Onsdag 22. april 2020

Moralfilosof, venn og styremedlem:

Tangens forsvarer

HELT ÅPEN: Filosof Henrik Syse er venn av påtroppende oljefondssjef, og har helhjertet forsvart ham mot kritikken de siste dagene. Det gjør han uten betenkeligheter, og han understreker at han sier nøyaktig det han mener.FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

VENN: Henrik Syse forsvarer påtroppende oljefondssjef ­Nicolai Tangen i rosende ordelag. De to er nære venner, og Syse har et betalt styreverv i Tangens selskap.

Tangen-saken

Påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen, har de siste dagene vært under press etter at VG lørdag omtalte et tre dagers seminar han arrangerte i Philadelphia i USA, i fjor høst, med navnet «Back to University».

En rekke norske samfunnstopper ble fløyet ut og påspandert kost og losji av Tangen, deriblant den avtroppende oljefondssjefen Yngve Slyngstad. Tangen, Slyngstad og sentralbanksjef Øystein Olsen har alle avvist at det påkostede seminaret hadde innvirkning på Tangens kandidatur som ny oljefondssjef.

Finansmannens sterkeste forsvarer i den offentlige debatten har vært filosof og medlem i Nobelkomiteen, Henrik Syse. Syse deltok også på seminaret i november, og Tangen oppga Syse som referanse underveis i prosessen som endte med at han fikk toppjobben i Oljefondet.

I en e-post til Klassekampen skriver Tangen: «Henrik Syse er en nær venn som jeg gikk på Forsvarets russiskkurs sammen med for 34 år siden, det var det samme kurset hvor jeg også traff Fredrik Sejersted. Vi har holdt kontakten opp igjennom, også sammen med våre koner».

Og videre: «Henrik mottar rundt 150.000 kroner i året i styrehonorar fra AKO-fondene. Han sitter i begge European- og begge Global-fondene. Han kom inn i styret høsten 2008, og har sittet i AKO Foundations styre som ikke er betalt siden 2013».

Tangen-saken:

• Nicolai Tangen, påtroppende sjef for Oljefondet, inviterte flere samfunnstopper til et tredagers seminar i USA i november i fjor.

• Avtroppende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad, regjerings­advokat Fredrik Sejersted, daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), og filosof Henrik Syse var blant deltakerne.

• Tangen ble presentert som ny sjef i Oljefondet i mars. Han sier USA-seminaret ikke var en smøretur.

• Norges Bank har varslet et ekstraordinært møte på onsdag, for å redegjøre for ansettelsesprosessen av Tangen.

Til Klassekampen forklarer Syse sin rolle som Tangens forsvarer. Han understreker at han har vært helt åpen om sine private og profesjonelle bindinger til Tangen.

Fra Norges Bank til AKO

– Du og Tangen har vært venner i mange år, «gode venner» har du bekreftet. Kan du beskrive forholdet dere imellom mer i detalj?

– Vi traff hverandre i Forsvaret. Det var en spennende tid. Jeg har alltid hatt veldig sans for Nicolai, som er en nysgjerrig, interessant og samfunnsbevisst person. Så har vi holdt kontakt etter det. Siden han flyttet til London ser vi hverandre ikke fullt så ofte, men vi snakkes, sender julekort og andre hilsener, har vært sammen ved noen anledninger, og våre koner kjenner hverandre. Så jobbet jeg med eierskapsutøvelse og etikk i Norges Bank i litt over to år, før jeg gikk tilbake til forskningen. Og da jeg var ferdig i Norges Bank, spurte han meg om jeg kunne tenke meg å sitte i styret.

– Du har vært involvert i Tangens forretningsdrift siden 2008. Hvor mange styreverv tilknyttet Tangen har du hatt, og hvor mange verv har du fortsatt?

– Det er ikke mange. Jeg har ett betalt styreverv, for AKO Foundation. Det er delt opp i flere enkeltfond, men har samlede styremøter, så det er riktigst å tenke på det som ett styreverv. Det er ikke skyhøyt honorar jeg får utbetalt derfra, og fint for meg å ha, selvsagt. Det er på rundt 150.000 kroner i året. Og så har jeg siden 2013 sittet i AKO-stiftelsen, og det får jeg ikke ett øre for. Der følger jeg blant annet opp stiftelsens finansiering av store utdanningsprosjekter i den tredje verden, blant de fattigste av de fattige, ikke minst når det gjelder jenter og utdanning. Jeg har også gitt noe honorert rådgivning i etiske spørsmål og rundt eierskapsutøvelse til AKO-fondene, men det er mindre beløp.

– Hvor mye har du totalt fått utbetalt fra AKO-systemet siden 2009?

– Det har jeg ikke regnet ut. Men slår man sammen styrehonorarene og utbetalinger som rådgiver, så er det antakelig rundt halvannen million kroner i alt over disse 11 årene. Alt er selvsagt oppgitt til skattemyndighetene og skattet av her i Norge. Og dette er ikke penger direkte utbetalt fra Tangen, men helt standard honorar fra fondet.

– Har ikke skjult noe

– I debatten som har fulgt etter at VG første gang skrev om Tangens seminar, har du en rekke ganger – med vekt på det etiske – forsvart både seminaret og Tangen som person. Hvordan har du vurdert ditt forhold til Tangen, både personlig og profesjonelt, når du har gått ut i offentlig forsvar for ham?

– Det har jeg vurdert, og jeg har snakket med noen aviser og NRK om det. Jeg har ikke skjult noen ting ved mitt kjennskap eller samarbeid med ham, så slik sett ­synes jeg ikke det er problematisk. Om det er noen det er relevant å spørre om Tangen, så er det folk som meg, som kjenner ham. Men jeg er ikke ansatt i fondet, og ­jobber ikke sammen med ham daglig.

– Når du nå flere ganger har forsvart Tangen offentlig, er det som venn, som moralfilosof eller som styremedlem i Tangen-systemet?

– Det er som alt det. Jeg har ingenting å skjule her. Jeg har uttalt meg som en som var til stede på seminaret, som en som kjenner Nicolai, og jeg har gjort det på et tvers gjennom ryddig vis.

– En alvorlig anklage

– Til E24 mandag sa du: «Jeg har selv jobbet mye med etikk og samfunnsansvar. Mine varsels­lamper går på tidlig. Jeg vil tro at jeg ser etiske problemstillinger der ingen andre gjør det». Ser du ingen etiske problemstillinger ved at du har gått tungt ut i forsvar for en mann som både er din nære venn, og som du står på lønningslista til?

– Det er selvsagt et viktig spørsmål. Men svaret er nei, for jeg er helt åpen om det. Og tungt forsvar? Jeg har svart på spørsmål jeg har fått. Jeg har ikke tatt et eneste initiativ selv, men svart på spørsmål fra journalister fordi jeg har respekt for jobben de gjør.

– Men er ditt forhold til ­Tangen egnet til å påvirke ditt syn på ham?

– Ja, det er klart, og jeg håper du hører selv hvor underlig det spørsmålet er. Selvsagt er det slik at om jeg uttaler meg om folk jeg kjenner, så er mitt kjennskap til vedkommende egnet til å påvirke det jeg sier. Jeg har snakket pent om Klassekampen, fordi det er en avis jeg respekterer og leser. Blir jeg spurt om hva jeg mener om Prio, der jeg jobber halvtid som forsker, vil jeg si at det er en veldig spennende arbeidsplass og fantastisk interessant å jobbe der. Er jeg da betalt av Prio for å snakke pent om Prio? Nei, selvsagt ikke, sier han og fortsetter:

– Det ville være en alvorlig anklage dersom du mener at jeg egentlig har kritiske ting å si om Tangen, men fordi jeg sitter i et styre i selskapet hans, så lyver jeg om det. ­Altså at jeg da er smurt og betalt.

– Jeg antyder absolutt ikke det. Men et sted mellom et slikt ytterpunkt og det motsatte der en ikke har noen bindinger og kan være objektiv, så er det ikke urimelig å tenke seg at en privat relasjon påvirker hvordan man bedømmer noen?

– Jo, det er riktig, og jeg regner jeg med at folk tar det med i betrakting når de hører meg snakke om ham. Det er ikke lagt skjul på at dette er en person jeg kjenner. Noe av grunnen til at jeg setter ham høyt, er at han er noe av det mest skikkelige og redelige jeg kan tenke meg. Og det er klart at det er med på å forme det jeg sier om ham.

– Kan ditt offentlige engasjement for en god venn, som også har gitt deg flere styreverv, bidra til å skape tvil om din uavhengighet?

– Nei, jeg håper da inderlig ikke det. Jeg prøver etter beste evne å se hvordan det kan svekke meg, som en som snakker om spørsmål om etikk og moral slik jeg gjør. Jeg er blitt spurt som en som var med på seminaret, og har svart at jeg ikke kan se noe galt med det. Om jeg hadde skjult noe, hadde det stilt seg annerledes. Men jeg er helt transparent. Det du ser, er det du får. Og jeg er jo ikke akkurat noen styregrossist. Dette er det ene forretningsmessige styrevervet jeg har.

Inhabile filosofer

Klassekampen har vært i ­kontakt med flere andre norske filosofer for å spørre om Syses etiske vurderingsevne som offentlig forsvarer av vennen Tangen, og med lønnet styreverv i selskapet hans samtidig.

Ingen har villet uttale seg i avisa. Samtlige har oppgitt at de er bekjente av Syse og derfor inhabile.

bjornk@klassekampen.no