Lørdag 25. april 2020 Kultur og medier

En fersk spørreundersøkelse blant norske lærere viser at over 60 prosent vil skyve på skolereformen:

Mener lærerne trenger tid

KRITISK: Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund, mener at den nye skolereformen som har fått navnet Fagfornyelsen, må utsettes til høsten 2021 som følge av koronakrisa.

Flesteparten av medlemmene i Skolenes landsforbund vil utsette den nye skole­reform som følge av koronakrisa. Leder Anne Finborud synes også det er for tidlig.

utdanning

– Når myndighetene innfører en omfattende skolereform, er det viktig at lærerne får tid på seg til å gjøre gode forberedelser, sier leder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

Under navnet Fagfornyelsen har regjeringen ledet et storstilt oppussingsprosjekt av fagene i norsk skole. Tanken har blant annet vært å trimme ned stoffmengden for å legge til rette for «dybde­læring». Etter planen skal nye læreplaner være gjeldende fra og med denne høsten.

Men i lys av korona­krisa ønsker LO-forbundet Skolenes landsforbund, som har over 7000 medlemmer, å utsette hele skolereformen.

I en undersøkelse de har gjennomført blant medlemmene, svarer 62 prosent at Fagfornyelsen bør skyves på. 15 prosent av respondentene sier nei til utsettelse.

Fagfornyelsen:

• Regjeringen har i lengre tid arbeidet med å fornye norske læreplaner i et prosjekt med navnet Fagfornyelsen.

• Et viktig punkt i denne prosessen har vært å slanke stoffmengden i fagene.

• Fagfornyelsen er blitt møtt med kritikk, blant annet fordi det kuttes ned på det historiske stoffet.

• Reformen skal egentlig gjennomføres fra høsten av. Nå krever Skolenes landsforbund at den utsettes til 2021.

Vil utsette til 2021

Forbundsleder Anne Finborud mener skolereformen må utsettes til neste høst.

Hun understreker at Skolenes landsforbund er svært positiv til den nye reformen, men er opptatt av at lærerne skal få tid til å forberede både elevene og seg selv på endringene.

– I forbindelse med koronakrisa har norske lærerne brukt tid på å tilrettelegge for hjemmeskole. Når elevene nå kommer tilbake, må de ta igjen tapt undervisning. Det sier seg selv at de i denne perioden ikke har fått mye tid til å forberede en helt ny skolereform.

Det var nettstedet Utdanningnytt som først omtalte medlemsundersøkelsen. Kunnskapsdepartementet har tidligere uttalt til nettstedet at de vurderer situasjonen slik at innføringen av fagfornyelsen går som planlagt.

– Har ikke noe valg

Lærer Emrullah Gursel arbeider til daglig på Frydenberg skole i Oslo. Han er tydelig på at myndighetene nå må utsette reformen.

– Slik jeg ser det, har de ikke noe annet valg. Akkurat nå tenker vi på helt andre ting enn de nye læreplanene, sier Gursel.

Han forteller at de på grunn av koronakrisa har fått nye utfordringer i fanget, og at mye nå handler om å ta vare på elevene som etter hvert skal tilbake til den vanlige skole­hverdagen.

– Det er mye vi skal ta igjen, og da kommer planleggingen av Fagfornyelsen i andre rekke.

En utsettelse av reformen til neste høst vil gi lærerne rundt om i landet bedre tid, påpeker Gursel, som også er tillitsvalgt i Skolenes landsforbund.

– Vi har ikke noe annet valg. Vi vet for eksempel ikke hvordan koronasituasjonen kommer til å utvikle seg framover, og vi kan ikke gjøre ting halvveis. Dersom de nye læreplanene skal innføres i skolen på en forsvarlig måte, må Fagfornyelsen utsettes, sier han.

Vil senke ambisjonsnivået

Steffen Handal i Utdanningsforbundet stiller seg derimot kritisk til en utsettelse av hele reformen i ett år.

– Det er svært få av våre tillitsvalgte som gir uttrykk for at man må utsette Fagfornyelsen i et helt år. Det er mange lærere som allerede har brukt mye tid på å forberede neste skoleår i tråd med de nye læreplanene, sier han.

– Blir reformen utsatt et helt år, vil nok mange oppleve at de har gjort mye arbeid forgjeves, sier Handal, som kan skilte med at Utdanningsforbundet har over 180.000 medlemmer.

Handal mener snarere at norske myndigheter bør justere sine forventninger og ambisjoner når det kommer til Fagfornyelsen.

– Det er i hvert fall helt sikkert at vi ikke kan gjøre dette som planlagt. Derfor må vi, i tett samarbeid med Kunnskapsdepartementet, sørge for at reformen blir gjennomført på en klok måte.

Finborud i Skolenes landsforbund advarer på sin side mot å senke ambisjonsnivået for fagfornyelsen.

– Det kan føre til at det blir store forskjeller mellom skolene i Norge når det gjelder undervisningstilbudet til elevene, sier hun.

dageivindl@klassekampen.no

Utsettelse kan gi forlagene trøbbel

Dersom Kunnskapsdepartementet skulle bestemme seg for å lytte til Skolenes landsforbund og utsette fagfornyelsen, er det ikke bare norske lærere som vil få kullkastet opplegget sitt.

Tre av de toneangivende forlagene i Norge – Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm – har satset store summer på å utvikle nytt læremateriell i forbindelse med Fagfornyelsen.

Blant annet kommer det fram i årsrapporten til Gyldendal at forlaget de siste årene brukt over 150 millioner kroner på utvikling av nye læremidler. Det gjelder både på papir og digitalt.

Dersom innføringen av Fagfornyelsen skulle bli utsatt til høsten 2021, vil det sannsynligvis få store konsekvenser for en allerede presset forlagsøkonomi.

Tidligere denne uka skrev Klassekampen at salget av papir­bøker er mer enn halvert etter innføringen av strenge koronatiltak i midten av mars.

Anne Finborud i Skolenes landsforbund forteller at hun har fått reaksjoner fra norsk forlagsbransje etter at forbundet ba myndighetene om å ­utsette hele reformen. Hun har imidlertid ikke forandret mening.

– Det er ikke forlagene som skal styre lærernes undervisning. Det er det læreplanene som skal gjøre, og vi mener altså at lærerne trenger mer tid til å forberede seg på reformen, sier Finborud.

Steffen Handal