Mandag 27. april 2020 Lederen

Magre år

• I lørdagens Klassekampen besøker vi gården til Lars Lundem i Våler. På gården kan man avlese de store endringene i norsk jordbrukspolitikk de siste tiårene: Mens nabobonden ga opp storfedrifta i fjor, har Lundem økt fra 70 til 200 melkekyr. Det har hatt store kostnader, som i sin tur har tvunget Lundem og bønder som ham til å produsere enda mer. Dermed blir det fristende å basere drifta på import av billige innsatsvarer. Siden 2000 er norsk kraftfôrimport tredoblet. Sammen med Japan er vi er mindre selvforsynt med korn enn noe annet i-land. Forklaringen er enkel: Det er billig.

• Norge er ikke bare avhengig av å importere matvarer og fôr. Under pandemien har regjeringen lagt til side smittevernregler for å sikre jordbruket tilgang på billig, importert arbeidskraft. I Aftenposten søndag kan man lese resultatet av politikken: Fra Romania og Bulgaria flys arbeidere på stappfulle charterfly til lavtlønte sesongjobber i Vest-Europa. Lars Lundem mener viruspandemien bør få oss til å tenke nytt. Ambisjonen kan ikke lenger begrense seg til økt produksjon til en billig penge, vi må også sørge for selvforsyning. Men i lørdagens artikkel avviser stats­sekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruksdepartementet at pandemien gir grunn til å gjeninnføre kornlagre eller på andre måter gjøre Norge mindre importavhengig. Ideen om at importen kan stoppe opp, er ifølge Skogan et skremmebilde.

• I så fall er det et veldig gammelt skremmebilde. I første Mosebok kan vi lese om den vise Josef, som råder Egypts farao til å spare litt av kornet hvert år. Etter sju fete år, advarer Josef, kommer nemlig sju magre. Denne tenkemåten finner vi i forvaltningen av det norske Oljefondet. Handlingsregelens logikk, som til fulle demonstreres i disse dager, er at man bør spare gevinster fra de gode tidene, slik at man har handlefrihet i de dårlige. I forrige uke startet jordbruksforhandlingene mellom staten og bondeorganisasjonene. Vi håper de går til forhandlingsbordet med høyere ambisjoner enn billigst mulig mat.