Tirsdag 21. april 2020 Politikk

Tidligere Oslo-byråd blir direktør i Norsk Eiendom:

Skal spille på nytt lag

NYTT BEITE: Tone Tellevik Dahl blir ny direktør i NHO-tilknyttede Norsk Eiendom. Foreningen representerer private eiendomsaktører. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

KAMP: Tidligere Ap-byråd Tone Tellevik Dahl ser ikke bort ifra at hun vil be byrådsleder Raymond Johansen fjerne eiendomsskatten i Oslo som ny direktør i Norsk Eiendom.

ARBEIDSLIV

I går ble det kjent at tidligere Ap-byråd Tone Tellevik Dahl har blitt ansatt som ny administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom. Foreningen representerer private eiendomsaktører, som dekker rundt 30 prosent av norske næringsbygg, og er tilsluttet NHO.

Dahl gikk av som byråd 23. oktober i fjor etter rokeringer i det rødgrønne byrådet etter valget. Hun var først byråd for oppvekst og kunnskap fra 2015 til 2017, før hun ble byråd for eldre, helse og arbeid fra 2017 til 2019. Hun har sittet i bystyret fra 2007 og var fram til 2011 nestleder i byutviklingskomiteen.

Siden hun gikk av som byråd i fjor høst, har hun jobbet i en stilling som seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo. Hun har i tillegg vært medlem av kommunens byutviklingsutvalg, som blant annet jobber med eiendomsforvaltning og reguleringssaker.

– Jeg har alltid vært opptatt av hvordan vi bygger byer og nabolag. Hvordan vi utvikler eiendom påvirker hverdagsliv, jobb og fritid. Å lede en bransjeforening som har som mål å legge til rette for livskvalitet og verdiskapning, blir spennende, gir Dahl som begrunnelse for hvorfor hun takket ja til jobben.

Eiendomsskatt i Oslo:

• I 2016 innførte det rødgrønne byrådet i Oslo eiendomsskatt.

• De borgerlige partiene har hele tida protestert høylytt mot eiendomsskatten.

• I desember 2016 gikk Huseiernes Landsforbund til retten med påstand om at kommunens eiendomsskatt er ulovlig og ugyldig.

• Saken gikk helt til Høyesterett i fjor, der kommunen ble dømt til å tilbakebetale saksøkerne for 2016 fordi kommunen skrev ut skatten for seint. Oslo fikk likevel medhold i at selve modellen for skatten er lovlig.

Mot eiendomsskatt

Som byråd var Dahl med på å innføre eiendomsskatt i Oslo. Eiendomsskatt ble innført av det rødgrønne byrådet etter valget i 2015, til tross for sterke protester fra både høyresida og flere interesseorganisasjoner.

Blant dem som da protesterte, finner vi foreningen Dahl nå skal lede. I et høringssvar til kommunen i 2016 skrev Norsk Eiendom at de er motstandere av «skatter som ikke er direkte knyttet til løpende kontantstrøm». Foreningen skrev at kommunens vedtak om eiendomsskatt er «uheldig for næringsutvikling i landets hovedstad».

Overfor Klassekampen sier Dahl at hun tror at dette fremdeles er standpunktet til hennes nye arbeidsgiver.

– Jeg antar det, men det vet jeg ikke. Det har jeg ikke spurt om. De er nå opptatt av å kjempe for en grønn eiendomsskatt.

– Så det kan være at du skal kjempe mot en eiendomsskatt som du personlig er for?

– Det kan godt hende. Vi er da profesjonelle alle sammen. Vi fronter de sakene som vi som arbeidsgiver eller forening til enhver tid er opptatt av.

– Hvordan blir det?

– Jeg kan avsløre at som politiker eller byråd har man kjempet for saker som man personlig ikke er hundre prosent enig i.

– Så det kan hende at du vil komme i en situasjon der du i din nye stilling vil be Raymond Johansen om å redusere eller fjerne eiendomsskatten?

– Det kan godt hende. Men det er ikke problematisk. Jeg skal jobbe for Norsk Eiendom og våre medlemmer som er opptatt av forutsigbare rammevilkår, sier Dahl.

Søkte person med nettverk

Da styret i Norsk Eiendom søkte etter ny direktør, la de vekt på at personen måtte «god kjennskap til de politiske prosessene og sakene som berører bransjen, herunder arbeid med rammevilkår».

I tillegg ble det understreket at «god kjennskap til, eller nettverk inn mot relevante politiske miljøer vil være en fordel».

– Hvilken kunnskap og erfaringer tror du at du sitter på som gjør at Norsk Eiendom ville ha deg?

– Det kan du spørre styreleder om. Jeg har ledererfaring og lang erfaring fra arbeid innenfor myndighetskontakt og politisk arbeid. Det tror jeg de synes var viktig og nyttig. Fra et fagligpolitisk ståsted kjenner jeg byutvikling godt, sier Dahl.

– Små og store saker går gjennom et system. Her kan jeg bidra med råd og veiledning til våre medlemmer om hva som er klokt å gjøre når de møter et kommunestyre i eget fylke. Jeg er vant til å jobbe med å påvirke statlige myndigheter på ulikt vis, sier hun.

Ingen betenkeligheter

Den tidligere Oslo-byråden sier at hun først og fremst vil jobbe med å fremme saker på nasjonalt nivå, og hun trekker særlig fram grønn omstilling i egen bransje. Men Dahl utelukker ikke at hun også vil jobbe med å fremme saker overfor sine tidligere kolleger i Oslo-politikken.

– Da vil det sannsynligvis være snakk om prinsipielle saker hvor kommunen ønsker innspill fra Norsk Eiendom som en bransje. Jeg tror nok ikke det vil være veldig mange saker hvor jeg personlig skal jobbe overfor Oslo kommune, sier hun.

– Hadde du noen prinsipielle betenkeligheter med å gå fra politikken til denne stillingen?

– Nei. Nå er det ikke en direkte overgang heller, siden jeg i mellomtida jobbet på Universitetet i Oslo. Bransjeforeningen har gode verdier og en strategi som er framtidsrettet og spennende, med et sterkt bærekraftsperspektiv. Det vil jeg være med og utvikle, sier Dahl.

Dahl sier at hun vil alltid har forholdt seg profesjonelt til de rollene hun har. Hun har allerede søkt fritak som medlem av Oslo bystyre og byutviklingsutvalget.

I fjor ble overgangen fra politikk til PR-bransjen kraftig kritisert, blant annet av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Dahl forsvarer overgang fra toppolitikk til «alle typer yrkesliv».

– Jeg er veldig glad for at norsk politikk gjør det mulig for alle typer mennesker å engasjere seg som politiker. Samtidig må det virke andre veien. Når man er ferdig med toppolitikken, må man kunne gå tilbake til alle typer yrkesliv, sier hun.

Klassekampen har spurt byrådsleder Raymond Johansen om hva han tenker om overgangen og hvordan det blir å forholde seg til Dahl i den nye rollen. I en SMS skriver Johansen følgende.

«Jeg ønsker Tone lykke til. Norsk Eiendom har fått en dyktig sjef.»

politikk@klassekampen.no