legges inn i høringsuttalelsen:

«På denne bakgrunn mener Oslo kommune at staten må foreta en fullverdig utredning av et alternativ der fortrinnsvis hele, subsidiært deler av Y-blokka bevares og integreres i nytt regjeringskvartal.»

Byutviklingsutvalget ble enige om formuleringene i et møte like før påske. Det er Hallstein Bjercke (V) og Sofia Rana (R) som står bak forslaget. De har fått med seg byrådspartiene MDG og SV på formuleringen, Sp og KrF har sagt de vil stemme for, og nå håper de på støtte fra Bompengepartiet (FNB) og Fremskrittspartiet i saken. I så fall vil de ha flertall i bystyret.

– Y-blokka har vært en het potet lenge. Vår beskjed er «alt håp er ikke ute – vi kan ikke gi oss», sier Sofia Rana (R).

Frykter koronakrater

Reguleringsplanen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut på høring, omfatter hele Regjeringskvartalet, Y-blokka er imidlertid ikke direkte nevnt i planen. Likevel mener Bjercke det er naturlig å ta opp den omstridte bygningen i høringsuttalelsen.

– Reguleringsplanen dreier seg om nybygget som er tenkt på tomten der Y-blokka står i dag. Sånn sett er det svært relevant for Oslo kommune hva som skjer med denne delen av tomta, sier Bjercke.

– Det var Høyre og Arbeiderpartiet som sto bak Oslos tidligere holdning til riving, men de har ikke flertall lenger. Når regjeringen gir oss denne muligheten, er det klart vi griper den til også å si noe om Y-blokka, sier han.

Han stiller også spørsmål ved om det er riktig å fullføre dette enorme byggeprosjektet nå i koronakrisa.

– Det har en vanvittig kostnadsramme. Mest sannsynlig bør kvartalet bygges i faser, og da bør en ta de minst omstridte fasene først. Vi frykter en byggestopp – da står Oslo der med et gedigent krater midt i sentrum på ubestemt tid, sier Bjercke.

Staten kan overkjøre

Staten er i sin fulle rett til å fortsette riving av Y-blokka og bygging av nytt regjeringskvartal uten å lytte til hva de folkevalgte i Oslo kommune mener om saken. Regjeringskvartalet er nemlig underlagt statlig reguleringsplan. Dette vet også Rana og Bjercke, men begge påpeker at det vil se stygt ut dersom Oslo her ikke blir lyttet til.

– Reint formelt kan de gjøre som de vil. Men det vil ta seg veldig dårlig ut om de ikke lytter til oss. Det er svært sjelden staten tar seg til rette midt i sentrum av en vertskommune, uten å lytte til kommunen. Det vil være svært spesielt, sier Bjercke.

For Rana handler dette om demokratiske prinsipper.

– De kan velge å ikke lytte, men da er det et signal om at staten overkjører kommunen og lokaldemokratiet, sier Rana.

Kritisk til Venstre

MDG vil sammen med SV altså stemme mot sin koalisjonspartner Arbeiderpartiet førstkommende onsdag. Det er naturlig i denne saken, sier gruppeleder for MDG i Oslo bystyre, Sirin Stav.

– Vi mener det vi har ment hele veien. Arbeiderpartiet fant sammen med Høyre i forrige periode, uten oss. Nå er det et nytt flertall, velgerne ønsket seg en ny kurs, og i noen prinsipielle saker er det av og til man stemmer annerledes enn koalisjonspartneren, sier Stav.

– Bygningen er i ferd med å bli revet. Hva er målet nå?

– Målet er å få utredet en bevaring av Y-blokka. Det har aldri blitt gjort. Det er nå flertall og stort engasjement i Oslo for bevaring av bygningen, i tråd med sterke faglige råd. Vi mener regjeringen må lytte til dette lokaldemokratiet, sier Stav.

MDG-politikeren påpeker at Venstre i regjering gjør det motsatte av Venstre i Oslo.

– Det er vel og bra at ­Bjercke går imot riving lokalt, men Venstre gikk til valg på ­bevaring av Y-blokka som det første de skulle sikre i en regjerings­forhandling. Likevel rives bygningen, og de bryter valgløftet sitt, sier Stav.

– Venstre bør først og fremst kreve at sine folk i regjeringen står ved sine ord. Det er ingen skam å snu.

torbjornt@klassekampen.no