Torsdag 30. april 2020 Lederen

Lærdommer

• LO håper at årets 1. mai-markering vil bli tidenes største. Det som er helt sikkert, er at den blir annerledes. I stedet for å møtes bak paroler vi mener er viktige, skal vi sitte hver for oss. Pålogget, men likevel spredt for alle vinder. Det er ikke det samme å synge «Internasjonalen» hjemme foran pc-en som å stemme i skulder ved skulder med kampfeller på landets torg. Årets 1. mai-markering er likevel den viktigste på lenge. Mer enn 400.000 mennesker er permittert eller står uten jobb, og rett før årets markering kom beskjeden om at SAS sier opp halvparten av sine ansatte. 1300 av dem er norske. Klarer de å betale regningene sine framover? Hvem skal frakte oss rundt i landet etter koronakrisa?

• Stengingen for å hindre smitte har gitt oss noen lærdommer om samfunnet og arbeidslivet. Den har satt underbetalingen av utenlandske sesongarbeidere i landbruket på dagsorden, vist oss hvor utsatte vi er når stillingene står på spill. Den har også vist viktigheten av sosiale sikkerhetsnett og en sterk offentlig sektor. Norge har mange dyktige fagfolk som har arbeidet under krisa: tatt imot syke, kjørt buss og vasket etter oss. Noen av dem møter du lenger bak i avisa. Andre sitter hjemme og lurer på om de har en jobb å gå tilbake til når smitterestriksjonene blir opphevet.

• Koronakrisa har også lært oss å aldri hvile i kampen for det samfunnet fellesskapet trenger. Den har synliggjort hvorfor vi trenger et helsevesen og en eldreomsorg som ikke styres av profitt, men av en felles forpliktelse til å ta vare på hverandre. Når høyreregjeringen lanserer nye planer for å «effektivisere og avbyråkratisere», skal vi slå i bordet med at krisa har lært oss hvor viktig det er at de som får Norge til å gå rundt, har trygge arbeidsplasser, hele stillinger og verdsettes for innsatsen. I et åpent og kritisk brev til president Emmanuel Macron, trykket i Bokmagasinet forrige helg, skriver den franske forfatteren Annie Ernaux: «Dei som du for berre litt siden sa var ingenting verdt, er no verdt alt – dei som held fram med å hente søpla, slå inn varar i kassa, levere pizza og ta hand om dette livet.» God 1. mai!