Lørdag 2. mai 2020 Lederen

Følgefeil

• Sentralbanksjef Øystein Olsen går svært langt i å hvitvaske skatteparadiser i torsdagens redegjørelse om valget av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. I svarbrevet til det stortingsoppnevnte kontrollorganet representantskapet settes skatteregimene og innsynsmulighetene på Jersey og Caymanøyene på linje med reglene i Norge, Danmark og Tyskland. Hvitvaskingen kommer som en uunngåelig følgefeil av ansettelsen av Tangen. Han har ikke bare brukt skatteparadisene som hedgefondforvalter, han vil ha selskaper registrert og pengene plassert på Jersey, Caymanøyene og De britiske Jomfruøyer også i sin nye rolle som oljefondssjef.

• I redegjørelsen kommer det fram at Norges Bank har brutt offentlighetsloven og egne retningslinjer. Kontakten med Tangen har delvis foregått på sida av den ordinære prosessen. Det første ansettelses­intervjuet med milliardæren var 12. februar, men han havnet ikke på den offentlige søkerlista før seks uker seinere. Banken har ikke bedt om referanser fra noen av de andre kandidatene, noe som viser at Olsen tidlig hadde plukket seg ut Tangen som sin foretrukne kandidat. I ettertid tar sentralbanksjefen forsiktig selvkritikk for at Tangens navn ble ført opp for seint, men unnskylder seg med at det ble gjort for å hindre at hans navn kom ut ved en ordinær innsynsbegjæring. Det er et klart brudd på den norske offentlighetsloven. «Loven har et formål, og når du bryter loven, bryter du med formålet. Det handler om tilliten til et embete og å få de riktige personene til de riktige stillingene og at allmennheten kan etterprøve vurderingene», sier jussprofessor Jon Petter Rui til VG.

• Spørsmålet som fremdeles henger i lufta, er hvorfor det var så viktig å ansette en hedgefond­forvalter som ny oljefondssjef. Er det slik at miljøer i og rundt Norges Bank ønsker seg endringer av dagens forsiktige forvaltningsstrategi med indeksforvaltning, som er både billigere og mindre risikofylt enn aktiv forvaltning? Vi må regne med at Tangen klør i fingrene etter å bevise at han kan øke olje­formuen ved å utnytte sin primære kompetanse fra aktiv forvaltning.