Lørdag 18. april 2020 Lederen

En and i vann

• Civita-medarbeiderne Aslak Versto Storsletten og Lars Kolbeinstveit reagerer på en leder­artikkel i vårt påskenummer, hvor vi skrev at tenketanken driver en utrettelig kamp for eierskapet til begrepet den norske modellen. I et innlegg torsdag inntar de to rollen som pragmatiske samfunnsbevarere, som i motsetning til «aktører tilhørende ytre venstre» ikke tror på utopier. Radikal politikk beskrives som noe som dukker opp i krisetider, mens Civita og tilhengere av markedsøkonomi forstår at «politikk må hele tida justeres, i møte med små og store kriser» – som om det var uenighet om det.

• Det det er uenighet om, er hvordan slike justeringene skal se ut. Civita er finansiert av NHO, Rederiforbundet og en rekke rike enkeltpersoner i Norge for å fremme næringsvennlige reformforslag og bidra til at markedsliberalismen får et godt rykte i landet. Den jobben skjøtter Civita godt. Tenketanken arbeider for mindre formuesskatt, åpning for bemanningsbransjen, mot utbyttebegrensninger i krisepakkene og for å slippe private bedrifter inn i offentlig velferd, blant annet. Dette er høyst politiske spørsmål. Å late som Civita bare er pragmatiske og ikke ideologisk motivert, står knapt til troende.

• Tenketankens forsøksvise over­takelse av begrepet «den norske modellen» er del av det samme prosjektet. Civita har skrevet 24 innlegg om velferd og den nordiske modellen bare siden nyttår, og alle framholder markedsøkonomien som grunnsteinen i de nordiske velferdssamfunnene – som om velferdsstaten var noe markedet har funnet på. Det spesielle med den norske samfunnsmodellen er et høyt skattetrykk, sterke fagforeninger, et solid sosialt trygghetsnett, omfattende statlig eierskap og stor offentlig sektor. Etter mange liberale økonomers oppskrift gir en slik modell dårlig vekst. Det motsatte har vært tilfelle. Norge ser ut som det gjør i dag fordi vi har hatt politikere som har ønsket og evnet å regulere markedet. Civitas historierevisjon minner om anda som flyter rolig på vannet, men under overflaten padler febrilsk på for bedriftseiernes interesser.