Fredag 17. april 2020 Kultur og medier

I Sverige og Danmark fikk mediene krisepakker for to uker siden. I Norge venter avisene fortsatt på hjelp:

Klokka tikker for avisene

UTE I KULDA: Administrerende direktør Geir Olsen og ansvarlig redaktør Frank Øvrewall i Saltenposten har permittert seg selv på grunn av koronakrisa. For den vesle avisa med hovedkontor i Fauske tilsvarer svikten i annonseinntekter tilsvarer om lag 300.000 kroner i måneden.FOTO: FRIDA KALBAKK, SALTENPOSTEN

Over halvparten av landets lokalaviser har sendt ut permitteringsvarsler. I Saltenposten er sjefredaktøren og halvparten av staben prioritert vekk.

MEDIER

– Vi må prioritere beinhardt. Nyhetshungeren er stor, men vi rekker ikke over alt, sier ansvarlig redaktør Frank Øvrewall i Saltenposten.

I likhet med en rekke andre avisredaktører har Saltenposten tatt drastiske grep for å sikre avisa etter at koronaviruset satte Norge ut av spill.

Rett etter at regjeringen innførte de mest vidtfavnende restriksjonene i fredstid 12. mars, permitterte Saltenposten om lag halvparten av sine ansatte. Svikten i annonseinntekter tilsvarer om lag 300.000 kroner i måneden, eller 25–30 prosent av de totale drifts­inntektene.

Av sju årsverk i redaksjonen er nesten halvparten permittert. Også administrerende direktør og ansvarlig redaktør er permitterte, sistnevnte med 50 prosent.

– Jeg jobber to dager i uka, og så deltar jeg på morgen­møtene de andre dagene. Hvis jeg har tid til overs, skriver jeg en leder, forteller redaktør Øvre­wall.

Aviser i koronakrise:

• 3. april ba mediebransjens organisasjoner regjeringen om 1,3 milliarder kroner for å kompensere for bortfalte inntekter under koronakrisa.

• 7. april vedtok et bredt flertall på Stortinget at Kulturdepartementet må legge fram et forslag til mediepakke «straks».

• Medietilsynet har fått i oppdrag å kartlegge situasjonen for landets mediehus og rapportere om funnene til Kulturdepartementet.

– Skulle ha oppbemannet

Ifølge smittevernloven har mediene informasjonsplikt under utbrudd av allmennfarlige, smittsomme sykdommer som covid-19. På regjeringens oversikt over virksomheter med samfunnskritiske funksjoner står også mediene oppført.

Men etter hvert som inntektene stuper og mediehusene rammes av permitteringer, svekkes også evnen til å dekke samfunnsviktige hendelser som følger i kjølvannet av koronaspredningen.

En spørre­undersøkelse som Landslaget for lokalaviser (LLA) gjennomførte blant sine 120 medlemsbedrifter rett før påske, viste at over halvparten av dem som svarte, hadde sendt ut permitteringsvarsel. Ytterligere 19 prosent vurderte å gjøre det samme (se grafikk).

– Det er veldig mye som skjer nå om dagen, enten det er korona, store snøskred eller krise i kommuneøkonomien. Egentlig skulle vi gjort mye mer og oppbemanna med flere journalister. I stedet har vi gjort det motsatte. Det er dette som er dilemmaet, sier Frank Øvrewall.

Avisas administrerende direktør Geir Olsen forteller at det store raset av avbestillinger kom samtidig som regjeringen stengte landets skoler og barnehager. Avisa har to markedskonsulenter, som i likhet med Olsen er fulltidspermitterte.

I Fauske kommune er arbeidsledigheten steget til over 11 prosent, og det lokale næringslivet går på nødbluss.

– Vi har ingen store mediekonsern i ryggen, men må hanke inn alle annonsekronene selv. Mai og juni er normalt veldig gode omsetningsmåneder, med 17. mai og konfirmasjoner. Men nå ser det veldig mørkt ut, sier Olsen.

Håper på pakke neste uke

I Sverige og Danmark kom egne krisepakker for mediebransjen på plass allerede for to uker siden. Danske medier får kompensasjon for bortfall av annonseinntekter, avhengig av hvor stort tap som kan dokumenteres.

Den svenske regjeringen har vedtatt å øke den årlige pressestøtta med 200 millioner kroner, gjeldende fra i år.

I Norge har medienes interesseorganisasjoner vært kritiske til mangelen på tiltak fra Kulturdepartementet, som har ansvaret for mediefeltet. 3. april gikk en samlet mediebransje ut med en bønn til regjeringen om 1,3 milliarder kroner i krisepakke, hvorav 600 millioner kroner for å erstatte tapte annonseinntekter.

Tirsdag før påske tok Stortinget grep. Alle partier unntatt Frp ba regjeringen legge fram et forslag til tiltak for mediebransjen «raskt».

Administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) håper en tiltakspakke kan være klar i løpet av kommende uke.

– Annonseinntektene fortsetter å falle dramatisk og svekker vår evne til å finansiere samfunnsviktig journalistikk. Jeg håper vi snarest mulig får på plass en kompensasjonsordning som virker, sier Øgrey.

– Treffer ikke godt

Kulturminister Abid Q. Raja svarer via Kulturdepartementets kommunikasjonsavdeling at han møtte medieorganisasjonene 3. april for å diskutere situasjonen.

Under møtet fortalte medie­bransjens representanter om sine erfaringer med den generelle kontantstøtteordningen som regjeringen har innført for bedrifter som er rammet av koronakrisa.

«Tilbakemeldingene er at den treffer ikke mediesektoren godt», sier kulturministeren via e-post.

Han forteller at han også tidligere denne uka har snakket med «sentrale representanter for mediene» og at han har uttrykt sin bekymring for den vanskelige situasjonen som er oppstått.

«Dette jobber vi målrettet videre med, og vil komme tilbake til Stortinget så snart som mulig.»

jonas.braekke@klassekampen.no