Fredag 17. april 2020 Politikk

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot nytt sykehus på Gaustad av smittevernhensyn:

Ber om pause i byggeplaner

STOPP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, her på vei til NRK-debatt, mener Helse Sør-Øst må stanse sine sykehusplaner til man vet mer om hvordan smitte spres på sykehus. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB SCANPIX

SMITTE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Norge må tenke nytt i bygging av sykehus. Han ber regjeringen sette sykehusutbyggingen i Oslo på vent.

SYKEHUS

Trass i voldsomme protester vedtok styret Helse Sør-Øst i fjor planene om å legge ned Ullevål sykehus og heller bygge nye på Gaustad og Aker i Oslo, som skal stå ferdige i 2030. På Gaustad er det planlagt at det både skal bygges høyt og tett.

Nå ber Senterpartiet regjeringen om å sette sykehusplanene i Oslo på vent. Erfaringene fra koronapandemien kan tyde på at kompakte sykehusbygg på Gaustad er en særdeles dårlig idé av smittevernhensyn, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Trenden i norske sykehusbygg er at det bygges mer konsentrert og i høyden. Tanken har vært at for å drive sykehus effektivt, må kan kunne frakte pasienter i heis fra avdeling til avdeling for å binde sykehusene raskt sammen, sier Vedum.

Med erfaringene fra koronapandemien ser man hvor fort en sykdom smitter i store byer der folk bor tett og høyt, påpeker Vedum.

– Derfor bør man tenke seg om og vente før man setter i gang store sykehusprosjekter.

Sp ber helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om å slå på pauseknappen for Gaustad-planene inntil man har høstet mer erfaringer og kunnskap om hvordan smitte kan spres i sykehusbygg.

Sykehusutbygging:

• Styret i Helse-Sør-Øst vedtok i juni 2019 at Ullevål sykehus skulle legges ned, og at det skulle bygges nytt regionsykehus på Gaustad og nytt akuttsykehus på Aker.

• I statsbudsjettet for 2020 ga regjeringen klarsignal til planene.

• De nye sykehusene på Aker og Gaustad skal etter planen stå ferdig i 2030.

• Sykehusplanene har møtt stor, lokal motstand. I januar 2020 stemte et flertall i Oslo bystyre for å be om at planene for Gaustad settes på vent inntil videre drift av Ullevål er tilstrekkelig utredet.

Vil høste kriseerfaring

– Hvilken konkret kunnskap bør man vente på?

– Det vil komme masse kunnskap fra hele verden. Helsevesenet i alle vestlige land blir satt på prøve, og det vil komme kunnskap om hvorfor det er høyere smittespredning i storbyer som New York. Kanskje det kan være at smitten sprer seg raskere ved at mange bruker samme heis, sier Vedum.

Sp-lederen bruker øyeavdelingen ved Ullevål sykehus som et eksempel. Der ble det tidlig påvist koronasmitte, noe som førte til at mange ansatte ble satt i karantene.

– Øyeavdelingen er i et eget bygg. Tenk om øyeavdelingen hadde vært i en sentralisert høyblokk der flere bruker samme heis og fellesarealer. Da kunne enda flere kommet i faresonen og i karantene, sier Vedum.

– Om man skal høste erfaringer før man går videre, kan det bety at planene utsettes lenge, kanskje i flere år?

– Ja, men denne type investeringer er hundreårsinvesteringer. Det er uklokt å rushe sånne ting igjennom.

Sier nei til svære tårn

Vedum er ikke den eneste som har reist problematikken rundt smittespredning i sykehusbygg. I et intervju med Dagsrevyen lørdag 28. mars sa fungerende assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet at man bør se på sykehusbygg i evalueringen av pandemien.

«Kanskje må vi ha sykehus med mer plass, ikke bygge svære høye tårn, men ha mer smittevernhensyn inn i måten vi bygger sykehus på. Det er masse å lære av dette, og det må vi ta oss tid til», sa Nakstad.

Det er en tydelig uttalelse fra en som står midt i krisa og er en av hovedtalspersonene for Helse-Norge, sier Vedum.

– Da er det klokt å gå inn i det og se på om vi skal høste erfaringer, sier Sp-lederen.

Sp-lederen mener også pandemien bør få konsekvenser for andre sykehusprosjekter enn dem i Oslo.

Spredte fødeavdelinger

– Ja, det mener jeg. Ta for eksempel diskusjonen om fødeavdelinger. Det kan kanskje være klokt å ha litt større kapasitet enn det som er nødvendig på godværsdagene. Det bør være mindre bedriftsøkonomisk tenkning og mer vekt på samfunnsberedskap.

– Noen vil kanskje beskylde deg for at du bruker pandemien til å ri gamle kjepphester. Hva sier du til det?

– Det har vært politiske uenigheter om dette over tid. Vi har ment at vi må ha flere sykehussenger, bedre beredskapslagring og smittevernplaner, og at vi gjør oss mer sårbare med få, sentraliserte sykehus, sier Vedum.

Han sier at helseminister Bent Høie (H) ikke bør overse den nye kunnskapen man kan få av pandemien.

– Når vi står i den største helsekrisa i nyere tid, vil det være helt feil å ikke ta med seg den kunnskapen inn i den politiske debatten. Med nye, store vedtak som skal binde opp helsebudsjetter framover, blir det dumt å si nei til kunnskap, sier Vedum.

politikk@klassekampen.no

Stopper ikke Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) avviser Vedums krav og skriver i en e-post at sykehusplanene vil igangsettes som planlagt.

«Forprosjektarbeidet for Aker/Gaustad-prosjektet vil igangsettes til høsten som planlagt, og her vil erfaringer fra både inn- og utland fra koronapandemien tas med i den videre planleggingen. Det er viktig at prosessen ikke stopper opp, slik at vi kan få på plass et nytt, moderne sykehustilbud med kapasitet for den raskt økende befolkningen i Oslo», skriver Høie.

Han understreker at smittevern alltid er en del av planene for nye sykehusbygg.

«Det er ingen empiri som tilsier at det er større risiko for smittespredning i høybygg enn i lave bygninger. Ulike utbyggingsløsninger og konsepter gir ulike muligheter og utfordringer», skriver Høie og understreker at det avgjørende er å gjøre riktige tiltak med «funksjonell organisering, tekniske systemer, utstyr og beredskapsmessige rutiner».