Onsdag 29. april 2020 Innenriks

Kystfiskerne og fiskekjøperne ber fiskeriministeren trekke kvotemeldingen.

Frykter mindre til de små

KRITISK: Troms er blant områdene som har fått mindre aktivitet langs kysten de siste 15 årene. Flere deler av fiskenæringen mener at regjeringens kvotemelding har alvorlige konsekvenser og bør trekkes. FOTO: OLE MAGNUS RAPP

NEGATIV: Fiskeridepartementet får sterk kritikk fra Riksrevisjonen for at fiskekvotene er samlet på færre hender.

FISKERI

Riksrevisjonen har gransket endringene i kvotesystemet mellom 2004 og 2018 og slår fast at ulike politiske grep har ført til økt lønnsomhet i den norske fiskeflåten. Både store og små båteiere har høyere inntekt enn store deler av norsk næringsvirksomhet for øvrig.

Når det gjelder landanleggene, fiskeindustrien, er situasjonen en annen. Antallet fiskemottak er redusert fra 258 til 192 de siste 15 årene. Handel med kvoter har ført til at små kystbygder har mistet råstoff og dermed også fiskemottak og -industri.

Kart som riksrevisor Per-Kristian Foss presenterte i går, viser at fiskeriaktiviteten langs kysten nå er sterkt endret. Lofoten og Øst-Finnmark kommer bedre ut, mens Vest-Finnmark og Troms har fått mindre aktivitet.

– Etablerte fiskeripolitiske prinsipper er blitt utfordret siden eierskap til fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender, sa Foss i framlegget.

Norsk fiskeflåte:

• I 2018 var det 11.222 registrerte fiskere og 6018 fiskefartøyer i Norge.

• Det ble samme år levert villfisk for cirka 21 milliarder kroner.

• Tall fra Nofima viser at om lag 10.000 jobber i norsk fiskeforedling, og utlendinger utgjør 50 prosent.

• Riksrevisjonen leverte i går sin rapport om forvaltning av adgang til kyst- og havfiske.

• Stortinget skal 7. mai behandle regjeringens kvotemelding. Flere aktører krever nå at meldingen trekkes.

Den sterkestes rett

I næringa er det misnøye med at regjeringen forsøkte å få kvotemeldingen behandlet i Stortinget før Riksrevisjonens rapport ble lagt fram.

– Det er patetisk at regjeringen forsøker å presse gjennom en melding som bryter regelverket, og vil konsentrere kvotene ytterligere, sier leder Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag.

Han krever at fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) trekker kvotemeldingen straks, og at riksrevisjonen og folket langs kysten blir lyttet til. Han tror dette toget blir vanskelig å snu, og sammenligner utviklingen med å få tannpastaen tilbake i tuben.

Steinar Eliassen, som leder Fiskekjøpernes forening, er ikke overrasket over konklusjonen om at fiskeflåten blir rikere, og at landanleggene og kystbygder er lidende part.

– Det eneste riktige nå er at fiskeriministeren trekker kvotemeldingen. Går den gjennom i Stortinget, vil de negative konsekvensene som riksrevisjonen påpeker, bli forsterket, sier Eliassen.

Han ber departementet utforme en ny kvotemelding, der man innarbeider de mange anbefalingene fra riksrevisjonen.

– Det har de siste årene vært en klar utvikling mot den sterkestes rett. Vi ser at investorer får kvote lovverket som kysten skal leve av, brytes, sier Eliassen.

Vil begrense eiere

Riksrevisor Foss kom med en rekke anbefalinger som han forutsetter Fiskeridepartementet vil ta inn over seg.

– Vi etterlyser tiltak som begrenser eierkonsentrasjoner, og minner om at det er registrerte fiskere som skal eie fiskerettigheter, sier Foss og bekrefter at her har det skjedd en utglidning de siste 15–20 årene, sa han.

Riksrevisjonen vil også ha tiltak som kan styrke rekrutteringen til fiskeryrket. I rapporten slår de fast at gjennomsnittsalderen er høy, og inngangsbilletten for ungdom som vil inn i yrket, er nesten uoppnåelig.

– Tilhører folket

Riksrevisjonen anbefaler å opprettholde den minste kystflåten: sjarkene på under 11 meter. Denne flåtegruppa ser ut til å ha kommet dårligst ut, mens de store og effektive er vinnerne.

– Vi etterlyser konsekvensanalyse og vi anbefaler Fiskeridepartementet å sørge for at endringene i kvotesystemet blir grundig analysert, sa Foss.

Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere. Flåtestrukturen er mindre variert, og fartøyene er færre og større, mener Foss.

– Havressursloven sier at fisken tilhører folket og deltakerloven krever at kun registrerte fiskere skal ha tilgang på fiskekvoter. Dette er viktige lover som regjeringen bryter, sier Pedersen i Norges Kystfiskarlag.

rapp@klassekampen.no