Mandag 27. april 2020 Kultur og medier

Avlysninger av loppemarkeder gir norske korps økonomiske problemer:

Blåser i motvind

INGEN FEST: Norske korps sliter på grunn av korona-avlyste loppemarkeder. For mange korps står dugnadsbaserte aktiviteter for halvparten av inntektene. Bildet er fra 17. mai i Oslo i 2016. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Korpsene forventes å spille i gatene 17. mai, men sliter økonomisk som følge av koronakrisa. – Grunn­muren i norsk fri­villig musikkliv kan briste, advarer korpspresident.

MUSIKK

Selv om noen øvinger går tilnærmet som normalt over Skype, er det en annerledes vår for klarinett-spilleren Anna Maria Imsen (13) i Ila og Bolteløkka skolekorps i Oslo.

– Nesten alt er avlyst, men vi har heldigvis en instruktør som er veldig flink og engasjert, så vi får spilt litt likevel. På 17. mai skal vi for eksempel spille ute i nærområdet, forteller Imsen.

For tida har musikantene mer enn bare noteverdier og marsjtakt å bekymre seg for. Det viktige loppemarkedet som Ila og Bolteløkka skolekorps avholder hver vår, er avlyst.

– Jeg er jo litt bekymret for hvordan det skal gå med korpset. Men samtidig er vi veldig kreative! Istedenfor loppemarked prøver vi å gjøre små-konserter i bygårder, for eksempel. Det blir litt som en innsamlingsaksjon, sier Imsen.

Korps i koronakrise:

• Kulturdepartementet har tillatt øving for korps med opptil 30 personer. Forutsetningen er at smittevernreglene med to meter avstand holdes i hevd.

• Flere korps opplever imidlertid så stor økonomisk usikkerhet at gjennomføring av øving og undervisning er vanskelig.

• Norsk Musikkorps Forbund skal denne uka møte kulturministeren for en samtale om midler til korpsene.

– Fullstendig skivebom

?«Det er helt supert at korps nå kan gjenoppta sin aktivitet», uttrykte kulturminister Abid Q. Raja (V) til pressen før helga. Statsråden har lansert to tiltakspakker som skal bøte på de store inntektstapene i det frivillige kulturlivet. Den første pressemeldingen var illustrert med et bilde av et skolekorps marsjerende i solskinn.

Rita Hirsum Lystad, president i Norges Musikkorps Forbund, forteller imidlertid at krisepakka var «fullstendig skivebom» hva korpsene angikk.

– Korpsene lever på dugnadsbaserte midler, og en kompensasjon for billettinntekter gagner oss lite, sier Lystad, som nå betegner den økonomiske situasjonen hos korpsene som kritisk.

Et årsbudsjett for et korps ligger typisk på mellom én og to millioner. De største korpsene tjener nærmere en én million på loppemarkeder.

– For flere av våre korps er trusselen om konkurs nå helt reell. Våren er viktig for korpsenes inntekt, og det er allerede lite penger i kassa. Vi klarer å spille 17. mai i år – men trenger mer penger i korpskassene om det også skal være like mange korps i gatene på neste års nasjonaldag.

Frykter ringvirkninger

Kommende onsdag skal Lystad møte kulturminister Raja for å snakke om korpsenes framtid.

– I møtet med Raja vil vi være klare på at vi forventer at det kommer en kompensasjonsordning som også treffer korpsene, sier Lystad.

Hun er klar på at dårlige tider for korpsene vil få store ringvirkninger i kulturlivet:

– Grunnmuren i Musikk-Norge kan risikere å briste. Om korps nå må avvikle, er det vanskelig å få dem opp på beina igjen.

Redusert aktivitet

Ila og Bolteløkka skolekorps har sett seg nødt til å redusere undervisningen kraftig blant annet fordi de ikke kan betale instruktørene som planlagt.

Hallvard Steen, styreleder i korpset, framhever at korpsets rolle er undervurdert – tatt i betraktning den viktige rollen de har som arbeids­givere i Musikk-Norge.

– Vi sprøyter inn masse penger til kulturlivet, vi både rekrutterer og skaffer levebrød for eksisterende musikere. Du skal lete lenge etter en konsert i dette landet der ingen av musikerne har hatt noe med korpsmiljøet å gjøre.

Inntektene fra frivillig arbeid og loppemarkeder står for hele 50 prosent av inntektene til Ila og Bolteløkka skole­korps.

– Vi håper å komme oss gjennom epidemien uten å miste en helt generasjon musikanter, sier Steen.

– Treffer ikke optimalt

Kulturminister Abid Q. Raja skriver via departementets kommunikasjonsavdeling at kompensasjonsordningen som ble opprettet for frivilligheten, idretten og kulturen, ikke ser ut til å «treffe optimalt» for korpsenes del.

«Nå er vi i gang med å vurdere om og hvordan vi kan justere ordningen slik at den treffer bedre», skrev Raja på e-post til Klassekampen før helga.

«Jeg er glad for at det ble klart tidligere denne uka at kor, korps og orkestre nå kan gjenoppta sin øving. Så håper jeg at kommuner og andre rundt omkring i landet kan gå i dialog med sine korps slik at man finner gode løsninger for hvordan man kan øve og samtidig ivareta smittevern­rådene.»

torad@klassekampen.no

Rita Hirsum Lystad