Lørdag 25. april 2020 Innenriks

• Fattighuset opplever større pågang • Flere norsktalende i kø for å få mat

Matkøene blir lengre

HJELPENDE HÅND: Frivillige på Fattighuset, ikledd rosa vester, hjelper med å bære inn matposer fra blant annet ICC-moskeen på Grønland.

MAT: Flere stiller seg i kø for matutdelingen til Fattighuset. I går hjalp ICC-moskeen til slik at spanske Alvydas (62) fikk med seg mat hjem.

KRISE

Allerede klokka halv ti står det 50 personer i kø for matutdelingen til Fattighuset på Grønland i Oslo. Selve huset er stengt av hensyn til smittevernet. Matutdelingen foregår i bakgården fra klokka 11. Når klokka nærmer seg halv elleve strekker køen seg langt opp i Borggata og langs veggene rundt Grønland kirke.

Flere strømmer til, noen med sekker eller trillebager. Vi ser tre yngre kvinner med barnevogn, men flertallet er enslige menn. De rygger unna når vi sier at vi er journalister. Spanske Alvydas (62) går med på å bli intervjuet, men han vil være anonym.

– Jeg har bodd i Norge i et år og har jobbet her som snekker. De siste fire månedene har jeg ikke hatt jobb. Så nå er jeg nødt til å stå her, sier han og trekker på skuldrene.

Det er ikke noe alternativ for ham å reise til Spania. De spanske grensene er stengt. Dessuten har han en sønn i Norge som trenger ham.

Og så liker han det norske klimaet.

– Jeg bruker dagene til å holde meg i aktivitet. I går svømte jeg med våtdrakt i fem timer i Oslofjorden, sier han og smiler.

Arbeidsledighet:

• Den registrerte arbeidsledigheten har økt fra 65.000 til 290.000 i forbindelse med koronakrisa.

• Statistisk sentralbyrå (SSB) sier i sin ferske prognose at vi må regne med flere år med høy arbeidsledighet og rekordlav lønnsvekst.

• Kombinasjonen stengte virksomheter, lav etterspørsel etter varer fra utlandet og dramatisk fall i oljeprisen skaper en dyp krise som kan bli langvarig, ifølge SSB. Kilde: NTB

Flere arbeidsfolk

Når klokka er 12.00, er 300 købilletter revet bort. Eva Helen Gulbrandsen er frivillig og styremedlem i Fattighuset. Hun forteller om økt pågang.

– Det har vært ganske heftig her. Det begynte å komme flere allerede den første uka etter at koronatiltakene ble innført.

– Før koronakrisa delte vi ut mat til mellom 200 og 300 personer. Nå er det vanlig at det kommer mellom 400 og 450, sier hun og understreker at tallene er anslag.

De har ikke ført detaljert statistikk.

Økningen kommer samtidig med at flere hundre fattige tilreisende og bostedsløse er blitt sendt hjem til Romania med buss og fly organisert av Oslo kommune og Kirkens Bymisjon.

Gulbrandsen forteller at mange nye ansikter har kommet til. Det er flere arbeidsfolk og flere som snakker norsk.

Inntrykket får vi bekreftet fra Hanna Haraldstad, diakon i Gamlebyen og Grønland menighet. Den første uka etter at landet stengte, måtte Fattighusets store nabo Grønland kirke også holde stengt.

Men den påfølgende uka åpnet de dørene kun i forbindelse med matutdelingen, slik at de som kommer for å hente mat også kan slappe av i benkeradene, tenne lys og slå av en prat med to meters avstand.

– Det er flere yngre folk og flere norsktalende. Mange forteller at de er permitterte. Vi har også hatt turister her som ikke har kommet seg hjem, sier Haraldstad.

– Er det en type mennesker det er mer av enn andre?

– Det er flest eldre, enslige østeuropeiske menn som har mistet jobben som håndverkere og som ikke får hjelp fra Nav, sier hun.

Klassekampen omtalte i går en undersøkelse Fellesforbundet har gjort blant sine polske medlemmer som viser at 32 prosent er permitterte og 23 prosent er arbeidsløse. 49 prosent har reist tilbake til Polen. Undersøkelsen fanger ikke opp de som ikke er fagorganiserte.

Ramadan-hjelp

Den mangfoldige gjengen som hadde møtt opp i går av enslige østeuropeiske og søreuropeiske menn, norske alenemødre og eldre, norske alkoholikere fikk uventet hjelp fra norskpakistanere fra den eldste moskeen i Oslo Islamic Cultural Center (ICC), som også holder til på Grønland.

Moskeen har startet et eget koronaprosjekt, og siden det er ramadan og giverviljen er stor, har moskeens medlemmer donert penger til hovedstadens fattige. Daglig leder i ICC Ikhlaq Ahmad og flere frivillige fra moskeen troppet opp foran fattighuset med 400 poser med havregryn, bananer, nøtter, knekkebrød, linser og sjokolade innkjøpt fra matbutikker i området.

– Vi ønsker å delta i den nasjonale dugnaden, sier Ahmad.

Det kommer godt med. Eva Helen Gulbrandsen fra Fattighuset forteller at de ved noen tilfeller har vært nødt til å stenge matutdelingen før tida fordi de ikke har hatt nok mat.

Slik ble det også i går: 14.15 får vi følgende SMS fra Gulbrandsen:

«Vi måtte stenge på grunn av for lite mat litt før 14, og har delt ut godt over 400 billetter. Litt usikker på nøyaktig antall foreløpig.»

innenriks@klassekampen.no

Verre enn finans­krisa

Statistisk Sentralbyrå kommer med jevne mellomrom med spådommer om utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Forrige gang den skulle komme, i mars, ble det avlyst, siden tallknuserne i SSB ikke så noen måte å spå utfallet av koronakrisa på. Nå har de revidert modellene sine, og resultatet er ikke lystig.

Koronakrisa, og tiltakene som har fulgt, har ført til en “bråstopp som savner sidestykke” i norsk økonomi. I løpet av mars måned anslår SSB at brutto nasjonalprodukt i Norge falt med 14 prosent. Den registrerte arbeidsløsheten eksploderte fra 65.000 til 290.000. Og SSB anslår at selv om de mest restriktive tiltakene fases ut, vil det ta lang tid før økonomien kommer seg.

De regner med at en god del av de som har blitt permitterte eller mistet jobben vil få jobb igjen i løpet av året, men like fullt tror de gjennomsnittsledigheten vil bli 6 prosent for 2020, et nivå Norge ikke har hatt siden bankkrisa på begynnelsen av 1990-tallet. Fram mot 2023 tror de ledigheten vil synke ned til 5 prosent.

Den høye ledigheten og de dystre økonomiske utsiktene vil også presse ned lønnsveksten, når lønnsoppgjøret kommer i gang til høsten. SSB spår rekordlav lønnsvekst i årene framover, 2 prosent i 2020 og 1,6 prosent i 2021. Det innebærer at de spår at reallønna vil synke neste år. Fra 2022 tror de lønnsveksten vil ta seg opp igjen, til 3,5 prosent.

Det er særlig fallet i husholdningenes konsum som slår ut på veksten i økonomien. I mars viser nasjonalregnskapet at det falt med hele 11,6 prosent. Det er særlig forbruket av tjenester som stupte, mens varekonsumet falt mye mindre.

FANGET: Snekkeren Alvydas (62) har vært uten jobb i fire måneder og er avhengig av matutdelingen til Fattighuset. Han kan ikke reise hjem til hjemlandet Spania.
STENGT: Fattighuset måtte stenge matutdelingen før tida i går fordi de gikk tom for mat. Mer enn 400 trakk kølapp.