Fredag 24. april 2020

Ikke naturlig?

• Onsdag kveld la påtroppende Oljefondet-sjef og hedgefond­milliardær Nicolai Tangen fram regnskap for turen til USA hvor en rekke norske samfunnstopper deltok. Tallene skal danne grunn­laget for tilbakebetaling fra de offentlige institusjonene som etter at turen ble kjent har sagt at de vil tilbakebetale utleggene for sjefene som deltok. Ettersom påspandert tur til Philadelphia og deltakelse på Tangens seminar «Back to University» bryter med gavereglene for statsansatte, ønsker blant andre Nupi, FN-delegasjonen og Norges Bank å ta regningen, slik reglene tilsier. Det blir dyrt: Ifølge Tangen ender regnestykket per person i snitt på om lag 160.000 kroner.

• Tangen har imidlertid gjort noen skjønnsmessige fratrekk. Prisen for de chartrede luksusjetene mellom Philadelphia og Oslo/London kommer på litt over 13 millioner kroner. «Det ville ikke være naturlig at deltakerne skulle betale for disse flyene. For å beregne kostnaden for deltakerne som ønsker å betale reisen selv, har vi tatt utgangspunkt i kostnaden ved å reise med fly på businessklasse på samme strekning», skriver Tangen i en pressemelding. Derfor har han hentet inn tall fra reisebyrået Berg-Hansen, som anslår at tilsvarende billetter på businessklasse ville kostet 31.248 kroner. Men legger vi til grunn de faktiske kostnadene for flyturen, ender hver enkelt billett på 150.000 kroner.

• Spørsmålet er hva vi skal kalle mellomlegget på 120.000 kroner per hode, som Tangen mener det er «naturlig» at han betaler. Er det rett og slett en gave? Kostnaden for konsertene kommer opp i samme størrelsesorden, men også den regningen tar Tangen selv. Det vi står igjen med, er en liksomregning på 160.000 kroner, mens summen for det påspanderte seminaret i realiteten overstiger 300.000 kroner. Det er tre ganger så mye som hver og en av oss har lov til å motta i gave uten å rapportere det inn til skattemyndighetene, og milevis over det noen statsansatt har lov til å ta imot. Offentlige etater bør legge riktige tall til grunn når de sjekker brudd på gavereglene. Nye Tangen-gaver bør de styre unna.