Lørdag 18. april 2020 Politikk

NHO-sjef Ole Erik Almlid om: • Oppsigelser • Nedgangstid • Boligkrakk

Nå ryker jobbene

IKKE OPTIMIST: Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, tror ikke vi har sett de verste effektene av koronakrisa ennå. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

DYSTERT: 22 prosent av de store bedriftene i NHO planlegger nå oppsigelser. ­– Bedriftene forbereder seg på den langvarige effekten av krisa, sier NHO-sjefen.

ØKONOMI

Koronakrisa har sendt titusenvis av nordmenn ut i arbeidsledighet, og flere skal det bli. 22 prosent av NHOs store medlemsbedrifter sier nå at de planlegger oppsigelser. Tallet har økt kraftig i løpet av påska.

Den dystre nyheten kommer fram i NHOs medlemsundersøkelse, som nå gjennomføres hver uke. Før påske svarte 15 prosent av de store NHO-bedriftene at de jobber med oppsigelsesplaner. På kort tid økte andelen med 7 prosentpoeng.

– Det er nok en konsekvens av at bedriftene forbereder seg på de langvarige konsekvensene av krisa, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHOs undersøkelse:

• 22 prosent av NHOs store medlemsbedrifter sier i en undersøkelse at de planlegger oppsigelser.

• Før påske var tallet 15 prosent.

• I Oslo sier 23 prosent av bedriftene at de planlegger å si opp folk. Det er mest i landet, utenom Svalbard.

• Flest står i fare for å miste jobben i bransjer som reiseliv, olje- og gass og luftfart, ifølge undersøkelsen.

Oslo hardest rammet

NHO frykter at korona-epidemien skal utløse en dyp økonomisk nedtur, og at konsekvensene skal skape problemer i flere år framover. Tallenes tale er klar:

Langt flere selskaper med mer enn 50 ansatte planlegger oppsigelser, sammenlignet med de mindre bedriftene.

Hovedstaden rammes hardest. I Oslo sier 23 prosent av alle bedriftene at de planlegger å si opp folk. Det er mer enn i alle andre deler av landet, utenom Svalbard.

Reiseliv, olje- og gass og luftfart er bransjene der flest nå står i fare for å miste jobben.

Til nå har over 40.000 arbeidstakere mistet jobben, som følge av korona-epidemien. Nesten 350.000 har varslet Nav om at de er permitterte fra jobben.

– Vi får håpe at det ikke blir mange av de permitterte som ender med å bli oppsagt, men det er urealistisk å være optimist, sier NHO-sjefen.

– Bedriftene kommer til å være i en krisesituasjon i lang tid. For noen kan det ta måneder, for noen kan det ta år, sier han.

Tiltakene hjelper

Det kunne likevel gått verre. Andelen bedrifter som frykter konkurs, har falt med en tredel, til like over 20 prosent. Mange svarer også at de har hatt nytte av regjeringens krisepakker.

Endringene i reglene for permisjons- og sykemeldinger har hjulpet mest.

Her har staten tatt en større del av kostnadene. Omtrent 40 prosent av NHOs medlemsbedrifter svarer også at regjeringens ordning for kontantstøtte til næringslivet hjelper i «stor» eller «noen grad».

Den endelige utformingen for kontantstøtten var ikke klar da Klassekampen gikk i trykken i går.

– Bedriftene opplever at tiltakene hjelper. Jobben som er gjort før påske, var bra, sier Almlid, som likevel er understreker at han mener faren ennå ikke er over.

– Alle bransjer kan bli rammet. Det jeg frykter, er at vi ikke har sett de verste effektene ennå, sier han, og trekker spesielt fram byggenæringen og olje- og gass-bransjen.

Spår boligfall

NHO har lagd scenarioer for hvordan korona-epidemien slår inn i norsk økonomi, og finner blant annet at krisa kan føre til et betydelig fall i boligprisene. Det vil både føre til nedgangstider i byggenæringen og til store tap for folk som mister jobben og må selge boligen.

– Vi har sett at det trolig blir fall i boligprisene. Det kan bli skikkelig ille for dem som mister jobben og kanskje ikke har råd til å beholde boligen, sier Almlid.

– Det har en svært alvorlig sosial dimensjon. Vi risikerer å få en tapt generasjon, sier han.

innenriks@klassekampen.no