Fredag 24. april 2020 Kultur og medier

• Eierkonsernet til Dagens Næringsliv sliter økonomisk • Konsernet har vokst for fort, hevder kommentator

– Har levd i sin egen verden

BLODRØDT: NHST tapte 94 millioner kroner i første kvartal. Nå har konsernet negativ egenkapital, men styret finner grunnlag for fortsatt drift fordi «de reelle verdiene i konsernet […] overstiger forpliktelsene», som styret skriver i siste kvartalsrapport. ILLUSTRASJON: ANDERS N. KVAMMEN

Dagens Næringslivs eierkonsern har brukt opp all egenkapitalen. Medie­eksperter mener feilslått digital­strategi og «selvgod» bedriftskultur har mye av skylda.

MEDIER

I år etter år kunne eierne i mediekonsernet NHST hente ut millionbeløp i overskudd, hovedsakelig takket være Dagens Næringslivs prisbelønte journalistikk og posisjon som landets største og mest innbringende næringslivsavis.

Men nå kan det se ut til at den gullkantede epoken er over. Første forvarsel kom i september i fjor, da DN fikk beskjed av eierne om å kutte 30 millioner kroner, det meste i form av nedbemanning av redaksjonen.

Koronakrisa skulle gjøre vondt til verre. 25. mars sendte NHST ut pressemelding om at konsernet må kutte 70 millioner kroner gjennom permitteringer, lønnskutt og ansettelsesstopp.

Tirsdag denne uka ble konsernregnskapet for første kvartal lagt fram. Det viste et driftsunderskudd på 94 millioner kroner. Egenkapitalen viser nå minus 20 millioner kroner, hovedsakelig som følge av at verdien av datterselskapet Mention er blitt kraftig nedskrevet som følge av koronakrisa.

NHST i hardt vær:

• Mediekonsernet NHST, som eier blant annet Morgenbladet og DN, rapporterer om 94 millioner kroner i driftsunderskudd i første kvartal.

• 81 millioner kroner av dette skyldes nedskrivninger på grunn av verdifall i medieovervåkingsselskapet Mention.

• NHST har tapt 10 millioner kroner som følge av annonsesvikt i første kvartal.

• Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask bekrefter at konsernet må kutte 100 millioner kroner i kostnader i år.

Kilde: NHSTs rapport for første kvartal i 2020

Vil snu utviklingen

NHSTs konsernsjef Hege Yli Melhus Ask satt i går opptatt i styremøte, men svarer at både styret, ledelsen og alle medarbeiderne gjør alt hva de kan for å snu utviklingen. Hun minner også om at konsernets underliggende drift hadde en positiv utvikling fram til selskapet ble truffet av korona­viruset og fallet i oljeprisen.

«Resultatene for første kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor er forbedret med 10 millioner kroner til tross for koronakrisa», skriver konsernsjefen til Klassekampen, og viser til resultatet før nedskrivninger.

Ask forteller videre at de totale kostnadskuttene i år vil bli på 100 millioner kroner.

«Hvilke andre kutt eller investeringer vi gjør i løpet av året, vil naturligvis avhenge av hvordan situasjonen utvikler seg. Vi skal fortsette å videre­utvikle de ledende posisjonene vi har», skriver Ask.

Voksesmerter

Magne Lerø, kommentator og redaktør for ledelsesmagasinet Dagens Perspektiv, mener det siste kvartalsregnskapet vitner om et konsern som befinner seg i en alvorlig krise.

– Konsernet har aldri oppnådd lønnsomhet på andre publikasjoner enn Dagens Næringsliv. I de seinere årene har konsernet brukt dette overskuddet til å ekspandere kraftig, blant annet med oppkjøpet av Morgenbladet. Problemet er at konsernet har ekspandert ut over det som har vært kjerneområdet, nemlig «business til business»-markedet, sier Lerø.

Den første motbakken kom under finanskrisa. Etter å ha hentet seg inn igjen havnet konsernet på etterskudd i den digitale utviklingen av medie­økonomien, hevder Lerø. Dette gikk særlig hardt ut over lønnsomheten til Dagens Næringsliv, som møtte økt konkurranse på nett, både nasjonalt og internasjonalt.

– NHST har forsøkt å framstå som en digital kraft på næringslivsjournalistikk. Men det er en rekke andre aktører som er bedre posisjonert for å ta biter av dette digitale markedet, sier Lerø.

– Samtidig har konsernet hatt en voldsom appetitt for å vokse, også utenfor det som har vært deres kjerneområde. Det er alltid en fare ved å vokse for mye, særlig når det ikke er lønnsomhet i de nye oppkjøpene, noe som ikke minst kjennetegner kjøpet av Morgenbladet.

– Uttrykk for selvgodhet

Magne Lerø hevder at uheldige sider ved organisasjonskulturen kan ha bidratt til at NHST har havnet i økonomiske vansker.

– I lærebøker om ledelse heter det ofte at den største trusselen for en leder er diplomene som henger på veggen. Diplomene vitner om alt man har fått til tidligere, men gir ingen retning videre når det skjer store endringer. Når Djuve sammenlikner DN med trøffel og E24 med poteter, så er det et uttrykk for selvgodhet som man bør være oppmerksom på, sier Lerø med henvisning til DNs redaktør Amund Djuve.

– Denne holdningen har også vært en utfordring for bedriftskulturen i NHST-konsernet, hvor man har levd litt i sin egen verden, med høye lønninger, gode vaner og en selvforståelse om å være best på mange områder.

DN-redaktør Amund Djuve svarer at Lerø først bør sette seg inn i fakta før han synser om ting han ikke har greie på.

Ifølge Djuve har nettavisa til DN hatt en økning på 74 prosent i unike brukere på mobil de siste to årene. Antallet abonnenter som har tatt nettversjonen av avisa i bruk, har også økt kraftig med 80 prosent i samme periode.

– Lesernes atferd er et bedre mål på om vi lykkes enn synsingen fra Lerø, sier Djuve.

Han viser også til at Dagens Næringsliv i går vant en pris under utdelingen av European Digital Media Awards for Facebook-satsingen til DN Kvinner.

– Vi har også vunnet flere priser for vår digital- og datajournalistikk. Kulturen i DN er preget av mange gode strategiske og organisatoriske tiltak og en utålmodighet for å utvikle oss videre digitalt. Vi tar også all konkurransen på dypeste alvor, enten konkurransen kommer fra etablerte eller nye aktører, sier Djuve.

Tror papirutgaven ryker

Også medieprofessor Erik Wilberg ved Handelshøyskolen BI mener NHST har feilet med den digitale omstillingen. Samtidig har Dagens Næringsliv mistet flere av sine dyktigste og mest profilerte medarbeidere, som da politisk redaktør Kjetil Bragli Alstadheim gikk til Aftenposten tidligere i år.

– Hvis man blir hengende etter i den digitale omstillingen, ender man opp med å få en strukturell krise og kollaps. Og da er det bare et tidsspørsmål før man mister sentrale folk i virksomheten, sier Wilberg.

Professoren tror også det er snakk om tid før konsernet kutter ut papiravisa til DN og heller går inn for en reindyrket nettavis. Utgifter til trykkeri og distribusjon utgjør en stor del av avisas kostnader. Fram til nå har inntektene fra annonser bidratt til å holde liv i papiravisa, men som følge av koronakrisa har annonseinntektene i hele mediebransjen falt til et bunnivå.

Som rein nettavis blir det likevel et spørsmål om DN kan innhente konkurrentene, som det Schibsted-eide E24 eller det Aller Media-eide Børsen.

– Tilgangen til fortløpende nyheter og informasjon om næringsliv og finans på nett har aldri vært større, sier Wilberg.

jonas.braekke@klassekampen.no

Magne Lerø
Erik Wilberg