Mandag 20. april 2020 Politikk

Norsk Folkehjelp reagerer på Ap-lederens utspill om prioriteringen av flyktninger til Norge:

Kvoteflyktningene kommer ikke

STILLE FØR STORMEN: Koronaviruset har ikke spredt seg i Moria-leiren ennå, så det er fortsatt tid til å relokalisere sårbare barn fra leiren, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Westhrin. FOTO: MANOLIS LAGOUTARIS, AFP/NTB SCANPIX

STANS: Jonas Gahr Støre (Ap) vil prioritere FN-flyktninger framfor å evakuere barn fra Moria. – Det går ikke. FN overfører ingen flyktninger nå, sier Norsk Folkehjelp.

ASYL

– Det stemmer ikke det han sier. For det er ikke mulig.

Det sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp til Klassekampen.

Hun viser til at FN 17. mars i år suspenderte all overføring av FN-flyktninger fra avsenderland til mottakerland. Det betyr at Norge ikke kan ta imot FN-flyktninger selv om statsminister Erna Solberg (H) hadde gitt klarsignal om dette i morgen.

Det er opprør mot Ap-ledelsen i spørsmålet om evakuering av flyktningbarn fra Moria-leiren i Hellas.

Før helga møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre kritikerne med et utspill i Aftenposten der han slår fast at det er «mest solidarisk og mest rettferdig» å hjelpe dem, også barnefamilier, som står på FNs liste over kvoteflyktninger.

– Vår linje kan ikke være å velge folk fra enkeltleirer, men å bygge på kunnskapen fra dem som vet best. Det er FN, sier Støre til Aftenposten.

Dette ber FN om:

• Onsdag 15. april kom FNs høykommissær for flyktninger UNHCR og FNs barnefond Unicef med en sterk oppfordring til EUs medlemsland om å følge opp tidligere lovnader om relokalisering.

• Så langt har ti EU-land og Sveits sagt at de vil ta imot 1600 enslige mindreårige asylsøkere.

• UNICEF, UNHCR og Inter­national Organization for Migration har etablert standarder for hvilke barn som skal prioriteres for relokalisering.

• På grunn av situasjonen med covid-19 og strenge reiserestriksjoner både inn til Norge og ut fra oppholdslandene overføringsflyktningene oppholder seg i før avreise, er alle reiser for dem som skulle ha ankommet Norge utsatt inntil videre.

Kilde: UDI og UNHCR

Ingen som kommer

I samme intervju utfordrer han regjeringen til å hente 750 kvoteflyktninger som er klargjort for å komme til Norge, men som er satt på vent. Klassekampen får opplyst fra Utlendingsdirektoratet at et korrekte tallet er 722.

Det mener Westhrin ikke er et holdbart argument.

– Jeg mener at Støre skyver ordningen med kvoteflyktninger foran seg, fordi det som er realiteten nå, er at vi ikke tar imot noen kvoteflyktninger på grunn av pandemisituasjonen.

Stortinget har bestemt at Norge skal ta imot 3000 kvoteflyktninger i år. Norsk Folkehjelp tror ikke det kommer til å skje. Før restriksjonene bli iverksatt, ankom 260 personer, men så ble det stopp.

– Det er vi i Norsk Folkehjelp som tar imot kvoteflyktningene når de ankommer Gardermoen. Nå har vi blitt nødt til å permittere alle våre flyktningguider, fordi ingen kommer.

– Hvorfor angriper dere Ap og ikke regjeringen?

– Norsk Folkehjelp er arbeiderbevegelsens humanitære hjelpeorganisasjon. Vi er opptatt av at de som har samme verdimessige forankring bør ta et annet standpunkt enn regjeringen i dette spørsmålet, og i hvert fall ikke skyve ikke-reelle argumenter foran seg, sier Westhrin.

– Taler FN midt imot

Pål Nesse, spesialrådgiver i Flyktninghjelpen, går enda lengre i kritikken av Støre.

– Støre taler FN midt imot, sier han til Klassekampen.

Han mener Ap-lederen framviser en inkompetanse i uttalelsene sine og setter spørsmålstegn ved om Ap har fått med seg at regjeringen ikke kan ta imot kvoteflyktninger nå, siden FN selv har satt overføringene på vent.

Samtidig gikk FN i forrige uke ut med en innstendig oppfordring til europeiske land om å ta imot flyktningbarn fra Hellas.

– Det FN ber om nå er at europeiske land relokaliserer sårbare barn fra Hellas, sier Nesse.

FNs høykommissær for flyktninger UNHCR og FNs barnefond Unicef gikk ut med oppfordringen i forbindelse med at Luxembourg i forrige uke tok imot tolv enslige mindreårige asylsøkere.

Lørdag hentet Tyskland 58 enslige mindreårige. Dette er de første relokaliseringene som er en del av et EU-initiativ for 1600 enslige mindreårige der ti medlemsland formelt har sagt at de kan bidra.

– Hvis Norge bare vil ha kvoteflyktninger en gang i framtida, og ikke være med på denne europeiske dugnaden, så melder vi oss dobbelt ut, sier Nesse.

Flyktninghjelpen driver hjelpearbeid i en rekke flyktningleirer i verden i nært samarbeid med FN. Nesse er også kritisk til det Støre sier til Aftenposten om at «situasjonen antakeligvis er verre i leirer utenfor Europa enn i Europa»:

– Mange erfarne hjelpe­arbeidere sier situasjonen i Hellas er verre enn svært mange steder i verden, sier Nesse.

Stor kapasitet

Flyktningkrisa er akutt i Hellas og mange frykter et pandemiutbrudd i leirene der det er 200 asylsøkere per toalett.

– Smitten har ikke spredt seg i Moria-leiren ennå. Vi har et kort vindu nå hvor vi fortsatt kan ta imot friske barn, sier Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

I en normalsituasjon hvor grensene i Europa ikke var stengt, ville trolig en del av dem som nå sitter fast i leirene i Hellas, ankommet Norge som asylsøkere. Norge har ikke hatt så lave asylsøkertall som nå på 30 år.

– I motsetning til FN-flyktninger som har en klargjort flyktningstatus, så vet vi ikke om Moria-flyktningene har reelt beskyttelsesbehov. Likevel mener dere det er viktig å ta dem imot?

– Norge sitter med stor kapasitet til å håndtere asylsøknader nå. Vi er vant til at det kommer asylsøkere med krevende utfordringer på ulike vis.

– Også under en koronapandemi?

– I etterkant av flyktning­situasjonen i 2015 ble det bygget et stort mottakssenter i Råde med mer enn tusen plasser. Så må dette nedskaleres noe for å ivareta smittevernet. Men det er stort nok der til at vi kan ha folk i karantene. I disse dager er Norge fullt av tomme hoteller og folkehøgskoler og lokaler hvor det er lett å ha god avstand og hvor man kan utføre helsesjekker, sier Westhrin.

aseb@klassekampen.no

Venter på ny åpning

«Selv om en usannhet gjentas igjen og igjen så blir det ikke mer sant av den grunn. Ap sier ikke nei til delta i en europeisk dugnad», skriver Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani i en ­e-post.

Han viser til at FNs høykommissær for flyktninger vil ta opp igjen reiseaktivitet så snart som praktisk mulig, og at Norge derfor kan få plass trygge løsninger.

«Derfor har vi også bedt regjeringen om at de må prioritere dette arbeidet og få på plass ordninger som gjør at mottak av kvoteflyktninger raskt kan komme i gang igjen. Norge er i toppen av land som tar ut flest kvoteflyktninger. For eksempel har Tyskland, med sine 83 millioner innbygger, tatt imot rundt 21.000 kvoteflyktninger de siste ti årene, Norge har tatt imot rundt 20.000.»

Gharahkhani er oppgitt over at kritikken nå rettes mot Ap, og ikke regjeringen. Han viser til at det er regjeringen, og ikke Stortinget, som deltar i samtaler med andre land og inngår avtaler om sikkerhetshensyn og fordeling av flyktninger:

«Og så har vi også fra dag én sagt at vi mener Norge skal ta sin del av en slik avtale. Dette vet Nesse og Westhrin og derfor burde de rette skytset sin mot dem som har ansvaret.»