Lørdag 2. mai 2020 Politikk

Norges respons på koronakrisa viser at elitenes tankesett styrer, mener Sp-lederen:

Til angrep på «elitens logikk»

REGLER: – Det må alltid være viktigere å delta på folkemøtet enn eliteseminaret, sier Trygve Slagsvold Vedum, her på gården sin i Stange. Han mener norske eliter lever i sin egen boble.

MAKT: Trygve Slagsvold Vedum lover strenge regler mot å mingle med elitene med Sp i regjering. Koronakrisa og Tangen-saken viser en skremmende avstand mellom folket og elitene, sier han.

Eliter

Regjeringsadvokaten, oljefondssjefen, stiftelsesledere, næringsministeren, museumsdirektører, ambassadører og to statsministersønner var alle til stede da hedgefondmilliardær Nicolai Tangen inviterte til «drømmeseminar» i USA.

Buketten av norske og utenlandske maktpersoner var samlet for å diskutere temaer som global krise, radikale ideer for å fikse utdanningssystemet, framtidas økonomiske system og «menneskehetens fall».

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener seminaret avslører en virkelighetsfjern elite.

– De har kopla seg så langt unna hverdagen til folk at det virker logisk å fly i luksus med privatfly til USA for å diskutere hvorfor motsetningene i samfunnet øker. De sitter på seminar og diskuterer med bekymret mine om brexit og gule vester. De hadde ikke trengt en eneste innledning for å forstå hvor problemene ligger. Det hadde holdt å se seg rundt i rommet, sier Vedum oppgitt.

Etter hvert som detaljene om luksuriøse flyturer, overdådig bevertning og privatkonserter med internasjonale popstjerner har kommet for en dag, har både departement og offentlige institusjoner kommet til at de, eller rettere sagt skattebetalerne, bør ta regningen for gildet. Forsøkene på opprydning imponerer ikke Vedum.

Dyr fest for folk flest:

• November 2019 samlet milliardær og påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen 150 maktpersoner fra Norge og utland til et tre dager langt «drømmeseminar» i USA.

• Seminaret var luksuriøst og inkluderte tur med innleid privatfly, kjendiskokker og privatkonsert med blant annet artisten Sting. Tangen dekket utgifter for flere hundre tusen kroner per deltaker.

• Etter anklager om smøretur har Næringsdepartementet og flere offentlig eide institusjoner bestemt at de skal dekke regningen for sine deltakere. Dermed får skattebetalerne en del av regningen for festen.

– De skjønner jo nesten ikke problemet. Toppembetsmenn og statsfinansierte forskningsledere ble nærmest indignert over at dette ble en sak, sier Vedum.

Elitebobla

Han mener maktelitens mingling på milliardærfinansierte drømmedager illustrerer et alvorlig samfunnsproblem.

– Eliten har en egen logikk. Det er som det er ett regelsett hvis du er i rette kretser, har de riktige vennene, makt og penger, og et annet for vanlige folk, sier Vedum.

Han er bekymret for at elitene flytter arenaene hvor viktige diskusjoner og avgjørelser tas, stadig lengre vekk fra folk.

– Det gir løsninger som gjør hverdagen til folk dårligere. Folkevalgte bør ta bussen eller toget framfor å reise rundt med eget helikopter. Poenget er at du skal være nær folk. Har du en helt annen livsførsel og møtes i helt andre kretser enn vanlige folk, skjønner du ikke lenger folks hverdagsproblemer.

– Når du sitter i en privilegert boble, er det lett å stramme inn regler og argumentere for at noen grupper har dårligere rettigheter over tid med store ord om bærekraft og konkurranseevne. For det rammer ikke deg eller noen i din omgangskrets. Det svekker samholdet og fellesskapsprosjektet som har vært de svakes vern og Norges store styrke, sier Vedum.

Som eksempel trekker han fram at regjeringen over tid har strammet inn skattereglene for ting som gratis busskort for bussjåfører og ansatte­rabatten til dama som jobber i klesbutikk.

– Reglene kan ikke være strengere for han på bussen enn han på privatflyet.

Elitistiske koronagrep

Vedum mener å se tegn på elitismen han misliker, i debatten om støtte til næringslivet i koronakrisa. Særlig i diskusjonen om krisehjelp til oljenæringen.

På venstresida har SV, Rødt og Aps ungdomsparti AUF argumentert mot å gi støtte til en bransje som gjør stor skade på klimaet. Ap har kommet med en rekke betingelser for å skulle gi bransjen hjelpa de ber om.

– Det oppleves som at dess lenger unna folk er å være skitne på nevene, jo nærmere sitter de pengesekken, og jo mer moraliserer de over «gårsdagens arbeidsplasser». Dette er jobbene til folk og næringen som har lagt grunnlag for formuen vår, sier Vedum.

Han irriterer seg også over at krisepakkene til bedrifter som har opplevd fall i omsetning på grunn av koronakrisa, kom med en egenandel på 10.000 kroner.

– For de store bedriftene er det ingenting, men det er rammer hardt for taxisjåføren som hadde små marginer fra før.

Ikke bare rikfolk

I elitedefinisjonen inkluderer han ikke bare de med stor økonomisk eller politisk makt, men også folk fra stiftelser og tenketanker som har klippekort på Dagsnytt 18 og stor definisjonsmakt i samfunnsdebatten.

– Det dårligste stedet du kan dra for å finne ut hvordan man kan ta en god politisk beslutning i Norge, er på en Civita-frokost. Det eneste de har bidratt med de siste månedene, er å gi et halvt seminar koronavirus, sier Vedum.

Episoden han viser til, er Civitas såkalte Jeppe-møte i mars, der flere borgerlige toppolitikere ble smittet.

– Det er ikke første gang du går til angrep på «eliten.» I 2018 ble du beskyldt for å bruke populistisk elitekritikk til å skape motsetninger og splittelse til egen vinning? Melker du ikke bare Tangen-saken til egen vinning?

– Nei. Politikk er verdikamp. Det å hindre at avgjørelser flyttes fra folk til elite, er en evig kamp, fordi makt og rikdom er så besnærende. Norges suksess bygger på at vi har vært styrt av et sterkt folkestyre. Erik Bye sa: Politikere må huske at de er folkets tjenere, ikke folkets herrer. Det er et ideal, men noe vi alltid må strekke oss etter.

Både næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og hans daværende statssekretær Hannah Atic deltok på drømmeseminaret til Nicolai Tangen. Deres deltakelse endte med å koste statskassa enn en kvart million kroner.

Lover nådeløse regler

Statsminister Erna Solberg har forsvart at statsråden deltok. Hun mener deltakelse på luksuriøse seminarer av og til er nødvendig for å ivareta norske interesser.

– Vil ikke en regjering hvor Sp deltar også måtte sette seg på fly for å menge seg med makta? Eller vil dere boikotte elitetreffene?

– Selvfølgelig vil man måtte delta på toppmøter og sånn. Sånn er det, men vi skal lage klare regler for deltakelse, og jeg vil være nådeløs på at de skal følges, sier Vedum, som selv foreslår følgende regler for politikere med makt:

Du er ikke viktigere enn vanlige folk – glem aldri at han som jobber på verftet, hun som vasker toget, eller i kassa på butikken, gjør en like viktig jobb som deg.

Dropp luksusseminar – klarer du ikke å forklare nabodama på butikken hvorfor du må dra på seminaret, så bør du la være å dra.

Ikke skryt – det er ingen som er interessert i å se bilder på sosiale medier av at du får fly business eller får dra til New York på statens regning.

• Ta regningen selv – vil du reise med privatfly på privatkonsert, betal for det selv.

– Føringen er hele tida at vi er folkevalgte og må huske hvem vi jobber for. Det er ekstremt viktig at regjeringsapparatet jordes hele tida, sier Vedum.

Selv om det denne gangen var en høyrestatsråd som får kritikk for å latt seg forføre av eliten, understreker Vedum at heller ikke sentrumspartiene og venstresida er immune mot elitismen.

– Noen ganger opplever jeg at også de som sier de representerer arbeidsfolk, hever seg over vanlige folk. Det blir en nedlatendhet over de livene vanlige folk lever og jobbene de har. De skal være så politisk korrekte at folk som kjører dieselbil og spiser kjøttekaker til middag, snakkes om som om de er et problem, sier Vedum.

jos@klassekampen.no